Kooistra, Heinse Taekes

Geboortenaam Kooistra, Heinse Taekes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 83 jaren, 10 maanden, 22 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1777-02-05 Garijp, Friesland, Nederland  
1
Doop 1777-03-09    

Gedoopt in Garijp. Suameer, Eernewoude
dopeling Heinse
zoon van Taeke Heinses en Trijntje Lieuwes

1
Familienamen 1811 1811-12-24 Garijp, Friesland, Nederland  

"gecompareerd zijnde Heinse Taekes, woonende
te Garijp heeft dezelve verklaart, dat hij aanneemt
de naam "Kooistra" voor Familienaam en dat hij
heeft den navolgende kinderen Taeke oud 2 Jaar
en Akke oud 1/2 Jaar beide te Garijp en heeft deze
met onze President en Secretaris vertekend den
24 December 1811"

(Aukje werd Akke genoemd)

Grootvader Heinse Keimpes was kooiker
en daar is de naam Kooistra aan te danken.

2
Overlijden 1860-12-27 Garijp, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte:
Heinze Taekes Kooistra,
83 jaar, weduwnaar

Memorie van Successie:

Heinse Taekes Kooistra,
wonende te Garijp.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.

3 4

Ouders

Vader Heinses, Taeke
Moeder Lieuwes, Trijntje
         Kooistra, Heinse Taekes

Families

Getrouwd Vrouw de Jong, Jitske Jelles
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1809-05-14 Garijp, Friesland, Nederland  

man: Heinse Taekes afkomstig van Garijp
vrouw: Jitske Jelles afkomstig van Garijp

5
  Kind.
 1. Kooistra, Aukje Heinzes

Naaste verwanten

 1. Heinses, Taeke
  1. Lieuwes, Trijntje
   1. Kooistra, Heinse Taekes
    1. de Jong, Jitske Jelles
     1. Kooistra, Aukje Heinzes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
 2. Familienamen 1811
 3. Overlijdensakte Tietjerksteradeel
 4. Memories van Successie Friesland
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude