Tabes, Jacob

Geboortenaam Tabes, Jacob
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 57 jaren, 9 maanden, 20 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1676-03-12    
1
Doop 1676-03-12 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Dopeling Jacob,
kind van Tabe Wopkes en niet genoemde moeder

1
1e Huwelijk 1695-05-02 Buitenpost, Friesland, Nederland Getrouwd met Saakjen Jans

Tietjerksteradeel, huwelijken 1695
Vermelding: Derde proclamatie op 28 april 1695
Man       : Jacob Tabes afkomstig van Oostermeer
Vrouw     : Zaekien Jans afkomstig van Buitenpost
Opmerking : getrouwd te Buitenpost

Achtkarspelen, huwelijken 1695
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 mei 1695 in Buitenpost
Man       : Jacob Tabes afkomstig van Oostermeer
Vrouw     : Saakjen Jans afkomstig van Buitenpost

Saakje was op 21 september 1673 gedoopt
te Buitenpost:

Achtkarspelen, dopen, doopjaar 1673
Dopeling: Saakjen
Gedoopt op 21 september 1673 in Buitenpost
Dochter van Jan Koenes en niet genoemde moeder

Opm.: Tweeling

2 3 4
Overlijden 1734 Bergum, Friesland, Nederland  
5

Ouders

Vader Wopkes, Tabe
Moeder Wilts, Stijn
         Tabes, Jacob

Families

Getrouwd Vrouw Goffes, Trijn
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1697-01-31 Oostermeer, Friesland, Nederland  

man: Jacob Tabes afkomstig van Oostermeer
vrouw: Trijn Goffes afkomstig van Oostermeer

3
Belijdenis 1698-06-04 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1698
Man: Jacob Tabes
Vrouw: Trijn Goffes
Woonplaats: Oostermeer
- Op 4 juni 1698 belijdenis

"1698 A(nn)i 2 Junij op Hemelvaertsdagh
na de middagh
zijn nae gedane Proef=praedikinge tot Oostermeijr
onder Godes goetheijt tot Zijne kercke toegedaen
(o.a.)
Jacob Tabes en Trijn Goffes zijn huijsvrouw"

6
Lidmaten 1709-08-26 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1709
Man: Jacob Tabes
Vrouw: Trijntie Goffes
Woonplaats: de Wal
- Op 26 augustus 1709 lidmaat

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oostermeer en Eestrum,
lidmaten 1667-1850
DTB 716 blad 64

6
Lidmaten 1722-05-10 Bergum, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1722
Man: Jacob Tabes
Vrouw: Trijntie Gosses
Woonplaats: op de Buurt ten oosten
- Op 10 mei 1722 lidmaat

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Bergum, lidmaten 1679-1850
DTB 705 blad 23

6
  Bijz.

Kinderen van Jacob en Trijn, gedoopt te Oostermeer, Eestrum:

1. Goffe, 12 december 1697

2. Antie, 22 oktober 1699

3. Antie, 30 oktober 1701

4. Goffe, 23 maart 1704

5. Tabe, 14 november 1706

Gedoopt te Bergum:

6. Stijntie, 25 december 1712

7. Goffe, 23 september 1714

8. Gryttie, 23 september 1717

9. Jeltie, 8 februari 1720

10. Wopke, 19 maart 1724

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1698
Man : Jacob Tabes
Vrouw: Trijn Goffes
Woonplaats: Oostermeer
- Op 4 juni 1698 belijdenis

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1709
Man : Jacob Tabes
Vrouw: Trijntie Goffes
Woonplaats: de Wal (Oostermeer)
- Op 26 augustus 1709 lidmaat

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1722
Man : Jacob Tabes
Vrouw: Trijntie Gosses
Woonplaats: op de Buurt ten oosten (Bergum)
- Op 10 mei 1722 lidmaat

  Kind.
 1. Jacobs, Tabe

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep "Schuitevaerder"
7

Naaste verwanten

 1. Wopkes, Tabe
  1. Wilts, Stijn
   1. Tabes, Jacob
    1. Goffes, Trijn
     1. Jacobs, Tabe

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 4. Doopboek Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
 5. Collectie Pieter Nieuwland
 6. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 7. Genealogie Simonis