van Selm, Jasper 1 2

Geboortenaam van Selm, Jasper
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte   Poederoijen, Gelderland, Nederland  
3
Overlijden voor 1761-10-07    
 
Begrafenis 1761-10-07 Waspik, Noord-Brabant, Nederland  

't Lijk van Jasper van Selm 6 - " -

3

Ouders

Vader van Selm, Wouter Gerritse
Moeder van Veen, Reinart Elisabeth
         van Selm, Jasper

Families

Getrouwd Vrouw Zeijlmans, Adriana
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk na 1716-05-15 Waspik, Noord-Brabant, Nederland  

Jasper van Selm J.M. van Poederoeijen in de provincie van Gelderlant
en
Adriana Zeijlmans J.D. woonagtig alhier (Waspik)
verclaeren ten opsigte omme 's lants geregtigheijt te voldoen te wesen onder 't Classis van 2000 guldens voor haer bijde ontfangen ses guldens den 15e Meij 1716

3
Attestatie 1720 Waspik, Noord-Brabant, Nederland  

1720 in mai, met attestatie tot ons opgekomen van Aalst:
Jasper van Selm en Adriana Zeijlmans zijn huijsvrouwe.

4
Lidmaten 1748 Waspik, Noord-Brabant, Nederland  

Jasper van Selm en Adriana Zeilmans egtelieden
Hermina van Selm de dogter met attestatie na Capel
Geertrui van Selm
Wouter van Selm
Gerardus Zeilmans van Selm met attestatie na Leijden

4
  Bijz.

Overzicht van de kinderen:

1. Hermina, geboren te Aalst in Gelderland tussen 1716 en 1720

2. Geertruij, gedoopt op 17 december 1721 te Waspik

Kind begraven te Waspik op 28 augustus 1723

3. Wouter, gedoopt op 3 april 1724 te Waspik

4. Gerard Zeilmans, gedoopt op 14 juli 1726 te Waspik

5. Elizabeth Reinarda, gedoopt op 15 augustus 1728 te Waspik

6. Adriana, gedoopt op 15 juli 1731 te Waspik

7. Gasparus, gedoopt 11 augustus 1737 te Waspik
getuige: Hermina van Selm

Kind begraven te Waspik op 1 april 1738

  Kind.
 1. van Selm, Hermina
 2. van Selm, Geertruij
 3. van Selm, Wouter
 4. van Selm, Gerard Zeijlmans
 5. van Selm, Elisabet Reijnarda
 6. van Selm, Adriana

Bijzonderheden

Rechterlijk archief van Poederoijen, Signaat (civiel, crimineel
en voluntair) 1725-1729, Poederoijen

[scan 35, f.65]
Jasper van Selm als erfg. van desselfs vader Wouter van Selm en sijn moeder
Rijnhardt Elisabeth van Veen, en als maenmeester van het veltverschot 1718,
verklaart deze maninge uitbesteed te hebben aan Cornelis Bijl voor een
vergoeding van 18-18-0. Cornelis stelt tot borg Gijsbert Groenevelt en
Baeijken Janse van Emmenes. 7-2-1727. Getekend: Corstiaen Bijl, Herber Bouman

[scan 48, f.90+91]
Den outsten schepen ipv den drost en schepenen desen ondertekent.
De subst. drossaert Corstiaen Bijl en de secretaris hebben nomine officii,
in opdracht van den momboir Diderick Schook, erfdrost en dijckgraef en
erfsecretaris, aanspraak gedaan op de goederen van Jasper van Selm,
brouwer tot Waspick, en Hendrik Duijser, molenaer tot Genderen nomine uxoris
Geertrij van Santen, als erfg. van hare vader en moeder, of grootvader en grootmoeder
respective, Wouter Gerritse van Sellem en Reijnarth Elisabeth van Veen, in
leven egte luijden, en in specie op het huis en hof en land door hen achter-
gelaten, om daar aan te verhalen de 20e of 40e penningvan 700 gulden en de
boete daarboven wegens het verzwijgen en niet betalen vd impost.
Gedaan 11-2-1728. Getekend:
Claes Petersse van Wijck, Herber Bouman, + het merk van
Hendrick Leendertse Hoek als schepen, L. de Bruijn.

Na het overlijden van Jasper van Selm werden zijn bezittingen verkocht:

RA: Groot Waspik RA 65, Folio: 120v
Soort akte: transport
Datum: 1-2-1762
1e comparant: Wouter van Selm ea
2e comparant: Jan Janse de Bont de Jonge
Goederen: en binnendel, in den polder
Prijs: ƒ 1925
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: Peeter Adriaense Verschuren, secretaris en polder
West: Hendrik Schoenmakers
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: sloot vanden hof vanden heer schout

Bijz: Wouter van Selm en als voogt over kinderen Hermijna van
Selm in 1e en 2e huwelijk verwekt bij Gijsbert vander Kleij en Jacobus
Quirijns, Adrianus Govardus van Andel, schout, X Geertruij van Selm, Gerard
Zeijlmans van Selm, predikant te Nieuwveen en den schout en Wouter van Selm als
voogden kinderen Elisabeth Rijnardas van Selm wed(uwnaar) Simon Hamel en Jan van
Dusseldorp X Adriana van Selm, (kints)kinderen van Jasper van Selm

Gereet betaalt f 1425. En overname
wilceur tbv Johanna Kuijpers wed A v. Son

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Brouwer tot Waspick (1728)
 

Naaste verwanten

 1. van Selm, Wouter Gerritse
  1. van Veen, Reinart Elisabeth
   1. van Selm, Jasper
    1. Zeijlmans, Adriana
     1. van Selm, Hermina
     2. van Selm, Geertruij
     3. van Selm, Wouter
     4. van Selm, Gerard Zeijlmans
     5. van Selm, Elisabet Reijnarda
     6. van Selm, Adriana

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Rechterlijk Archief van Poederoijen
 2. Rechterlijk Archief Waspik
 3. Trouwen en Begraven (gaarder) - Waspik
 4. Lidmatenboek Waspik