Nykerck, Sybrigje Folckerts

Geboortenaam Nykerck, Sybrigje Folckerts
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1644-03-29    
1
Doop 1644-03-29 Harlingen, Friesland, Nederland  

Harlingen, dopen, doopjaar 1644
Dopeling: Sybra
Gedoopt op 29 maart 1644 in Harlingen
Kind van Folckert Lammerts en Syuke Wybes

1

Ouders

Vader Nykerck, Folkert Lammerts
Moeder Wijbes, Sioeke
         Nykerck, Sybrigje Folckerts

Families

Getrouwd Man Wijngaarden, Cornelis Leywes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1670-06-19    

Op 19 juni 1670 werd hun zoon Leiuwe
gedoopt:

Harlingen, dopen, doopjaar 1670
Dopeling: Leiuwe
Gedoopt op 19 juni 1670 in Harlingen
Zoon van Cornelis Leywes Wijngarden
en Sybrigien Folckerts

1
Aankoop Grote Bredeplaats 24 1681 Harlingen, Friesland, Nederland  

1681 - proclamatieboek
Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 134r van jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
adres Grote Bredeplaats 24
Cornelis Wijngaerden, hopman x Sybrichien Folckerts Nijhoeck? koopt een mooi huis met een achterhuis en een plaets ertussen, en een pakhuis erachter, waarin een paardenstal etc. Het staat zz. Voorstraat omtrent de oude Vismarkt. Ten O. wd. Franciscus Canter, Raad en Advocaat-fiscaal bij het College ter Admiraliteit in Friesland, ten W. Jacobus Goslings, burgemeester, ten Z.?, ten N. de straat en diept. Vrij mede-gebruik v.d. steeg zuidwaarts tot aan de Hondenstraat. Het uithangbord en het ijzer waarmee het aan de gevel hangt wordt NIET meeverkocht. Gekocht van de gemeensman Wopke Jansen Acker, voor 1911 gg.

2
Verkoop Grote Bredeplaats 1708 Harlingen, Friesland, Nederland  

Na het overlijden van hun vader Cornelis van Wijngaarden verkochten zijn kinderen Sjoukjen en Livius het huis op de Grote Bredeplaats 24.

1708 - proclamatieboek
Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 57r van apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
adres Grote Bredeplaats 24
Jan Nolles (Nollides), hopman x Auckjen Lantingh koopt een huis en tuin zz. Voorstraat, tussen Vismarktspijp en Blauwe Trappen, strekkende van voor tot achter aan de Vijverstraat (Hondenstraat). Ten O. wd. Duco Nauta, ontv. generaal, ten W. Jacobus Goslings, oud-burgemeester, ten Z. de Hondenstraat, ten N. de Grote Bredeplaats. Gekocht van Sjoukjen Wijngaarden x Hans? Gonggrijp, oud-vaandrig en wijnkoper, voor 1/2, en Livius Wijngaarden, advocaat bij het Hof van Friesland te Leeuwarden, voor 1/2, voor 1900 cg.

2
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Harlingen:

1. Leiuwe, 19 juni 1670

2. Sjuke, 18 juni 1671

3. Lieuwe, 16 maart 1673

4. Lieuwe, 10 mei 1674

5. Willemke, 26 januari 1676

6. Wijllem, 24 januari 1677

7. Folckert, 4 augustus 1678

8. Folckert, 20 februari 1681

  Kind.
 1. Wijngaarden, Livius

Naaste verwanten

 1. Nykerck, Folkert Lammerts
  1. Wijbes, Sioeke
   1. Nykerck, Sybrigje Folckerts
    1. Wijngaarden, Cornelis Leywes
     1. Wijngaarden, Livius

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Harlingen
 2. kleinekerkstraat.nl , wonen en werken in Harlingen in de loop der eeuwen