Melchior, Marijtje Adolfs 1 2 3 4

Geboortenaam Melchior, Marijtje Adolfs
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1736-07-08    
 
Doop 1736-07-08 Spaarndam, Noord-Holland, Nederland  

Kind: Marijtje
Vader: Adolf Melchers
Moeder: Marritje Frederiks Admiraal
Getuige: Jannetje Jans Poorter, in haar plaats stond Trijntje Jans de Paap

Toelichting:
Jannetje Jans Poorter was gehuwd met Cornelis van Sijl, neef van Marritje Frederiks Admiraal en zoon van Gerrit Cornelisz van Sijl. Trijntje Jans de Paap was een nicht van Marritje Frederiks Admiraal. Zij was de dochter van Gerritje Cornelis van Sijl en Jan Theeus de Paap.

4
Huwelijk 1759-06-10 Spaarndam, Noord-Holland, Nederland  

Impost op trouwen Spaarndam:

"24 maij 1759 heeft Siebe Mansvelder jongeman sig aengegeeven in de huwelijken staet te zullen treeden met Marijtje Melchiors jongedochter bijde wonende te Spaarndam in de Classe van Pro Deo"

Trouwboek Spaarndam:

"Siebe Mansvelder J.M.
met Marijtje Melchior J.D. beijde gebooren en woonagtig te Spaarndam
hebben hunne drie huwelijke geboden onverhindert gehad op den 27 maij, 3 en 10 junij en in de kercke te Spaarndam getrouwt op den 10 junij 1759"

Siebe Manvelder was op 28 december 1738 te Spaarndam gedoopt als zoon van Jarig Heersz en Jetske Jets.

Kinderen te Spaarndam:

1. Jarig (dood), gedoopt 1 januari 1760
getuige: Immetje Jarigs

2. Maritje, gedoopt 3 oktober 1762
getuige: Maritje Fredriks Admiraal

3. Jarig, geboren 24 juli 1765, gedoopt 28 juli 1765
getuige: Angenietje Adolfs

4. Jetske, geboren 18 oktober 1769, gedoopt 22 oktober 1769
getuige; Immetje Mansvelder

5. Adolv, geboren en gedoopt 30 juni 1771
getuige: Immetje Mansvelder

6. Heere (dood), geboren 8 december 1772, gedoopt 13 december 1772
getuige: Maria Nolthus

7. Jetske, geboren 6 april 1774, gedoopt 10 april 1774
getuige: Immetje Mansvelder

8. Heere, geboren 24 maart 1775, gedoopt 26 maart 1775
getuige: Maria Nolthus

9. Frederik, geboren 30 april 1777, gedoopt 4 (?) mei 1777
getuige: Immetje Mansvelder

Adolf Siebes Mansvelder trouwde twee keer:
1e huwelijk op 10 mei 1795 te Spaarndam met Jannetje van der Mortel.
In de trouwakte werd vermeld:
"Hun kind gedoopt den 20 April 1794 stond tusschen vader en moeder bij deze gelegenheid, en wierd dus daardoor geëgt".
In het doopboek staat:
"Den 20 April 1794
Kind: Siebe (Nolthus) natus 16 April
Vader: Adolf Mansveldt
Moeder: Jannetje van der Mortel (Roomsch)
Getuige: Immetje Mansvelder weduwe Pieter van Petten
NB. Dit kind is voor de Trouw geegt, zie Trouwboek den 10 Maij 1794"

2e huwelijk op 10 februari 1799 te Spaarndam met Aagje van der Laan.

Frederik Siebes Mansvelder ging op 2 juli 1802 te Amsterdam in ondertrouw met Anna Maria Elisabeth Winkel:

"Frederik Mansvelder van Sparendam gereformeert oud 25 jaren agter de Nieuwe Lutherse Kerk in t' Cattegat in de Groenk. (?) ouders dood geadsisteert met de doodcedule van zijn ouders
Anna Maria Elisabeth Winkel van Auersche in de Lijpstad gereformeert oud 23 jaren, woont als boven, geadsisteert met haar vader Coenraad Winkel buiten de Raampoort"

Toelichting:
Lijpstad - Lippstadt is een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen in Kreis Soest.
Auersche - ???

 

3 4 5
Overlijden voor 1779-11-10    
 
Begrafenis 1779-11-10 Spaarndam, Noord-Holland, Nederland  

10 november 1779 Marijtje Melchior - gratis

Siebe Jaarighsz was begraven op 30 december 1778 te Spaarndam.

Oprechte Haerlemsche Courant, 5 februari 1780:

"Alle de geene, die iets te pretendeeren hebben of schuldig zyn aan den nagelaaten Boedel van de Weduwe van SIEBE MANSVELDERi; adresseeren zig by Diakonen van Spaarndam voor den 15 February, 1780"

 

6 7

Ouders

Vader Melchior, Adolf Fredericksz
Moeder Admiraal, Marijtje Frederiks
    Broer     Melchior, Fredrik Adolfs
         Melchior, Marijtje Adolfs
    Broer     Melchior, Jan Adolfs
    Zus     Melchior, Agnietje Adolfs
    Broer     Melchior, Willem Adolfsz

Bijzonderheden

De ouders van Siebe Jarigs Mansvelder trouwden in 1723 te Spaarndam:

"1723 Jarig Heeres weduwnaar van Diewer Jans van Staveren
wonende in de banne van Velsen
met
Jetske Jetsis jonge dogter van Harlinge,
wonende te Spaarndam
1. gebod 14 maart, 2. gebod 21 maart, 3. gebot 28 maart
Alhier getrout den 28 maart 1723"

Jarig Heeres was gedoopt op 27 september 1696 te Stavoren:
"Jarigh Heeres, gedoopt 27 september 1696¨

Waarschijnlijk was hij een zoon van Heere Douwes en Jan Jarighs,
getrouwd in 1694 te Stavoren:
"Heere Douwes en Jan Jarighs zijn getrouwt
den 7 Januarij 1694"

Kinderen van Jarig Heeres en Jetske Jetsis, gedoopt te Spaarndam:

1. Jetse, 19 maart 1724

2. Jannetje, 28 oktober 1725
getuige: Wijve Willems

3. Heering, 8 december 1726

4.Jannetje, 20 juni 1728
getuige: Wijve Willems

5. Jannetje, 23 april 1730
getuige: Wijve Willems Jas

6. Siebe (dood), 24 februari 1732
getuige: Wijve Willems Jas

7. Immetje, 4 april 1734
getuige: Wijve Willems Jas

8. Antje (dood), 11 maart 1736
getuige: Wijve Willems Jas

9. Siebe, 28 december 1738
getuige: Wijve Willems Jas

Huwelijken van deze kinderen:

Jesse Jarigs Mansvelder trouwde drie keer:
1e huwelijk op 16 april 1747 te Spaarndam met Jannitje Pieters Akerboom
2e huwelijk op 29 december 1761 te Spaarndam met Wiepje Ariens
3e huwelijk op 3 juni 1764 1764 te Hillegom met Gooske Rinsses.

Heere (Heering) Jarigs Mansvelder trouwde twee keer:
1e huwelijk op 16 april 1747 te Spaarndam met Tjaltie Lubberts.
2e huwelijk op 29 februari 1756 te Spaarndam met Hendrina Bortilje,
weduwe van Cornelis Hilterman.

Jannetje Jarigs Mansvelder trouwde op 4 mei 1755 te Spaarndam met
Lambert Jacobsz Appel.

Immetje Jarigs Mansvelder trouwde op 7 mei 1758 te Spaarndam met
Pieter Jacobsz van Petten.

Siebe Jarigs Mansvelder trouwde op 10 juni 1759 te Spaarndam met
Maritje Adolfs Melchior.

 

Naaste verwanten

 1. Melchior, Adolf Fredericksz
  1. Admiraal, Marijtje Frederiks
   1. Melchior, Fredrik Adolfs
   2. Melchior, Marijtje Adolfs
   3. Melchior, Jan Adolfs
   4. Melchior, Agnietje Adolfs
   5. Melchior, Willem Adolfsz

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren
 2. Doopboek Hervormde gemeente Stavoren
 3. Trouwboek Spaarndam (NH)
 4. Doopboek Spaarndam (NH)
 5. Ondertrouwregisters Amsterdam
 6. Impost trouwen en begraven Spaarndam
 7. Oprechte Haarlemsche Courant