Wiersma, Antje Taekes 1

Geboortenaam Wiersma, Antje Taekes
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 80 jaren, 6 maanden, 23 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1758-05-21 Engwierum, Friesland, Nederland  
2
Doop 1758-05-21 Engwierum, Friesland, Nederland  

Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1758
Dopeling: Antje
Gedoopt op 21 mei 1758 in Engwierum
Kind van Teeke Jakobs en niet genoemde moeder

3
2e Huwelijk 1793-12-08 Burum, Friesland, Nederland Getrouwd met Anne Jacobs Kloosterman

Kollumerland c.a., huwelijken 1793
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 december 1793 in Burum
Man       : Anne Jacobs afkomstig van Harkema Opeinde
Vrouw     : Antje Taekes afkomstig van Burum

Familienamen 1811:
Augustinusga, deel 1 folio 41
Kloosterman, Anne Jakobs, Harkema-Opeinde
Kinderen:
Jakob 16, Teeke 13, Baukje 11

"Anne Jakobs wonende te Harkema opeinde
heeft dezelve verklaart, dat hij aanneemt
den naam van Kloosterman voor Familienaam
en dat hij heeft navolgende kinderen als
Jakob oud 16 jaar, Teeke oud 13 jaar, Baukje
oud 11 jaar, wonende te Harkema opeinde
en heeft deze met onze President en Secretaris
Vertekend den 28 December 1811"

4 5
Overlijden 1838-12-14 Harkema-Opeinde, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1838
Aangiftedatum 15 december 1838, blad nr. 37
Antje Taekes, overleden 14 december 1838, 82 jaar, vrouw
Gehuwd met Anne Jakobs Kloosterman

"Antje Taekes, van beroep Boerin, oud twee en tachtig jaren,
geboren te Engwierum en wonende te Harkuma Opeinde,
gehuwd met Anne Jakobs Kloosterman, Landbouwer,
wonende aldaar, en dochter van Taeke Franzes (?) en
Baukje Thomas beide overleden"

2

Ouders

Vader Jacobs, Taeke
Moeder Thomas, Baukje
         Wiersma, Antje Taekes
    Zus     Taekes, Wytske

Families

Getrouwd Man Postma, Eelze Eelzes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1781-07-29 Burum, Friesland, Nederland  

Kollumerland c.a., huwelijken 1781
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 juli 1781 in Burum
Man : Else Elses afkomstig van Burum
Vrouw : Antje Taekes afkomstig van Burum

4
  Kind.
 1. Postma, Sijtske Eelzes
 2. Postma, Elze Elzes

Bijzonderheden

Bij het huwelijk van haar zoon Theeke Annes
Kloosterman op 1 juni 1822 werd haar achternaam
"Wiersma" vermeld.

Naaste verwanten

 1. Jacobs, Taeke
  1. Thomas, Baukje
   1. Wiersma, Antje Taekes
    1. Postma, Eelze Eelzes
     1. Postma, Sijtske Eelzes
     2. Postma, Elze Elzes
   2. Taekes, Wytske

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksakte Achtkarspelen
 2. Overlijdensakte Achtkarspelen
 3. Doopboek Hervormde gemeente Engwierum
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl
 5. Familienamen 1811