Schuurmans, Daniël Johannes 1

Geboortenaam Schuurmans, Daniël Johannes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 72 jaren, 4 maanden, 2 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1766-08-26    
2
Doop 1766-09-07 Oldehove, Groningen, Nederland  

Dopeling Daniel
vader: Johannes Schuurman
moeder: Trijntje Uillersema

Tekst:
Den 7 7ber (september)
Daniel Soontje van Johannes Schuirman en
Trijntje Uillersema geboren den 26 Aug:

Vernoemd naar zijn stiefgrootvader Daniel Timpinga.

3
Belijdenis 1795-05-04 Heeg, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Heeg:

"op gedane belijdenis des geloofs
van de Gereformeerde Godsdienst zijn
den 4 Maij 1795 tot Ledematen van
onze gemeente aangenomen en den 10 deser
als zodanig voorgesteld (o.a.)
Daniel Johannes Schuurman"

4
Familienaam aangenomen 1811-12-29 Langweer, Friesland, Nederland  

"Daniel Johannes, wonende te Langweer,
neemt de naam Schuurmans voor familienaam
en heeft het navolgende getal zonen en
Dogters te weten Johannes oud zeven jaar, Kee oud twee jaar,
Trijntje oud dertien jaar, Uilkjen oud elf jaar, Aukjen oud drie jaar,
allen te Langweer woonagtig"

5
Overlijden 1838-12-28 Sneek, Friesland, Nederland  

"Daniel Schuurmans, oud twee en zeventig jaren,
scheepstimmerman, woonachtig te Sneek, geboren
te Heeg, echtgenoot van Aafke Bijzitter en zoon
van Johannes Schuurmans en Trijntje Ulrigsma,
beide overleden"

Opmerking:
Dat Daniel Schuurmans geboren is te Heeg klopt niet!

6

Ouders

Vader Schuurman, Johannes
Moeder Uilersma, Trijntje Roelofs
    Zus     Schuurman, Etje
    Zus     Schuurman, Elisabeth
         Schuurmans, Daniël Johannes

Families

Getrouwd Vrouw Bijzitter, Aafke Aukes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1798-08-19 Heeg, Friesland, Nederland  

man: Daniel Johannes afkomstig van Heeg
vrouw: Aafke Aukes afkomstig van Heeg

"Daniel Johannis, is met Aafke Aukes, beide
van Heeg, na 3 voorgaande zondaagsche
kerkkondigingen alhier den 19 Augustij 1798
getrouwt"

7 4
  Bijz.

Memories van Successie
Kantoor Lemmer, overl. jaar 1822

Overledene : Johannes Daniels Schuurmans
Overleden op: 5 februari 1822
Wonende te : Langweer
Tekst:
boerenknecht; zoon van Daniel Johannes Schuurmans, werkman en Aafke Aukes
Bijzitter; broer van Trijntje, boerenmeid en minderjarige Uilkje, Kee, Aukje en
Auke Daniels Schuurmans.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Memories van Successie
Kantoor Lemmer, overl. jaar 1828

Overledene : Kee Daniels Schuurmans
Overleden op: 12 mei 1828
Wonende te : Boornzwaag
Tekst:
19 jr; soldaat; overleden Leeuwarden; zoon van Daniel Johannes Schuurmans,
scheepstimmerknecht Joure en Afke Aukes Bijzitter;
broer van Uilkje (vrouw van Pieter Piers Koopmans, koemelker Sneek),
Trijntje (vrouw van Halbe Hommes Huitema, schipper Hommerts),
Aukje, dienstmeid aldaar en minderjarige Auke
Daniels Schuurmans, schrijnwerkersknecht. Saldo fl. 60,-.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

  Kind.
 1. Schuurmans, Trijntje Daniëls
 2. Schuurmans, Uilkje Daniels

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep scheepstimmerknecht, scheepstimmerman te Sneek, scheepstimmerbaas, mr. scheepstimmerman, werkman
8 9

Naaste verwanten

 1. Schuurman, Johannes
  1. Uilersma, Trijntje Roelofs
   1. Schuurman, Etje
   2. Schuurman, Elisabeth
   3. Schuurmans, Daniël Johannes
    1. Bijzitter, Aafke Aukes
     1. Schuurmans, Trijntje Daniëls
     2. Schuurmans, Uilkje Daniels

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Uilersma te Oldehove - P.J.C. Elema
 2. Doopboek Oldehove
 3. Doopboek Groningen
 4. Kerkdocumenten van Heeg
 5. Familienamen 1811
 6. Overlijdensregister Sneek
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
 8. Memories van Successie Friesland
 9. Het Hoytema-Hoitema-Huitema geslacht door R.S. Roorda te Leeuwarden