Murks, Hans

Geboortenaam Murks, Hans
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1665-11-12 Teroele, Friesland, Nederland  
 
Doop 1665-11-12 Langweer, Friesland, Nederland  

Doopboek Herv. gem. Langweer, Teroele, Indijken en Boornzwaag
Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Datum: 12-11-1665
Plaats: Teroele
Dopeling
Hans geboren te Teroele
Vader Mirck Jeltes

1
Ledematen 1692 St. Nicolaasga, Friesland, Nederland  

"Gerhardus Johannes Samplonius prediker tot Zerkgaast en de angehegte dorpen:
Het naamregister gemaakt in het jaar 1692 van de gereformeerde Ledematen, soo daar gevonden als op belijdenisse des geloofs of door bekwaam kerkelijk getuigenisse aangenomen van den gaarder 1684 also in de dorpen T'Zerkgaast, Idsenhuisen, Leegemeer, Nicolaasga en Doniaga.
(o.a.)
Int dorp Nicolaasga:
Hans Mirkx en Eelk Hanses sijn wijf"

2a
Huwelijk voor 1694-11-01   Getrouwd met IJlk Hanses
 
Stemkohieren 1698 Doniawerstal (Langweer), Friesland, Nederland  

Bron: Stemkohieren
Datum: 1698
Plaats: Doniawerstal

Bijzonderheden:
Locatie: Doniaga
Stemnr.: 15
Aantal stemmen: 1
Eigenaar; uit naam van zijn vrouw Rincke Jolles
Eigenaar Wypke Scheltes
Eigenaar Sippe Scheltes
Eigenaar voor 4/5, gebruiker voor 't geheel Hans Morcks
Eigenaar Mork Scheltes
Eigenaar voor 1/10
Hylke (Gabes ? Arjens ?, geen toenaam vermeld)
Eigenaar, met vier familieleden, voor 1/10; uit naam van zijn vrouw
Wybren Jaitses

Bijzonderheden:
Niet meer dan één stem, conform het kohier van 1640
Locatie: Doniaga
Stemnr.: 18
Aantal stemmen: 1
Eigenaar Andries Lange
Gebruiker Hans Morcks

Bijzonderheden:
Locatie: St. Nicolaasga
Stemnr.: 6
Aantal stemmen: 1
Eigenaar voor 1/3
Dr. Wilhelmus Sloterdijck junior, advocaat voor het Hof van Friesland
Eigenaar voor 1/3
Dr. Dominicus Sloterdijck advocaat voor het Hof van Friesland
Gebruiker Hans Morcks
Eigenaar voor 1/3
Andreas Sloterdijck rentmeester van de stad Harlingen

3
Stemkohieren 1728 Doniawerstal (Langweer), Friesland, Nederland  

Bron: Stemkohieren
Datum: 1728
Plaats: Doniawerstal
Bijzonderheden:
Locatie: St. Nicolaasga
Stemnr.: 6
Aantal stemmen: 1
Gebruiker Hans Morks
Eigenaar
Melchior Rhee secretaris van Doniawerstal

3
Ledematen 1730 St. Nicolaasga, Friesland, Nederland  

Ledematen in Nicolaasga:
(o.a.):
Hans Murkx en sijn vrouw
Murk Hanses en sijn vrouw

Toelichting:
Zoon van Hans Murks staat hier ook vermeld.

2b

Ouders

Vader Jeltes, Mirck
Moeder Heres, Antie
    Broer     Murks, Jolle
         Murks, Hans

Bijzonderheden

Kinderen, gedoopt te Tjerkgaast:

1. Mirk, rond één november 1694
Doopboek Herv. gem. Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen en Legemeer
Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Datum: 11-1694
Vader Hans Murks
Moeder Ylk Hanses

2. Jaane, mei 1697

3. Jan, Gedoopt om 3 koningen 1700, geboren te St. Nicolaasga

4. Antie geboren op 06-12-1709 te St. Nicolaasga, vermoedelijk gedoopt in december 1709

5. Aafke geboren te St. Nicolaasga, gedoopt 22 februari 1711

Naaste verwanten

 1. Jeltes, Mirck
  1. Heres, Antie
   1. Murks, Jolle
   2. Murks, Hans

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Bornzwaag
 2. Lidmatenboek Doniaga
   • Datum: 1692
   • Pagina: image 77 en 78
   • Datum: 1730
   • Pagina: image 79
 3. Stemkohieren Friesland