Kaspers, Frans

Geboortenaam Kaspers, Frans
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 36 jaren, 1 maand, 6 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1903-11-07 Grijpskerk, Groningen, Nederland  

Geboorte 07-11-1903   Grijpskerk
 
Kind Frans Kaspers
Geslacht m
 
Vader Roelf Kaspers
Moeder Trijntje Franzes Douma
 
Bron Geboorteregister Grijpskerk 1903
Aktenummer 90

1
Overlijden 1939-12-13 Grijpskerk, Groningen, Nederland  

Overlijden 13-12-1939   Grijpskerk
 
Overledene Frans Kaspers
Geslacht m
Leeftijd 36 jaar
Geboorteplaats Grijpskerk
 
Vader Roelf Kaspers
Moeder Trijntje Douma
 
Bron Overlijdensregister Grijpskerk 1939
Aktenummer 29

Tekst akte:

"Heden veertien December negentienhonderd
negen en dertig, verscheen voor mij ambtenaar
van den burgerlijken stand der gemeente Grijpskerk
IJme Prins, oud negen en dertig jaren, agent eener
verzekering wonende te Grijpskerk
die verklaarde uit eigen wetenschap er van
kennis te dragen, dat op dertien December
dezes jaars des voormiddags te half tien uur
in deze gemeente is overleden:
Kaspers, Frans, oud zes en dertig jaren
zonder beroep, geboren en wonende te Grijpskerk,
ongehuwd zoon van wijlen de echtelieden:
Kaspers, Roelf en Douma, Trijntje."

Opmerking:
Hij woonde bij zijn zuster Riek.

2

Ouders

Vader Kaspers, Roelf
Moeder Douma, Trijntje Franzes
    Zus     Kaspers, Henderika Catharina
         Kaspers, Frans

Media

Naaste verwanten

 1. Kaspers, Roelf
  1. Douma, Trijntje Franzes
   1. Kaspers, Henderika Catharina
   2. Kaspers, Frans

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Geboorteregister Grijpskerk
 2. Overlijdensregister Grijpskerk