Schuuring, Coert Herms 1 2 3 4 5

Geboortenaam Schuuring, Coert Herms
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 46 jaren, 4 maanden, 16 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1785-04-17    
3
Doop 1785-04-17 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Coert, zoon van Herm Filips
Schuuring en Reingjen Coerts van Veen
getuige Femmegje Coerts van Veen,
zuster van Reingjen.

3
Huwelijksafkondiging 1810-01-05 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  
2
Huwelijk 1810-01-21 Zwartsluis, Overijssel, Nederland Getrouwd met Grietje de Vendt

Koert Herms Schurink J. geboren Zwartsluis,
wonend Nieuwesluis
Grietje de Vendt J. Nieuwesluis

Kinderen (geboren en gedoopt te Zwartsluis,
behalve Reingje):

1. Herm, geboren 1 oktober 1810,
gedoopt 7 oktober 1810,
getuige Reingje van Veen, moeder
van Koert Herms.

2. Aaltje, geboren 24 juli 1812,
gedoopt 26 juli 1812,
getuige Aaltje Tulp, moeder van
Grietje de Vendt.

3. Filip, geboren 6 juli 1814,
gedoopt 13 juli 1814,
getuige Femmigje Schurink, zuster
van Koert Herms.

Filip is op 3 april 1816 te Zwartsluis
overleden en begraven 6 april 1816:

"Koert Schurink kind (Filip)"

4. Filip, geboren 30 maart 1816 te
Zwartsluis.
Filip is op 6 september 1817 te Rotterdam
overleden. Vader Coert Schuuring, schipper,
wonende te Zwartsluis, doch leggende met
derzelven praamschuit aan de beurs.

5. Reingje, geboren te Venlo
op 21 januari 1818,
dochter van Coert Schuring en Margaretha
de Vent.

6. Hermina, geboren 28 augustus 1819,
gedoopt 19 september 1819,
door de moeder ten doop gehouden.

7. Filip, geboren op 16 april 1822.

8. Jan, geboren op 15 september 1824, overleden  
18 december 1826 te Zwartsluis,
oud twee jaren.

8. Jantje, geboren 23 december 1829

Als weduwe trouwde Grietje in 1846 met
Jan Lucas Schuuring, zoon van
Lucas Jans Schurink:

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Gemeente: Zwartsluis
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 20
Datum: 24-10-1846
Bruidegom Jan Schuuring
Geboortedatum: 25-08-1791
Geboorteplaats: Zwartsluis
Bruid Grietje de Vend
Geboortedatum: 01-05-1791
Geboorteplaats: (Zwartsluis)
Vader bruidegom Lucas Schuuring
Moeder bruidegom Niesje Nanninks
Vader bruid Herm de Vend
Moeder bruid Aaltje Tulp
Nadere informatie beroep Bg.: arbeider;
beroep Bd.: arbeidster;
weduwnaar van Trijntje Visscher;
weduwe van Koert Schurink;
bruidegom ook Jan Lucas Schuring

Jan Schuuring, arbeider, is op 5 augustus 1870 te
Zwartsluis overleden.

Grietje de Vendt is op 17 augustus 1882 te Zwartsluis
overleden, oud een en negentig jaren, weduwe
eerst van Koert Schurink en laatst van
Jan Schuuring.

2 6 3 4 7 8 9 10 11
Overlijden 1831-09-02 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Gemeente: Zwartsluis
Aktenummer: 47
Aangiftedatum: 00-00-1831
Overledene Koert Schurink

Gedeelte akte:

"dat Koert Schurink, van beroep Schippersknecht,
oud zes en veertig Jaren, Echtgenoot van Grietje de Vend,
wonende alhier op heden overleden is, des morgens
te elf uren, in het huis staande in de 2e Wijk, No. 53 ".

7 9

Ouders

Vader Schuuring, Harm Philips
Moeder van Veen, Reintje Coerts
    Broer     Schuuring, Philip Harms
         Schuuring, Coert Herms
    Zus     Schuuring, Leentje Herms
    Zus     Schuuring, Annegje Herms
    Zus     Schuuring, Femmigje Herms
    Zus     Schuuring, Aaltje Herms
    Broer     Schuuring, Piet Herms
    Zus     Schuuring, Geesje Herms

Bijzonderheden

Grietje de Vendt, vrouw van Coert Herms was een dochter van schipper Herm de Vente,
die in de Patriottentijd veel schade heeft geleden, zoals uit onderstaand
gedeelte uit het boek "Zwartsluis tot 1800 - Een groot en deftig dorp"
blijkt:

"Uit enkele na het herstel van de stadhouderlijke macht ingediende
verzoeken om schadevergoeding blijkt hoezeer de bevolking soms
te lijden had onder de situatie. Zo valt in de getuigenis van Harmen
de Vente te lezen hoe hij slachtoffer van de patriotse maatregelen werd.
In augustus 1787 voer hij voorzien van een paspoort getekend door
C.J. de Vriese met een lading turf naar Baarn. In de buurt van Schokland
werd hij door het wachtschip De Zeepost aangehouden en mishandeld.
De Vente kreeg te horen dat hij opgebracht zou worden naar Amsterdam,
omdat het patriotse Defensiewezen van Overijssel niet toestond dat goederen
naar het gebied rond de Eem vervoerd werden.
Toen De Vente vanwege het weer weigerde naar Amsterdam te varen,
werden de bezittingen van zijn vrouw en kinderen in andere schepen
geworpen en kreeg hij gewapende mannen aan boord, die op de
schipper moesten passen en hun gezag met vloeken onderstreepten.
Uiteindelijk in Amsterdam aangekomen, werd het schip van De Vente
ook nog overvaren. Na verloop van tijd mocht hij naar huis, maar voordat hij
vertrok werd eerst het schip gelost. Voor een schadevergoeding moest De Vente
zich maar tot de Staten van Overijssel wenden, zo kreeg hij te horen".

Hermen Jan de Vent was op 1 januari 1782 getrouwd met Aaltje Meskes Tulp.
Bij zijn eerste huwelijk met Derkjen Willems de Graaf op 28 mei 1780 werd vermeld,
dat hij geboren was te Noordwolde.
Hermen en Aaltje kregen voor 1787 twee kinderen, Geertje en Jan.
Geertje trouwde met Jan Lubberts Zeilemaker.
Dochter Grietje werd pas in 1791 geboren en was dus niet aanwezig
bij het boven vermelde voorval.

Burgerschap Zwartsluis:
Op 6 juli 1780 heeft Herm Jans de Vent zijn Burgeregt betaalt, 8 gulden.

Herm de Vendt werd op 25 oktober 1809 te Zwartsluis begraven.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep schippersknecht (1831)
 

Naaste verwanten

 1. Schuuring, Harm Philips
  1. van Veen, Reintje Coerts
   1. Schuuring, Philip Harms
   2. Schuuring, Coert Herms
   3. Schuuring, Leentje Herms
   4. Schuuring, Annegje Herms
   5. Schuuring, Femmigje Herms
   6. Schuuring, Aaltje Herms
   7. Schuuring, Piet Herms
   8. Schuuring, Geesje Herms

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Jaap Hagedoorn (o.a): Zwartsluis tot 1800 - Een groot en deftig dorp
 2. Trouwboek Zwartsluis
 3. Doopboek Zwartsluis
 4. Begraafregisters Zwartsluis 1741-1821, Gereformeerd
 5. Burgerschap Zwartsluis
 6. Huwelijksakte Zwartsluis
 7. Burgerlijke stand Overlijden Zwartsluis
 8. Burgerlijke stand - Geboorte Venlo
 9. Overlijdensakten Zwartsluis
 10. Geboorteakten Zwartsluis
 11. Overlijdensakte Rotterdam