Sijdtses, Jacob

Geboortenaam Sijdtses, Jacob
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1671-11-03    

"Den 3e November 1671 sijn aangenomen
Jacob Sijdses en Jilliske Andries"

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Blija en Hogebeintum,
lidmaten 1659-1850
DTB 228 blad 9

1
Stemkohieren 1698 Hogebeintum, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Hogebeintum (Ferwerderadeel)

Stem nr. 12, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Jr. Sjuck Gerroldt van Burmania, grietman over
Wymbritseradeel, uit naam van zijn kinderen, eigenaar
Jacob Sytses, gebruiker

2

Families

Getrouwd Vrouw Andries, Jilliske
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1671-02-26 Hogebeintum, Friesland, Nederland  

Ferwerderadeel, huwelijken 1671
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 februari 1671 in Hogebeintum
Bruidegom: Jacob Sydtses afkomstig van Hogebeintum
Bruid: Jilliske Andries afkomstig van Hogebeintum

3
  Kind.
 1. Jacobs, Grietie

Naaste verwanten

  1. Sijdtses, Jacob
   1. Andries, Jilliske
    1. Jacobs, Grietie

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Ferwerderadeel
 2. Stemkohieren Friesland
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum