Gaeles, Ytie

Geboortenaam Gaeles, Ytie
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1689-01-23    
 
Doop 1689-01-23    

Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1689
Dopeling: Ittie
Gedoopt op 23 januari 1689 in Warga, Wartena, Warstiens
Dochter van Gaele Thijssen en niet genoemde moeder

1

Ouders

Vader Tijssen, Gaele
Moeder Jans, Bauck
         Gaeles, Ytie

Families

Getrouwd Man Willems, Broer
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1709-12-01 Nijland, Friesland, Nederland  

Wymbritseradeel, huwelijken 1709
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 december 1709
Man : Broer Willems afkomstig van Nijland
Vrouw : Ytie Gaeles afkomstig van Folsgare

Opm:
Folsgare is een dorpje in de gemeente
Wymbritseradeel tussen Sneek en Bolsward.

2
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Nijland:

1. Bauckje, 5 juli 1711

2. Willem, 17 juli 1712

3. Bauckjen, 15 september 1715

4. Jan, 9 januari 1718

5. Gaele, 6 oktober 1720

  Kind.
 1. Broers, Baukjen

Naaste verwanten

 1. Tijssen, Gaele
  1. Jans, Bauck
   1. Gaeles, Ytie
    1. Willems, Broer
     1. Broers, Baukjen

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Warga, Wartena en Warstiens
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Nijland