van Senderen, Cornelia

Geboortenaam van Senderen, Cornelia
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 65 jaren, 3 maanden, 29 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1735-11-25    
1
Doop 1735-11-25 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Cornelia, dochter van Francois van
Senderen en Anna Elisabeth Coenraads
gereformeerd Domkerk
agter het Wijsstraat
doopboek 11, pag. 416
beide ledematen

1
Getuige 1792-11-18 Baambrugge, Utrecht, Nederland  

Cornelis, gedoopt op 18 november 1792 te Baambrugge,
zoon van Anthonij Egging en Catharina van Cuilenburg,
getuige: Cornelis van Senderen, huisvrouw van Seger van Senderen

2
Overlijden 1801-03-23 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Cornelia van Senderen, huisvrouw van
Zeger van Cuilenburg, in de Korte Nieuwstraat,
laat na man en een onmondige zoon, begraven
f 4 -.-.
Buurkerk, Oostebaan, 23 maart 1801

Opmerking:
Oostebaan - Johannes Oosterbaan, groefbidder
(aanspreker)

3

Ouders

Vader van Senderen, Francois
Moeder Coenraats, Anna Elisabeth
    Zus     van Senderen, Hillegonda
    Zus     van Senderen, Anna Elizabeth
    Zus     van Senderen, Paulina
    Broer     van Senderen, Paulus Coenradus
         van Senderen, Cornelia

Families

Getrouwd Man van Cuijlenburgh, Zeger
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1762-04-30 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Vrijdagh den 30 April 1762
Present Schepenen van Asch
van Wijck en Wieling

Zeger van Cuilenborg J. M.
en
Cornelia van Zenderen J. D.

4
Huwelijksvoorwaarden 1762-05-18 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Notariële akte U255a1 - 11 : Huwelijkse voorwaarden
scan aktedownloaden pdf
Akte Inventarisnummer U255a1, aktenummer 11
Aktedatum 18-05-1762
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris W. DOP, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Zeger van Cuylenborgh
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Cornelia van Senderen
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Bijzonderheden: erfstelling op langstlevende
Bijzonderheden: met benoeming van de langstlevende tot voogd

Tekst akte:

"Ophuijden den 18 Meij des Jaars 1762 Compareerden voor mij Willem Dop
Notaris S'Hoofs van Utrecht en de getuijgen nabenoemd hier toe versogt,
den Eersame Zeger van Cuijlenborgh, meerderjarig Jongman Bruijdegom
ter eenre en
d'Eerbare Cornelia van Senderen meerderjarige Jonge Dogter Bruijd ter
andere Zijde, zijn d'Comparanten woonagtig binnen deze Stad en mij notaris
bekend, te kennen gevende dat tusschen Henlieden een Wettig Houwelijk
Geraamd en gesloten was om eerstdaags na d'wetten deser Landen voltrocken
te worden tot onderstan.....

(onleesbaar gedeelte)

......Zijnde verders versproken dat d'langstlevende van den toekomende
Egtgenoten in allen gevalle (t'Zij geboorte uijt dit Houwelijk agtergelaten
word off niet) in vollen en Vrijen eijgendom sal hebben en behouden alles
des eerststervendes natelaten goederen zoo roerende als onroerende
actien en crediten geene uijtgesonderd, voorbehoudens en onverminderd
nogtans d'Legitime portie voor d'kind off kinderen, die de eerststervende
mogt komen natelaten en bij gebreke van dien in reguard van den Bruijdegom
d'Legitime voor Sijn Vader bij aldien Hij op Sijn overlijden nog in leven
mogte wesen, deselve indien gevalle daarinne instituerende bij desen,

Verklarende d'toekomende Echtgenoten vervolgens elkanderen en
dus de Langstlevende van Haar beijden te stellen tot Voogd off
Voogdesse over des eerststervendes natelatene minderjarige kind off
kinderen, gevende aan d'Langstlevenden zodanige ampele magt last en
authoriteijt als aan een Voogd off voogdesse na rechten kan off mag
gegeven worden
ook Specialijk d'magt van assumtie Surrogatie en
Substitutie welke te assumeren, te Surrogeeren en te Substitueren
Voogden na 't overlijden van d'langstlevende gelijke magt sullen
hebben ten uijteijnde der Voogdije toe, dit met uijtsluijtinge van
allen anderen en wel specialijk alle Oppermomboiren en Voogden,
zoo alhier als elders daer der comparanten Sterffhuijs mogt komen te
vallen d'goederen gelegen off d'onmundigen woonagtig mogten
sijn, beloven de Comparanten elkanderen den inhoude deses te
zullen presteren en doen presteren onder verband en submissie
als na rechten, versoekende d'Comparanten hier van acte,

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Utrecht ten Comptoire
mijns Notaris ter presentie van Jan Coert en Hendricus van Veen
als getuijgen,

Zeger van Kuijlenburgh
Cornelia van Senderen
Jan Coert
H.v. Veen
Wm. Dop, Notaris 1762"

Toelichting:
ampel - breedvoerig
surrogeren - vervangen, in de plaats kiezen
comptoire - kantoor

5
Huwelijk 1762-05-20 Utrecht, Utrecht, Nederland  

20 Meij 1762
Getroud in de Buurkerk
door Hoefnagel prop:

Zeger van Cuilenborg J. M.
En
Cornelia van Zenderen J. D.

Opmerking:
Hoefnagel prop: - Cornelis Hoefnagel, proponent

Een proponent is een afgestudeerd theoloog
die mag preken en beroepen kan worden door
een gemeente. De proponent onderscheidt
zich van de 'kandidaat', een student die wel
mag preken, maar nog niet beroepbaar is.
(bron: wikipedia.org)

Cornelis Hoefnagels vertrok op 20 april 1766
naar Baarn, waar hij bleef tot aan zijn emeritaat
op 6 september 1780.

6 7a
  Kind.
 1. van Cuijlenburgh, Cornelia
 2. van Cuijlenburgh, Catrina
 3. van Cuijlenburgh, Francois
 4. van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
 5. van Cuijlenburgh, Zeger
 6. van Cuijlenburgh, Francois
 7. van Cuijlenburgh, Abraham

Naaste verwanten

 1. van Senderen, Francois
  1. Coenraats, Anna Elisabeth
   1. van Senderen, Hillegonda
   2. van Senderen, Anna Elizabeth
   3. van Senderen, Paulina
   4. van Senderen, Paulus Coenradus
   5. van Senderen, Cornelia
    1. van Cuijlenburgh, Zeger
     1. van Cuijlenburgh, Cornelia
     2. van Cuijlenburgh, Catrina
     3. van Cuijlenburgh, Francois
     4. van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
     5. van Cuijlenburgh, Zeger
     6. van Cuijlenburgh, Francois
     7. van Cuijlenburgh, Abraham

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 2. Doopboek Baambrugge
 3. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
 4. Huwelijksaangiften Utrecht
 5. Notariële akten Utrecht
 6. Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
 7. www.dominees.nl
   • Pagina: Baarn Hervormde Gemeente