Goitses, Harmen

Geboortenaam Goitses, Harmen
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte na 1683-01-04    

Op 4 januari 1683 zijn zijn ouders getrouwd.

1
2e Huwelijk voor 1729-05-15   Getrouwd met Lolckjen Sierdts

Lidmatenboek Smallingerland, 1729
  Man: Harmen Goitsis
Vrouw: Lolckjen Sierdts
Woonplaats: 't Zwartveen
 - Op 15 mei 1729 zij belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oudega, Nijega en Opeinde,
lidmaten 1640-1697 en 1701-1743
DTB 626 blad 69

"Den 15 Meij 1729 des Heeren Avontmael
gehouden in Opeijnde en sijn op de belijden(is)
hares geloofs de Gemeijnte toegevoegt
(o.a.)
Lolckjen Sierds huisv. van Harmen Goitsis
op 't Swart Veen"

Kinderen, gedoopt te Oudega, Nijega en
Opeinde:

1. Sierd, 7 mei 1730
2. Auk, 24 maart 1732
3. Oeds, 1 oktober 1736
4. Hiltje, 18 oktober 1738
5. Aaltje, 31 mei 1743

2 3
Omschrijvinghe van familiën in Friesland 1744 Opeinde, Friesland, Nederland  

Harmen Goijtses
Aangeboden capitalen:
4 - 0 - 0
Personen: 7
Opeijnde

4
Quotisatiekohieren 1749 Oudega, Friesland, Nederland  

Harmen Goytses
omschrijving: boer
gezin volw: 5 kind: 2
aanslag: 42 - 9 - 0

5
Lidmaat 1755-07-06    

Lidmatenboek Smallingerland, 1755
  Man: Harmen Goitses
Vrouw: Lolkjen Sierds
Woonplaats: Oudega
 - Op 6 juli 1755 lidmaat

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oudega, Nijega en Opeinde,
lidmaten 1755-1850
DTB 629 blad 3

2

Ouders

Vader Oedses, Goytse
Moeder Harmens, Auck
         Goitses, Harmen

Families

Getrouwd Vrouw Hendriks, Aaltje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijksafkondiging 1707-02-13 Opeinde, Friesland, Nederland  
6
Huwelijk na 1707-02-13    
6
  Bijz.

Kinderen, gedopt te Oudega, Nijega en Opeinde:

1. Wybbren, 5 februari 1708

2. Bin, 15 maart 1710

3. Bintje, 18 december 1712

4. Goijtze, 20 januari 1715

5. Hendrik, 16 mei 1717

6. Griet, 16 april 1719

7. Griet, 12 april 1722

  Kind.
 1. Harmens, Wybren
 2. Harmens, Goijtze

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep boer
5

Naaste verwanten

 1. Oedses, Goytse
  1. Harmens, Auck
   1. Goitses, Harmen
    1. Hendriks, Aaltje
     1. Harmens, Wybren
     2. Harmens, Goijtze

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
 2. Lidmatenboek Smallingerland
 3. Doopboek Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
 4. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 5. Quotisatie 1749
 6. Kwartierstaat Jan Pultrum