Ottes, Jan 1 2

Geboortenaam Ottes, Jan
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1737-11-03    
1
Doop 1737-11-03 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1737
Dopeling: Jan
Gedoopt op 3 november 1737 in Molkwerum
Kind van Otte Broers en Rink Gerrijts

1
Huwelijk tussen 1762 en 1766-10-19   Getrouwd met Baarentje Reijnders

Baarentjen werd te Stavoren gedoopt:
Stavoren, dopen, doopjaar 1734
Dopeling: Beentjen
Gedoopt op 25 april 1734 in Stavoren
Kind van Reiner Sjoukes en Grietjen Wiegers

Beerntie trouwde op 13 december 1761 te Stavoren
met Marten Fransen uit Molkwerum.

Baarentjen is op 26 november 1783 te
Amsterdam begraven op het St. Anthonis Kerkhof:
"Barentie Reijnders, weduwe van Jan Otgens".

1 3 4
Overlijden voor 1783-03-27    
4
Begrafenis 1783-03-27 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Jan Ottens, Kattenburg, 4 k ?
St. Anthonis Kerkhof

4

Ouders

Vader Broers, Otte
Moeder Gerrijts, Rink
    Broer     Ottes, Dirk
         Ottes, Jan
    Broer     Ottes, Gerrit
    Broer     Ottes, Douwe

Bijzonderheden

Kinderen van Jan en Baarentje:

1. Otte:
Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1766
Dopeling: Otte
Gedoopt op 19 oktober 1766 in Molkwerum
Zoon van Jan Ottes en Beerntie Reinders

2. Grietje:
dochter Grietje
vader Jan Ottes
moeder Barentje Reijnes
getuigen Dirk Ottes
Douwe Ottes
pastor IJsbrandus Hoefhamer
doop 25 februari 1770
religie Hervormd, Oude kerk
bron 28 p. 446 (folio 224v) nr. 3

Opm: Dirk en Douwe Ottes zijn broers van Jan Ottes.
Van Douwe is dit niet zeker.

3. Trijntjen:
dochter Trijntjen
vader Jan Ottes
moeder Baarentje Reijnders
getuigen Derk Ottes
Heebelje Roddemes
pastor Dirk Semeins van Binnevest
doop 12 september 1773
religie Hervormd, Oosterkerk
bron 91 p. 195 (folio 96) nr. 9

Naaste verwanten

 1. Broers, Otte
  1. Gerrijts, Rink
   1. Ottes, Douwe
   2. Ottes, Dirk
   3. Ottes, Jan
   4. Ottes, Gerrit

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
 2. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 3. Doopboek Hervormde gemeente Stavoren
 4. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam