Antje, Cornelis

Geboortenaam Antje, Cornelis
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1692-04-17 Ureterp, Friesland, Nederland Getrouwd met Folkert Dirks

Opsterland, huwelijken 1692
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 april 1692 in Ureterp
Man       : Folkert Dirks afkomstig van Ureterp
Vrouw     : Antje Cornelis afkomstig van Ureterp

Folkert Dirks was waarschijnlijk de zoon van
Dirk Folkerts en Sigertje Annes:

Lidmatenboek Opsterland, 1685
Man  : Dirk Folkerts
Vrouw: Sigertje Annes
Woonplaats: Ureterp
 - In 1685 lidmaat
 - In 1689 zij overleden
 - In 1693 hij overleden

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
(tot 1722 ook Ureterp en
Siegerswoude), lidmaten 1685-1850
DTB 572 blad 2

Kinderen van Folkert Dirks en Antje Cornelis

1. Dopeling: Sigerke
Geboren  in Duurswoude
Gedoopt op 21 mei 1693 in Wijnjeterp, Duurswoude en
Bakkeveen
Dochter van Folkert Dirks, molenaar en niet genoemde moeder

2. Dopeling: Dirk
Gedoopt op 28 augustus 1698 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Zoon van Folkert Dirks, molenaar en niet genoemde moeder

3. Dopeling: Cornelis
Geboren  in Ureterp
Gedoopt op 22 december 1700 in Wijnjeterp, Duurswoude
en Bakkeveen
Zoon van Folkert Dirks, molenaar en niet genoemde moeder

4. Dopeling: Hiltie
Geboren  in Ureterp
Gedoopt op 10 september 1702 in Wijnjeterp, Duurswoude
en Bakkeveen
Dochter van Folkert Dirks, molenaar en niet genoemde moeder

5. Dopeling: Siger
Geboren  in Ureterp
Gedoopt op 21 december 1704 in Wijnjeterp, Duurswoude en
Bakkeveen
Zoon van Folkert Dirks, molenaar en niet genoemde moeder

6. Dopeling: Sigerke
Geboren  in Ureterp
Gedoopt op 24 januari 1706 in Wijnjeterp, Duurswoude en
Bakkeveen
Dochter van Folkert Dirks, molenaar en niet genoemde moeder

7. Dopeling: Remmelt
Geboren  in Ureterp
Gedoopt op 1 juli 1708 in Wijnjeterp, Duurswoude en
Bakkeveen
Zoon van Folkert Dirks, molenaar en niet genoemde moeder

8. Opsterland, dopen, doopjaar 1710
Dopeling: Anne
Geboren  in Ureterp
Gedoopt in augustus 1710 in Wijnjeterp, Duurswoude en
Bakkeveen
Zoon van Folkert Dirks, molenaar en niet genoemde moeder

1 2 3
Belijdenis 1695-12-01    

Lidmatenboek Opsterland, 1695
Man  : Folkert Dirks
Vrouw: Antie Cornelis
Woonplaats: Meuleburen
 - Op 1 december 1695 belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
(tot 1722 ook Ureterp en
Siegerswoude), lidmaten 1685-1850
DTB 572 blad 10

"Den 1 December 1695 wederom des Heeren
H. Avontmael gevijert  En doe de gemenischap
toegevoeght op belijdenisse van haer geloof
(o.a.)
Folkert Dirks en Antie Cornelis Echteluijden
in de meuleburen".

Opm:
Meuleburen - Molenbuurt: buurtschap
ten westen van Duurswoude in de gemeente
Opsterland.

2 4
Stemkohieren 1698 Duurswoude, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Duurswoude (Opsterland)
Stem nr. 7, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Roel Jacobs, eigenaar
Symen Hendricx, in kwaliteit, eigenaar,
     met Folckert Dircx, voor 1/4
De heer Oene Teyens, eigenaar voor 1/6
Substituut-secretaris Augustinus Lycklama à Nijeholt
      met zijn vrouw, eigenaar voor
     13/24
Folckert Dircx, eigenaar
Hans Ybles en zijn kinderen, eigenaar, met Roel
     Jacobs, voor 1/24
Harmen Annes, gebruiker

5
Lidmaat 1722 Siegerswoude, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Opsterland, 1722
Folkert Dirks
Woonplaats: Siegerswoude
- In 1722 lidmaat

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Ureterp en Siegerswoude,
lidmaten 1722-1850
DTB 569 blad 2

"Folkert Dirks
Antie Cornelis"

2
Lidmaat 1731-09-16 Ureterp, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Opsterland, 1731
Man  : Folkert Dirks
Vrouw: Antje Kornelis
Woonplaats: Ureterp
 - Op 16 september 1731 lidmaat

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Ureterp en Siegerswoude,
lidmaten 1722-1850
DTB 569 blad 11

"Bevondene Ledemaaten bij den aanvang van mijn
Dienst in de eerste huys-bezoekinge voor het
H. Nachtmaal, gehouden tot Sijgerswolde den
16 September, 1731.
Onder Ureterp
(o.a.)
Folkert Derks - Antje Kornelis"

2

Ouders

Vader Jans, Cornelis
Moeder Remmelts, Hille
    Zus     Cornelis, Aale
         Antje, Cornelis
    Broer     Cornelis, Jan
    Broer     Cornelis, Remmelt

Naaste verwanten

 1. Jans, Cornelis
  1. Remmelts, Hille
   1. Cornelis, Aale
   2. Cornelis, Jan
   3. Antje, Cornelis
   4. Cornelis, Remmelt

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
 2. Lidmatenboek Opsterland
 3. Doopboek Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
 4. K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert: Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
 5. Stemkohieren Friesland