Tjeerts, Heerke

Geboortenaam Tjeerts, Heerke
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1667-07-26    

Lidmatenboek Ferwerderadeel, 1667
Heerke Tjeerts
 - Op 26 juli 1667 gedoopt op belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Blija en Hogebeintum,
lidmaten 1659-1850
DTB 228 blad 7

1
Overlijden rond 1674-11-17    

Dit overlijden werd vermeld bij de
doop van zijn zoon Heercke Heerckes

2

Families

Getrouwd Vrouw Martens, Jelske
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1669-11-28    

Ferwerderadeel, huwelijken 1669
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 november 1669
Bruidegom: Heerke Tjeerts afkomstig van Hogebeintum
Bruid: Jelske Martens afkomstig van Morra

3
  Kind.
 1. Heerckes, Heercke

Naaste verwanten

  1. Tjeerts, Heerke
   1. Martens, Jelske
    1. Heerckes, Heercke

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Ferwerderadeel
 2. Doopboek Hervormde gemeente Blija en Hogebeintum
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum