Douwes, Rein 1

Geboortenaam Douwes, Rein
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte   Boxum, Friesland, Nederland  

Boksum = Boxum, dorpje in de gemeente
Menaldumadeel, ten zuidwesten van Leeuwarden.

1
Ondertrouw 1667-11-09 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1667
Vermelding: Ondertrouw op 9 november 1667
Man       : Reyn Douwes
Vrouw     : Titie Inses Riemersma
Opmerking : hij is kuiper

2
1e Huwelijk 1667-11-24 Leeuwarden, Friesland, Nederland Getrouwd met Titie Inses Riemersma

Leeuwarden, huwelijken 1667
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 november 1667
Man       : Reyn Douwes
Vrouw     : Titie Inses Riemersma

3
Burgerboeken van Leeuwarden 1667-11-21 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

1667/11/21 Reijn Douwes
Geboorteplaats: Boksum
Betaalt: 6 g.g.

1
Overlijden tussen 1700-02-14 en 1703-10-15    
4

Families

Getrouwd Vrouw Deynema, Aefke Rompckes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1681-10-22 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1681
Vermelding: Ondertrouw op 22 oktober 1681
Man : Rein Douwes afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Aeffke Rompckes Deynema afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is mr. kuiper

2
Huwelijk 1681-11-06 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1681
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 november 1681
Man : Rein Douwes afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Aeffke Rompckes Deynema afkomstig van Leeuwarden

3
  Bijz.

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
Akte w011-83 1700-02-14; Autorisatieboeken
Aktenummer:
w011-83
Datum akte:
1700-02-14
Soort bron:
Autorisatieboeken
Samenvatting:
Aeffke Romckes, gehuwd met Rein Douwes.
Hun kinderen erven 300 goudguldens van Tietske Clases,
overleden te Beers. Administrator: Douwe Haringa, bode der Staten van Friesland.

  Kind.
 1. Reyns, Jillis

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep mr. kuiper
 

Naaste verwanten

  1. Douwes, Rein
   1. Deynema, Aefke Rompckes
    1. Reyns, Jillis

Bronverwijzing

 1. Burgerboeken van Leeuwarden
 2. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 4. Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811