van Delft, Pieter Adriaensz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Geboortenaam van Delft, Pieter Adriaensz
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan ongeveer 77 jaren, 7 maanden, 4 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1579    
 
Ondertrouw 1616-05-28 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Inschrijvingsdatum: 28-05-1616
Naam bruidegom: Adriaensz, Pieter
Naam eerdere vrouw: Steenwinkel, Maaike
Naam bruid: Neurenburch, Anna
Naam eerdere man: Savarie, Jaques
Bronverwijzing: DTB 763, p.46
Opmerkingen: Extra-ordinaris intekenregister.

"Anno 28 Maij 1616 Sijn op de Acte van Daniel de la Vigne Predikant tot Dordrecht aengethekent Pieter Adriaensz van Delf weduwnaer van Maeijken Steenwinckel wonend in de verwerije naast 't glashuijs en Anna Neurenburch weduwe van Jaques Savarie wonend tot Dordrecht"

Opmerkingen:

Daniël de la Vigne was van 1611 tot 1628 Predikant van de Waalsche Kerk (Eglise Wallonne) te Dordrecht. Hij overleed op 42-jarige leeftijd op 9 juli 1628. Vermoedelijk was hij afkomstig uit Antwerpen. Vigne betekent wijnstok of wingerd in het Frans. De Franstalige (vluchtelingen)gemeente van Antwerpen had namelijk een mooie mystieke naam: La Vigne, een gebruik dat toen wijdverbreid was en de anonimiteit van correspondenten mogelijk maakte terwijl de ingewijden voldoende wisten.

Anna Neurenburch werd gedoopt te Dordrecht op 1 november 1585, dochter van Coenraedt van Neurenburch en Marie Bidaert:

"Den eersten November 1585
P. Coenraedt van Nundbarg ende Marie Bidaert
t'Kijnt Anneken"

P. - parentes, ouders

Het glashuijs in Amsterdam waar Pieter Adriaensz van Delft naast woonde, was vrijwel zeker de glasblazerij gevestigd aan de Kloveniersburgwal op de huidige nummers 105 en 107. Pieter Adriaensz woonde dus op nummer 103 of 109. Zie Galerij/Media.

 

2 11 12 13
2e Huwelijk 1616-06-19 Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland Getrouwd met Anne Neurenburg

Le 19e de Juin
Nous avons solemnisé le Mariage de
Pierre Hermans et Anne Neurenburg.

Toelichting:
Pieter Adriaens van Delft wordt hier met de achternaam van zijn vader vermeld.

 

14
Koper 1625-08-28 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Datum overdracht: 28-08-1625
Verkoper: Oetgens, Anthoni
Koper: [van] Delft, Pieter Adriaensz
Straatnaam: Brouwersgracht
Straatnaam in bron: Brouwersgracht
Omschrijving: Erf
Zie Media/Galerij.

 

15
Verzoek om inventaris op te maken 1633-05-01 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Op 1 mei 1633 werd de inventaris opgemaakt op verzoek van Pieter Adriaens van Delft van zijn overleden schoonzuster Judith Darmel, getrouwd met Coenraed van Noerenberch. Coenraed van Noerenberch is bekend geworden door het Oxaal in de St. Jan te 's-Hertogenbosch, dat hij gemaakt had. In de Galerij is de uitgebreide inventaris te zien, het huwelijkscontract en de ondertrouwakte van Judith Darmel en Coenraed van Noerenberch.

 

16
Twee Italiaanse marmeren stenen 1639-12-08 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Op 8 december 1639 verklaarden Eldert Croes en Pieter de Keijser op verzoek van Pieter Adriaens van Delft, dat van de twee Italiaanse marmeren stenen, geleverd door Andries de Beijser er één beschadigd was. Zie Media/Galerij.

 

16
Levering partij stenen 1640-11-01 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Op 1 november 1640 verklaarde Jan Theunisz op verzoek van Anneken van Norenburch het volgende. Ongeveer 6 jaar geleden had zijn neef Rutger Harmansz, metselaar te Utrecht, in opdracht van Mr. Gillis van der Eggen uit Utrecht in Amsterdam bij Anneken van Norenburch enige stenen besteld en meegenomen. Aanwezig was daarbij ook Gillis' schoonzoon, die zeepzieder te Amsterdam was. Uit onderzoek is gebleken, dat het hier Lodewijk Pieters Landaes betreft, getrouwd met Maria van der Eggen. Het vermoeden bestaat, dat de stenen niet betaald zijn en daarom dit verzoek werd gedaan. Zie media/galerij

 

16a
Opdracht (her)bouw Kerk Monnickendam 1640 Monnickendam, Noord-Holland, Nederland  

Zie Media/Galerij.

 

 
Verkoper 1653-07-11 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Datum overdracht: 11-07-1653
Verkoper: [van] Delft, Pieter
Koper: [van] Dalen, Jan
Straatnaam: Brouwersgracht
Straatnaam in bron: Brouwersgracht (NZ)
Omschrijving: Erf, steenhouwerij, winkel, slijpmolen, paardestal en waterput
Zie Media/Galerij.

 

15
Verkoper 1654-04-29 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Datum overdracht: 29-04-1654
Verkoper: [van] Delft, Pieter
Koper: Savarij, Mathijs
Straatnaam: Brouwersgracht
Straatnaam in bron: Brouwersgracht (NZ)
Omschrijving: Huis en erf

Opmerking:
Mathijs Savarij was de zoon van Anne van Neurenburg uit haar eerste huwelijk.
Zie Media/Galerij.

 

15
Verkoper 1656-05-08 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

08-05-1656
Verkoper: Willem van Delft met procuratie van zijn vader Pieter van Delft
Koper: Cop, Gerrit Gerritsz
Straatnaam: Kleine Houtstraat
Straatnaam in bron: Kleine Houtstraat (NZ)
Omschrijving: Erf, park A

 

15
Overlijden na 1656-08-05    

Anna van Neurenburch is overleden op 19 december 1652. Het is niet bekend, waar ze is overleden.

 

17

Ouders

Vader Harmens, Adriaen
Moeder Pietersdr, Gielijsgen
    Broer     van Delft, Claes Adriaensz
         van Delft, Pieter Adriaensz
    Broer     van Delft, Harman Adriaens
    Zus     van Delft, Magdaleentgen Adriaensdr
    Broer     van Delft, Dirk Adriaens

Families

Getrouwd Vrouw van Steenwinckel, Maayke Willems
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1608-10-21 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Inschrijvingsdatum: 21-10-1608
Naam bruidegom: Adriaensz, Pieter
Naam bruid: [van] Stenwijnckel, Maaike
Naam bruid: [van] Steenwinkel, Maaike Willems

(In de kantlijn)
"Pieter Adriaensz
Het moeders consent ingebracht den 25 october predijkant Oosterwijck ende Daniel Plancius"

"Pieter Adriaens van Delft Steenhouwer oud 29 Jaeren, 2 ans, wonend naast het Glashuijs hier / opleggend zijns moeders consent in te brengen / geassisteert met Claes Ariaens, bijeede / verklaerende een vrije Sone te wezen
ter eenre

Ende Maeijken van Steenwinkel, Willemsdr. van Antwerpen oud 21 Jaeren, 15 ans, wonend op / de Breed straet geassisteert met Willem van / Steenwinkel haer vader ter andre zijde
(ondertekening:)
Pieter Aeriaens
Maijken van Stenwijnckel"

Toelichting:
2 ans - 2 jaren, wonende te Amsterdam
Claes Ariaens - broer van Pieter Adriaansz van Delft

Daniel Plancius, zoon van Petrus Plancius, was rector van de Latijnse School te Delft. Hij was op 23 oktober 1608 te Amsterdam en op 9 november 1608 te Delft in ondertrouw gegaan. Blijkbaar had Daniel Plancius de goedkeuring van de moeder van Pieter Adriaens meegebracht uit Delft.

Inschrijving Daniel Plancius Amsterdam:

Inschrijvingsdatum: 23-10-1608
Naam bruidegom: Plancius, Daniël
Naam bruid: Kaerl, Margriete Lenaerts
Naam bruid: Leenaerts, Margrita

(In de kantlijn:)
"Dit betoogh is ingebracht get(ekent)
Alb. v. Oosterwijck Predik(an)t tot Delft

Daniel Plancius van Brussel (?) Predikant en Lector der Latijnsche schole te Delft oud 28 Jaeren geassisteert met Petro Plancio Dien(ae)r des Evang(elie) hier te stede ende Janneken Geubels zijn vader en moeder opleggende de geboden tot Delft mede te laten gaen ter eenre ende
Margriete Kaerl Lenaerts Dr oud 21 Jaeren wonende in de Neste geassisteert met Kaerl Lenaerts en Grietge van der Hart haere vader en moeder ter andre zijde
(ondertekening:)
Daniel Plancius
Margrita Leenaerts"

Ondertrouw Delft:

Bruidegom: Daniel Plancius, attestatie van Amsterdam, predikant, rector Latijnse school
Bruid: Margareta Carelsdr Leenderts , jongedochter , wonend: Amsterdam, attestatie van Amsterdam
Plaats: Delft
Datum ondertrouw: 09-11-1608

Het glashuijs in Amsterdam waar Pieter Adriaensz van Delft naast woonde, was vermoedelijk de glasblazerij van Jan Janszn Carel, gevestigd op Kloveniersburgwal 105-107, zie de afbeelding in de Galerij.

 

2 18 19 20
Huwelijk 1608-11-09 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Den 9 December 1608
van D. La Meere
Nieuwe Kerk

Pieter Aerjanss
Meijke van Steenwinckel

D. La Meere - Ds. Johannes Le Maire, geboren te Doornik, gestorven te Amsterdam. Op 6 juni 1642. In 1601 kwam hij als proponent naar Amsterdam.

 

21 8a 22a
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Amsterdam (Hervormd):

1. Aeriaen, 13 augustus 1609
zoon van Pieter Aeriaensz Steenhouwer en Maijken van
Steenwinkel, Oude Kerk
Getuigen: Claes Aeriaensz en Maijken van Steenwinckel
(moeder van Maijken)

2. Neeltje, 20 juli 1610
dochter van Pieter Aerjansz en Maritje van Steenwinkel
Nieuwe Kerk
Getuige: Kornelisje Pieters
Gedoopt door Ds. Heijdanus

3. Elijsabet, 4 september 1611
dochter van Pieter Aeriaensz en Maijke van Steenwinkel
Oude Kerk
Beroep vader: Steenhouwer
Getuigen: Andries van Steenwinkel
Elijsabet Dankers

4. Willem, 20 maart 1614
zoon van Pieter Aerjaansz en Maijken Willemsdr.
Oude Kerk
Beroep vader: Steenhouwer
Getuigen: Trijntjen Cornelisdr. en
Lijsbet Steenwinkel

5. Daniel, 8 september 1615
zoon van Pieter Aerjansz en Maijke van Steenwinckel
Nieuwe Kerk
Getuige: Catelijna Caleijt
(vrouw van Andries van Steenwinkel)
Gedoopt door Ds. J. Roeland

Opmerking:
Maijke van Steenwinkel is vermoedelijk bij de geboorte van Daniel overleden.

 

  Kind.
 1. Pieters, Neeltje
 2. van Delft, Willem Pieters

Media

Bijzonderheden

Pieter Adriaensz van Delft trouwde met Anneken van Norenbergh in de 2e Waals
Gereformeerde kerk te Dordrecht op 19 juni 1616.

Archief van Dordrecht, 23 mei 1616:

Huwelijkse voorwaarden tussen Pieter Adriaen Hermansz. van Delft, weduwnaar van
Maijken van Steenwinckel, koopman van steen, wonende te Amsterdam, enerzijds
en Anneken van Norenburch, weduwe van Jaques Savarij, wonende te Dordrecht,
geassisteerd met haar broer, Guillame van Neurenburch, anderzijds.
De aanstaande bruidegom brengt in een huis en erf, staande en liggende te Amsterdam
"inde verwerie naest het glas huijs" en voorts zijn "coopmanschappen, actiën ende crediten",
contante gelden, meubelen etc., welke, verminderd met alle lasten en schulden en
het moederlijk erfdeel van zijn twee onmondige kinderen, hij verklaart in totaal
ongeveer 4000 gld. waard te zijn.
De door de aanstaande bruid in te brengen goederen, verminderd met alle lasten
en schulden en het vaderlijk erfdeel van haar zoontje, zijn 2000 gld. waard.
Als de bruidegom de eerststervende is, zal zij de door haar ingebrachte goederen,
inclusief sieraden e.d., behouden en uit de nalatenschap van haar man een bedrag
van 600 gl. in contant geld en goederen ter waarde van 400 gld. ontvangen.
Als zij eerder dan haar man komt te overlijden, zal hij, naast de door hem
ingebrachte goederen, uit haar nalatenschap een bedrag van 600 gld. krijgen.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Adriaensz_van_Delft, 12 januari 2018.

Uit het bovenstaande blijkt, dat Pieter Adriansz van Delft uit zijn eerste huwelijk
twee onmondige kinderen had. Eén hiervan is zijn dochter Neeltje Pieters en de ander
is Willem Pieters van Delft.

Kinderen van Pieter Adriansz van Delft en Anna van Neurenburch,
gedoopt te Amsterdam (Hervormd):

1. Koenraet, 9 mei 1617
zoon van Pieter Aerjansz en Annetje Coenen
Nieuwe Kerk
Getuige: Maritje Cornelis (vrouw van
Claes Adriaensz van Delft)

2. Maijke, 19 augustus 1618
dochter van Pieter Aerjansz en Anneken van Norenburch
Nieuwe Kerk
Getuige: Maijke Willems (moeder van de eerste vrouw
van Pieter Aerjansz: Maijken Willems van Steenwinckel)

3. Aderjaen, 31 mei 1620
zoon van Pieter Aerjaensz van Delff en Anneke van Norenborch
Oude Kerk
Getuigen: Willem van Norenbuerch en
Maijken Willems

4. Pieter, 3 februari 1622
zoon van Pieter Aerjaensz en Anneken van Nuerenborch
Oude Kerk
Beroep vader: Steenhouwer
Getuigen: Pieter van Norenburch en
Marijtje Cornelis

5. Jelis, 25 maart 1625
zoon van Pieter van Delff en Anneken van Nurenburg
Nieuwe Kerk
Getuige: Lijsbet Adriaens

6. Daniel, 14 juni 1626
zoon van Pieter van Delf en Anneken Norenburch
Nieuwe Kerk
Getuige: Geltje Jansdr.

7. Maria, 8 januari 1629
dochter van Pieter van Delf en Anneke Norenberch
Nieuwe Kerk
Getuige: Maijke Willems

8. Herman, 31 december 1630
zoon van Pieter van Delft en Annetje van Norenberch
Nieuwe Kerk
Getuige: Neeltje Pieters

Meer over Pieter Adriaensz van Delft en Anna van Nuerenborch, hun familie en nakomelingen

 

Naaste verwanten

 1. Harmens, Adriaen
  1. Pietersdr, Gielijsgen
   1. van Delft, Claes Adriaensz
   2. van Delft, Pieter Adriaensz
    1. van Steenwinckel, Maayke Willems
     1. Pieters, Neeltje
     2. van Delft, Willem Pieters
   3. van Delft, Harman Adriaens
   4. van Delft, Magdaleentgen Adriaensdr
   5. van Delft, Dirk Adriaens

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 2. Ondertrouwregisters Amsterdam
 3. andredenhaan - van Neurenburg
 4. Doopboek Dordrecht, Waalse Gemeente
 5. Kampennotarieel.nl
 6. Full text of 'Oud Holland'- Internet Archive
 7. Zerkenlijst Onze Lieve Vrouwe of Buitenkerk te Kampen
 8. P.J. Blok en P.C. Molhuysen: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
   • Pagina: deel 7, blz 835
 9. Begraafboek Dordrecht
 10. Trouwboek Zwijndrecht
 11. Predikanten
 12. Doopboek Dordrecht (Nederlands Hervormd)
 13. http://d-compu.dyndns.org/genbook/Overige%20Genealogie%C3%ABn/witt_de.htm
 14. Trouwboek Dordrecht, Waalse gemeente
 15. Transportakten voor 1811, Amsterdam
 16. Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
   • Datum: 1640-11-03
   • Pagina: Notaris Hendrik Schaef
 17. G. van Tussenbroek: Building materials and trade: changes in the building organisation between North and South (1500-1650)
 18. Dominees.nl - Diemen
 19. Trouwboek Delft
 20. Het Glashuis - Ernest Kurpershoek
 21. Trouwboek Amsterdam Nieuwe Kerk Nederlands Hervormd
 22. The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories
   • Pagina: Maire, Johannes le