van Delft, Pieter Adriaensz 1 2 3 4 5 6 7 8

Geboortenaam van Delft, Pieter Adriaensz
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan ongeveer 75 jaren, 3 maanden, 28 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1579    
 
Ondertrouw 1616-05-28 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

inschrijvingsdatum: 28-05-1616
naam bruidegom: Adriaensz, Pieter
naam eerdere vrouw: Steenwinkel, Maaike
naam bruid: Neurenburch, Anna
naam eerdere man: Savarie, Jaques
bronverwijzing: DTB 763, p.46
opmerkingen: Extra-ordinaris intekenregister.

"Anno 28 Maij 1616 Sijn op de Acte van Daniel de la Vigne Predikant tot Dordrecht aengethekent Pieter Adriaensz van Delf  weduwnaer van Maeijken Steenwinckel wonend in de verwerije naast 't glashuijs en Anna Neurenburch weduwe van Jaques Savarie wonend tot Dordrecht"

Opmerking:
Daniël de la Vigne was van 1611 tot 1628 Predikant van de Waalsche Kerk (Eglise Wallonne) te Dordrecht. Hij overleed op 42-jarige leeftijd op 9 juli 1628. Vermoedelijk was hij afkomstig uit Antwerpen. Vigne betekent wijnstok of wingerd in het Frans. De Franstalige (vluchtelingen)gemeente van Antwerpen had namelijk een  mooie mystieke naam: La Vigne, een gebruik dat toen wijdverbreid  was en de anonimiteit van correspondenten mogelijk maakte  terwijl de
ingewijden voldoende wisten.

Anna Neurenburch werd gedoopt te Dordrecht op 1 november 1585, dochter van Coenraedt van Neurenburch en Marie Bidaert:

"Den eersten November 1585
P. Coenraedt van Nundbarg ende Marie Bidaert
t'Kijnt Anneken"

P. = parentes, ouders

2 9 10 11
2e Huwelijk 1616-06-19 Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland Getrouwd met Anne Neurenburg

Le 19e de Juin
Nous avons solemnisé le Mariage de
Pierre Hermans et Anne Neurenburg.

12
Koper 1625-08-28 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

datum overdracht: 28-08-1625
verkoper: Oetgens, Anthoni
koper: [van] Delft, Pieter Adriaensz
straatnaam: Brouwersgracht
straatnaam in bron: Brouwersgracht
omschrijving: Erf
Zie de Galerij.

13
Opdracht (her)bouw Kerk Monnickendam 1640    

Zie Galerij

 
Verkoper 1653-07-11 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

datum overdracht: 11-07-1653
verkoper: [van] Delft, Pieter
koper: [van] Dalen, Jan
straatnaam: Brouwersgracht
straatnaam in bron: Brouwersgracht (NZ)
omschrijving:
Erf, steenhouwerij, winkel, slijpmolen, paardestal en waterput
Zie de Galerij.

13
Verkoper 1654-04-29 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

datum overdracht: 29-04-1654
verkoper: [van] Delft, Pieter
koper: Savarij, Mathijs
straatnaam: Brouwersgracht
straatnaam in bron: Brouwersgracht (NZ)
omschrijving: Huis en erf

Opmerking:
Zie de Galerij.
Mathijs Savarij was de zoon van Anne van Neurenburg
uit haar eerste huwelijk.

13
Overlijden na 1654-04-29    
 

Ouders

Vader Harmens, Adriaen
Moeder Pietersdr, Gielijsgen
    Broer     van Delft, Claes Adriaensz
         van Delft, Pieter Adriaensz
    Broer     van Delft, Harman Adriaens
    Zus     van Delft, Magdaleentgen Adriaensdr
    Broer     van Delft, Dirk Adriaens

Gezinnen

    Gezin van van Delft, Pieter Adriaensz en van Steenwinckel, Maayke Willems
Getrouwd Vrouw van Steenwinckel, Maayke Willems
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1608-10-21 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

inschrijvingsdatum: 21-10-1608
naam bruidegom: Adriaensz, Pieter
naam bruid: [van] Stenwijnckel, Maaike
naam bruid: [van] Steenwinkel, Maaike Willems

(In de kantlijn)
"Pieter Adriaensz
Het moeders consent ingebracht den 25 october predijkant Oosterwijck ende Daniel Plancius"

"Pieter Adriaens van Delft Steenhouwer oud 29 Jaeren, 2 ans, wonend naast het Glashuijs hier / opleggend zijns moeders consent in te brengen / geassisteert met Claes Ariaens, bijeede / verklaerende een vrije Sone te wezen
ter eenre

Ende Maeijken van Steenwinkel, Willemsdr. van Antwerpen oud 21 Jaeren, 15 ans, wonend op / de Breed straet geassisteert metWillem van / Steenwinkel haer vader ter andre zijde
(handtekening)
Pieter Aeriaens
Maijken van Stenwijnckel"

Toelichting:
2 ans - 2 jaren, wonende te Amsterdam
Claes Ariaens - broer van Pieter Adriaansz van
Delft

Daniel Plancius, zoon van Petrus Plancius, was rector van de Latijnse School te Delft. Hij was op 23 oktober 1608 te Amsterdam en op 9 november 1608 te Delft in ondertrouw gegaan. Blijkbaar had Daniel Plancius de goedkeuring van de moeder van Pieter Adriaens meegebracht uit Delft.

Inschrijving Daniel Plancius Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 23-10-1608
naam bruidegom: Plancius, Daniël
naam bruid: Kaerl, Margriete Lenaerts
naam bruid: Leenaerts, Margrita

(In de kantlijn:)
"Dit betoogh is ingebracht get(ekent)
Alb. v. Oosterwijck Predik(an)t tot Delft

Daniel Plancius van Brussel (?) Predikant en Lector der Latijnsche schole te Delft oud 28 Jaeren geassisteert met Petro Plancio Dien(ae)r des Evang(elie) hier te stede ende Janneken Geubels zijn vader en moeder opleggende de geboden tot Delft mede te laten gaen ter eenre ende
Margriete Kaerl Lenaerts Dr oud 21 Jaeren wonende in de Neste geassisteert met Kaerl Lenaerts en Grietge van der Hart haere vader en moeder ter andre zijde
(handtekening)
Daniel Plancius
Margrita Leenaerts"

Ondertrouw Delft:

Bruidegom: Daniel Plancius, attestatie van Amsterdam, predikant, rector Latijnse school
Bruid Margareta Carelsdr Leenderts , jongedochter , wonend: Amsterdam, attestatie
van Amsterdam
Plaats Delft
Datum ondertrouw 09-11-1608

Het glashuijs in Amsterdam waar Pieter Adriaensz van Delft naast woonde, was vermoedelijk het Glashuis, dat in onderstaand stukje voorkomt:

HET GLASHUIS

Op KLOVENIERSBURGWAL 105-109 was een glashuis gevestigd waar kristallijnen drinkglazen werden gemaakt die `in aerdicheyt ende conste’ niet onderdeden voor het beroemde Venetiaanse glaswerk. Het glashuis was in 1601 gesticht door Jan Janszn Carel, die de failliete boedel van een Venetiaanse glasblazer, Obisy, had overgenomen. Obisy was wegens oplichterij uit Venetië gevlucht en via allerlei omwegen in 1597 in Amsterdam terechtgekomen.

2 14 15 16
Huwelijk 1608-11-09 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Den 9 December 1608
van D. La Meere
Nieuwe Kerk

Pieter Aerjanss
Meijke van Steenwinckel

D. La Meere - Ds. Johannes Le Maire,
geboren te Doornik, gestorven te Amsterdam
op 6 juni 1642. In 1601 kwam hij als proponent
naar Amsterdam.

17 8a 18a
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Amsterdam (Hervormd):

1. Aeriaen, 13 augustus 1609
zoon van Pieter Aeriaensz Steenhouwer en Maijken van
Steenwinkel, Oude Kerk
getuigen: Claes Aeriaensz en Maijken van Steenwinckel
(moeder van Maijken)

2. Neeltje, 20 juli 1610
dochter van Pieter Aerjansz en Maritje van Steenwinkel
Nieuwe Kerk
getuige: Kornelisje Pieters
Gedoopt door Ds. Heijdanus

3. Elijsabet, 4 september 1611
dochter van Pieter Aeriaensz en Maijke van Steenwinkel
Oude Kerk
Beroep vader: Steenhouwer
Getuigen: Andries van Steenwinkel
Elijsabet Dankers

4. Willem, 20 maart 1614
zoon van Pieter Aerjaansz en Maijken Willemsdr.
Oude Kerk
Beroep vader: Steenhouwer
Getuigen: Trijntjen Cornelisdr. en
Lijsbet Steenwinkel

5. Daniel, 8 september 1615
zoon van Pieter Aerjansz en Maijke van Steenwinckel
Nieuwe Kerk
getuige: Catelijna Caleijt
(vrouw van Andries van Steenwinkel)
Gedoopt door Ds. J. Roeland

Opmerking:
Maijke van Steenwinkel is vermoedelijk bij de geboorte van
Daniel overleden.

  Kind.
 1. Pieters, Neeltje
 2. van Delft, Willem Pieters

Media

Bijzonderheden

Pieter Adriaensz van Delft trouwde met Anneken van Norenbergh in de 2e Waals
Gereformeerde kerk te Dordrecht op 23-05-1616.

Archief van Dordrecht, 23 mei 1616:
Huwelijkse voorwaarden tussen Pieter Adriaen Hermansz. van Delft, weduwnaar van
Maijken van Steenwinckel, koopman van steen, wonende te Amsterdam, enerzijds
en Anneken van Norenburch, weduwe van Jaques Savarij, wonende te Dordrecht,
geassisteerd met haar broer, Guillame van Neurenburch, anderzijds.
De aanstaande bruidegom brengt in een huis en erf, staande en liggende te Amsterdam
"inde verwerie naest het glas huijs" en voorts zijn "coopmanschappen, actiën ende crediten",
contante gelden, meubelen etc., welke, verminderd met alle lasten en schulden en
het moederlijk erfdeel van zijn twee onmondige kinderen, hij verklaart in totaal
ongeveer 4000 gld. waard te zijn.
De door de aanstaande bruid in te brengen goederen, verminderd met alle lasten
en schulden en het vaderlijk erfdeel van haar zoontje, zijn 2000 gld. waard.
Als de bruidegom de eerststervende is, zal zij de door haar ingebrachte goederen,
inclusief sieraden e.d., behouden en uit de nalatenschap van haar man een bedrag
van 600 gl. in contant geld en goederen ter waarde van 400 gld. ontvangen.
Als zij eerder dan haar man komt te overlijden, zal hij, naast de door hem
ingebrachte goederen, uit haar nalatenschap een bedrag van 600 gld. krijgen.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Adriaensz_van_Delft, 12 januari 2018.

Uit het bovenstaande blijkt, dat Pieter Adriansz van Delft uit zijn eerste huwelijk
twee onmondige kinderen had. Eén hiervan is zijn dochter Neeltje Pieters en de ander
is Willem Pieters van Delft.

Kinderen van Pieter Adriansz van Delft en Anna van Neurenburch,
gedoopt te Amsterdam (Hervormd):

1. Koenraet, 9 mei 1617
zoon van Pieter Aerjansz en Annetje Coenen
Nieuwe Kerk
getuige: Maritje Cornelis (vrouw van
Claes Adriaensz van Delft)

2. Maijke, 19 augustus 1618
dochter van Pieter Aerjansz en Anneken van Norenburch
Nieuwe Kerk
getuige: Maijke Willems (moeder van de eerste vrouw
van Pieter Aerjansz: Maijken Willems van Steenwinckel)

3. Aderjaen, 31 mei 1620
zoon van Pieter Aerjaensz van Delff en Anneke van Norenborch
Oude Kerk
getuigen: Willem van Norenbuerch en
Maijken Willems

4. Pieter, 3 februari 1622
zoon van Pieter Aerjaensz en Anneken van Nuerenborch
Oude Kerk
Beroep vader: Steenhouwer
getuigen: Pieter van Norenburch en
Marijtje Cornelis

5. Jelis, 25 maart 1625
zoon van Pieter van Delff en Anneken van Nurenburg
Nieuwe Kerk
getuige: Lijsbet Adriaens

6. Daniel, 14 juni 1626
zoon van Pieter van Delf en Anneken Norenburch
Nieuwe Kerk
getuige: Geltje Jansdr.

7. Maria, 8 januari 1629
dochter van Pieter van Delf en Anneke Norenberch
Nieuwe Kerk
getuige: Maijke Willems

8. Herman, 31 december 1630
zoon van Pieter van Delft en Annetje van Norenberch
Nieuwe Kerk
getuige: Neeltje Pieters

Zoon COENRAET VAN DELFT trouwde in 1640 te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 15-12-1640
naam bruidegom: [van] Delft, Coenraet
naam bruid: [de] Leeuw, Elisabeth

"Coenraet van Delft van A. out 24 jaer, geasst. met sijn
vaeder Pieter van Delft woonende op de Brouwergracht en
Lisbet de Leeuw van Schoonhoven out 19 Jaer geasst. met
haer vaeder en Lijsbet van Daken haer ouders in de Teertuijnen
(handtekening)
Coenraet van Delft
Elijsabeth (d)e Leeuw"

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

1. Pieter, 7 april 1641, Noorderkerk

2. Anna, 13 juli 1642, Noorderkerk
getuige: Anna van Delft
(Anna van Neurenburch?)

3. Elisabeth, 17 juli 1644, Noorderkerk
getuige: Mathijs Safereij

4. Maria, 25 februari 1646, Noorderkerk
getuigen: Albieda van Daken en Gofert de Leeu

5. Dirck, 13 februari 1648, Nieuwe Kerk,
getuige: Pieter van Delfft

6. Konradt, 23 januari 1650, Noorderkerk
getuige: Brechtien Haver (?)

7. Thomas, 3 december 1652, Nieuwe Kerk
getuige: Johannis W..sijn(?)

Op 16 augustus 1651 werd er een kind van Coenraet van Delft begraven
in de Westerkerk, wonende aan de Prinssegraft.

Elisabeth de Leeuw was de dochter van Dirk Gerritsz
de Leeuw en Elisabeth van Daken. Zij gingen in 1615 in
Amsterdam in ondertrouw:

inschrijvingsdatum: 13-05-1615
naam bruidegom: [de] Leeu, Dirk Gerritsz
naam bruid: [van] Daken, Elisabeth

"Dierik Gerritsz de Leeu van Schoonhoven out 32 Jaren
wonende tot Schoonhoven al waer het opgeleght is
de geboden mede te laten gaen en berigh (?) in te
brengen te eenre zijde ende
Elizabeth van Daken oud 23 Jaren wonende in de
Warmoesstraet geassisteert met Thomas Heijnrixz ende
Elizabeth van Dakenbartelts hare vaeder en moeder
te andre zijde
(handtekening)
Dirick Gerrits de Leeuw
Elisebet van Daken"

De grootouders van Elisabeth de Leeuw waren Thomas
Heinricsz en Lijsbet Bartels, getrouwd in 1590 te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 08-12-1590
naam bruidegom: Heinricsz, Thomas
naam eerdere vrouw: Selijns, Anne
naam bruid: Bertels, Lijsbet
naam bruid: Bartels, Lijsbet

"Thomas Heinricsz Wedr. van Anne Selijns woonende
in de Warmsstrate ter eenre ende
Lijsbet Bartels van Antwerpen oudt omtrent 26 Jaeren
woonende in (het) Paterhuijs van Sint Catrijnen Clooster
geassisteert met Lijsbet van Uffele hare moeder ende
Hans van Uffele haere oom haer opleggende haere
geboden toch alle(?) mede te laten doen en de daer
van berich in te brengen ter andere zijde
(handtekening)
Tomas Hendrijcksz
Elisebet Bertels"

Thomas Heinricsz was in 1585 getrouwd met Anna Jans
te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 16-11-1585
naam bruidegom: Hendricksz, Thomas
naam bruid: Jans, Anna

"Thomas Heijdrijcks. S. van Wijck te Duijrstede kleermaecker
woonende in die Oudebrugstege welcke opgelegt is voor die
laeste proclamatie sijnder ouders consent in te brengen ter
eenre ende
Anna Jans dr. woonende in die Halsteren in Maastricht gheassisteert
met Nies Jans dr. haere suster alsoo sij verklaerde geen ouders int
land te hebben ter ander sijde
(handtekening)
bij mijn Tomas Hendrijck Soon"

Coenraet van Delft is overleden voor 19 november 1660.
Zijn vrouw Elisabeth de Leeuw, weduwe, ging toen met
Martinus Biesmans in ondertrouw:

inschrijvingsdatum: 19-11-1660
naam bruidegom: Biesmans, Martinus
naam eerdere vrouw: Engelenburgh, Catarina
naam bruid: [de] Leeuw, Elisabeth
naam eerdere man: [van] Delft, Coenraet

"Martinus Biesmans van Antwerpen Coopman wedr.
van Catarina Engelenburgh woont op de Deventer
Houtmarckt geässt. met Adriaen Roelants ende
Elisabeth de Leeuw van Schoonhoven wede. van
Coenraet van Delft geässt met Anna de Leeuw haer
suster woont op de Keijsersgraft
(handtekening)
Elijsabet de Leeuw
Martinus Biesmans"

Opmerking:
De Deventer Houtmarkt heet tegenwoordig Jonas Daniël Meijerplein.

ANNEKEN VAN NORENBURCH, de tweede vrouw van Pieter Adriaensz van Delft
was eerst getrouwd met Jaques Savarij.
Voor dit huwelijk werden huwelijksvoorwaarden opgemaakt op 31 augustus
1611 te Dordrecht:

- 31 aug. 1611: compareren voor notaris P. Eelbo Jaques Sauvry, jong gezel,
koopman en inwoner van Dordrecht, geassisteerd met Mathijs Savary, zijn broer,
enerzijds en Anneken van Norenburch, jonge dochter, geassisteerd met Guillame
van Neurenburch, haar broer, anderzijds, om huwelijkse voorwaarden te maken.
"Voor eerst soo hebben partijen respective malcanderen volcoomen contentement
gedaen van alle ende iegelijcke goederen die partijen respective tot subsidie van
desen houwelijcken inne sullen brengen." Als Jaques Savary eerder komt te overlijden
dan zijn aanstaande vrouw, zonder bij haar verwekte kinderen na te laten, zullen zijn
naaste verwanten de door hem ingebrachte goederen erven en zijn vrouw uit zijn
"gereetste goederen" een "douairie" van 600 gld. krijgen. Als Anneken van Norenburch
als eerste en kinderloos komt te overlijden, zullen haar naaste verwanten alle door
haar ingebrachte goederen erven en haar aanstaande man uit haar "gereetste goederen"
een somma van 400 gld. ontvangen. Getuigen: Jehan Poliander, predikant te Dordrecht
en Jehan Willemot, koopman te Dordrecht.

Kind:
Mattieu, gedoopt op 29 Juli 1612 in de Waalse kerk van Dordrecht:

"Nous avons baptisé Mattieu fils de Jaques Savari.
Les Parins: Paquei Savari et Mattieu Savari,
Marie Wilemot Maririe (?)"

Opmerking: Marie Willemot, gehuwd met Guillaume van Norenburch,
was de schoonzuster van Anneken van Norenburch.

Jaques Savary is overleden voor 6 april 1615. Toen werd er een overeenkomst gesloten
over zijn nalatenschap:

- 6 april 1615: compareren voor P. Eelbo Anneken Coenraetsdr. van Neurenburch,
weduwe van Jaques Sauverij, in zijn leven moutmaker en burger van Dordrecht,
geassisteerd met notaris Pauwels Eelbo als haar gekoren voogd, enerzijds en
Mathijs Savarij, zich sterk makende voor Gillis Savarij, wonende te Luik, Jehenne Savarij,
wonende te Dordrecht en Barbara Savarij, wonende te Luik, resp. zijn broer en zusters,
anderzijds. Comparanten verklaren dat zij met elkaar, "tot believen ende welgevallen
vande Heeren vande Weescamer deser stede Dordrecht", een overeenkomst gesloten hebben
aangaande de nalatenschap van Jaques Savarij. Zij hebben "volcomen informatie,
contentement ende bewijs" gekregen van alle goederen, die Jaques in gemeenschappelijk bezit
met zijn vrouw heeft gehad. De weduwe, die moeder is van Mathijs Saverij de Jonge,
zal in eigendom behouden alle goederen, die zij samen met Jaques Savarij heeft bezeten.
Als vergoeding daarvoor belooft zij haar zoon op te voeden, te onderhouden, te laten leren etc.
tot hij 20 jaar is geworden of tot het moment, waarop hij gaat trouwen, en zal hem dan een
bedrag van 600 gld. uitkeren. Als hij voor zijn 20e jaar of huwelijk komt te overlijden en
indien Anneken nog andere wettige kinderen zal nalaten, zullen de naaste verwanten
van haar zoon Mathijs in plaats van 600 gl. maar 500 gld. krijgen. Borg voor de nakoming
van deze verplichtingen is haar broer Guillame van Neurenburch. Akte door comparanten
ondertekend.

Deze MATTHIJS SAVARIJ de Jonge gaat met zijn moeder na haar tweede huwelijk mee naar
Amsterdam en trouwt daar in 1641 met Susanna Neeninghs:

inschrijvingsdatum: 26-07-1641
naam bruidegom: Savareij, Mathijs
naam bruidegom: Savrijn, Mathijs
naam bruid: Neeringhs, Susanna
naam bruid: Nerinx, Susanna

"Mathijs Savrijn van Dort woonende op de
Brouwersgracht geasst. met sijn moeder
Anneken van Neurenburgh en
Susanna Nerinx van St. Jan Dangle out 24 Jaer
of 28 Jaer woont op de O.Z. Achterb. Wall
(handtekening)
Mathijs Savareij
Susanna Neeringhs"

Opmerking:
St. Jan Dangle is vermoedelijk Saint-Jean-d'Angle, een gemeente in het Franse departement
Charente-Maritime (regio Poitou-Charentes) en telt 510 inwoners (1999). De plaats maakt deel
uit van het arrondissement Rochefort.

In bovenstaande ondertrouwakte staan de ouders van Susanna Neeringhs niet vermeld.
In de ondertrouwakten van haar zusters Jannetje, Elisabeth en Sara staan deze wel vermeld:

Jannetje Neeringhs ging op 25 juli 1640 in ondertrouw met Jan Boudewijns:

"Jan Boudewijnss van Middelborgh, out 32 Jaren, Wedr. van Christina Aleffs
woonende tot Bordeaux ende
Jannetie Neerins van St. Jan Dangle out 20 Jaer geasst. met Jan Nerinx haer
vaeder en Lijsbet Rens , haer moeder woonende op de O. Z. Achterb. Wall"

Sara Nering ging op 16 januari 1643 in ondertrouw met Jan Helt:

"Jan Helt van A. out 25 Jaeren geasst. met Dirck Claes Helt sijn vaeder
woonende op de N. Z. Voorburghwall ende
Sara Nering van A. out 17 Jaeren geasst. met haer vaeder Jan Neringh
woonende op de O. Z. Achterb. Wall"

Elisabeth Neeringh ging op 1 september 1645 in ondertrouw met
Hendrik van Eeckholt:

(In de kantlijn: )
"De geboden sijn tot Campen gegaen
teste (?) Petrus Plancius Predijk(an)t"

"Hendrik van Eckhout van Campen wed. van Anne Roemers,
woonende tot Campen, lakenkoper ende
Elisabeth Neerinx van A. out 23 Jaer geasst. met haer vaeder
Jan Neeringh en Elisabet Ruijns haer ouders woonende op de
O. Z. Achterb. Wall
(handtekening)
Hendrik Eeckholt
Elijsabet Nerijnghs"

Opmerking:
Elisabeth Neeringhs is geboren rond 1622 te Amsterdam. Blijkbaar waren haar ouders
kort tevoren naar Amsterdam verhuisd. In 1627 kocht Jan Nering het huis aan de Oude Zijds
Achterburgwal:

datum overdracht: 29-06-1627
verkoper: Bourse, Jacques
koper: Nering, Jan
straatnaam: Oudezijds Achterburgwal
straatnaam in bron: Oudezijds Achterburgwal (OZ)
omschrijving: Het Breslauwse Meevat, huis en erf met pakhuis

Opmerking:
Breslau heet tegenwoordig Wroclaw (Polen).
Meevat - meekrapvat
Meekrap - rode kleurstof, verkregen uit de wortels van de meekrapplant

In de ondertrouwakte wordt de predikant Petrus Plancius vermeld.
Hij was in 1616 getrouwd te Amsterdam met Susanna Hoogendorp.
Hij was predikant te Hasselt (1613-1619) en te Kampen (1619-1650),
een vurig contraremonstrant, zoon van de bekende
theoloog en cartograaf Petrus Plancius (Platevoet), zie Galerij, en broer van
Daniel Plancius, die vermeld werd bij de ondertrouw van Pieter Adriaensz
van Delft en Maeijke van Steenwinckel in 1608 te Amsterdam.

inschrijvingsdatum: 16-08-1616
naam bruidegom: Plancius, Petrus
naam bruid: [van] Hoogendorp, Susanna

" 't betooch van drie geboden
is ingebracht geth. bij Hieronimus Vogellius
predt. tot Hasselt

Petrus Plancius, dienaer des Godts woords tot Hasselt
geasst. met D(omin)o Petro Plancio zijn vader ter eenre en de
Susanna van Hogendorp van Bremen oud 25 Jaren geen
ouders hebbende wonende op de Groeneburchwal"

De zoon van Petrus Plancius en Susanna Hoogendorp trouwde in 1642
met Anna Eeckholts, vermoedelijk een zuster van Hendrik Eeckholt:

NG trouwboek 30-3-1642:
D. Petrus Plancius, Bediener des H. Evangelii tot Wilsem, j.g. van Hasselt,
Anna Eeckholts, j.d. van Campen.

In de doop- en trouwboeken van Kampen zijn meer gegevens over
HENDRICK EECKHOLT EN ELISABETH NEERINGHS te vinden. In 1640 was Hendrick Jansen
Eeckholt getrouwd met Anna Roemers:

NG ondertrouw Kampen:
3 jan 1640 - Henric Jansz Eeckholt, j.g. van Campen,
soon van Borghemeester Jan Roelofs,
Anna Romers, j.d. van Aken.
getrouwd 2 feb 1640.

NG trouw Kampen:
2 feb 1640 - Hendrick Jansen Eeckholt, burgem. Jan Roelfsen suen, j.g. van Campen,
Anna Roemmers, j.d. van Aecken.

Hendrick van Eeckholt en Elisabeth Neering waren op 22 augustus 1645 te Kampen
in ondertrouw gegaan:

NG ondertrouw Kampen:
22 aug 1645 - Henric Eeckholt, wedn. van Campen,
Elisabeth Neering, j.d. van Amsterdam.

Na hun huwelijk in Amsterdam gingen ze in Kampen wonen, waar negen
kinderen werden gedoopt.

Doopboeken van de Boven-, de Broeder- en Buitenkerk:

NG dopen Kampen:
Johannes, gedoopt 27-5-1647,
zoon van Hendrick Eijckholt en Lijsbeth Neeringhs,
tot getuijgen Br. Eijckholt ende Sara Neeringhs (302-69)

Opmerking:
Br. Eijckholt - Burgemeester jan Roelofs Eijckholt, vader
van Hendrick Eijckholt.
Sara Neeringhs - zuster van Elisabeth Neeringhs

1. Johannes, gedoopt 6-9-1648,
zoon van Hendrick Eijckholt en Lijsbet Neringh
tot getuijge Br. Eijckholt ende Lijsbeth Rins

Opmerking:
Lijsbeth Rins - moeder van Elisabeth Neeringhs

2. Anna, gedoopt 15-3-1650,
dochter van Hendrick Eijckholt en Elisabeth Nerringhs

3. Johannes, gedoopt 17-3-1652,
zoon van Hendrick Eijckholt en Lijsbeth Neringhs,
getuijge: Lijsbeth Rens

4. Jan, gedoopt 13-12-1656,
zoon van Hendrick Eijckholt en [geen voornaam vermeld] Neringhs

Elisabeth, gedoopt 17-1-1658,
dochter van Hendrick Eijckholt [moeder niet genoemd]

5. Johannes, gedoopt 18-2-1659,
zoon van Hendrick Eijckholt en Elisabeth Neringhs

Renssie, NG gedoopt 1-8-1660 in Kampen,
dochter van Hendrick Eijckholt en Sara Neringhs

Opmerking:
Sara Neringhs = Elisabeth Neringhs. Dit is een eigenaardige vergissing.
Was zuster Sara misschien als getuige bij de doop aanwezig?

6. Roelof, gedoopt 17-5-1663,
zoon van Hendrick Eijckholt en Elisabeth Neringhs

Hendrick Eeckhout was de zoon van burgemeester Jan Roelofsen Eeckhout en
Rensia Christophors Grauweijck. Zij kregen 9 kinderen.

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie geeft de volgend informatie:
naam: Jan Roelofsen Eeckhout
overleden: 18-10-1665 te Kampen
ouders: Roelof Lambertsz Eeckhout en Hille Worst
gehuwd met: Rensien Grauweyck

Hille Worst overleed op 5 december 1615 en werd begraven in de Onze Lieve Vrouwe-
of Buitenkerk te Kampen:

"Ao 1615 den 5 december is ... eersame
HILLE IANS (WORST) / DE HUISVROUWE VAN DEN/
SAELIGE BUERMR/ ROELEF LAMBERSEN"

Roelef Lambertse Eeckhout, overl. 1612, maakt met zijn vrouw
Hille Worst op 22 maart 1609 een testament, waarin 4 kinderen
worden vermeld. Het tweede kind is Johan.

Rensien Grauweyck overleed op 30 oktober 1652 te Amsterdam en
werd op 8 november 1652 te Kampen begraven in de Onze Lieve Vrouwe-
of Buitenkerk te Kampen:

AO 1652 DEN 30 OCTOBER IS / TOT AMSTERDAM IN DEN HEE/
RE GODTSALICH ONTSLAPEN/ EN DE 8 DITO HIER BEGRAVE/
VEN DIE EERBARE RENSIEN/ CHRISTOFFELS DIE HUIS FROUW/
VAN BOM I. R. EECKHOUT

In 1655 geeft Elisabeth Rains( Reijns), wonende te Kampen, vermoedelijk bij
haar dochter Elisabeth, volmacht aan een aantal personen in Amsterdam
om haar zaken te regelen:

Kampen Notarieel 194 RAK 93 Folio 82v
Datum: 25 mei 1655
Onderwerp: Volmacht
Rains, Elisabet - Volmachtgeefster, Weduwe J. Neeringh, in leven koopman
en wijnhandelaar te Amsterdam.
Hoochstraeten, H. van - Momber
Savarij, Matthijs - Schoonzoon, Amsterdam
Pieck, Cornelis - Gevolmachtigde
Elsen, Paulus van - Gevolmachtigde

Samenvatting bijzonderheden

Comparante verklaart dat, na het overlijden van haar echtgenoot, dd 19-08-
1649, haar schoonzoon haar zal helpen met de afwikkeling van de
administratie, waartoe zij hem gemachtigd heeft. Deze verzoekt haar echter
later de volmacht in te trekken wegens drukke werkzaamheden en bij de
finale afrekening blijkt comparante hem schuldig te zijn ƒ 6895-18-0 c.g. die
zij hem zal betalen tegen 4½ procent per jaar. Zij verstrekt nu een volmacht
aan Cornelis Pieck en Paulus van Elsen, procureurs bij de Hoge Raad, om
haar zaken waar te nemen voor het hof van Holland; als een van hen komt te
overlijden, mag haar schoonzoon een ander in zijn plaats benoemen.

Opmerking:
Momber - voogd
H. van Hoochstraeten was gehuwd met Jannetie Jans, die waarschijnlijk een zuster was
van Hendrick Eeckhout. Zie de volgende ondertrouw:

NG ondertrouw Kampen:
2 jan 1635 - Henric van Hoochstraeten, j.g. van Campen, secretarius; soone van Henric van Hoochstraeten, secr.,
Jannetie Jans, j.d. van Campen, Borghemeesters Jan Roelofse dochter.
Getrouwd 1 feb 1635

(Met Jan Roelofse wordt vermoedelijk Jan Roelofse Eeckhout bedoeld)

In 1671 Komt Elisabeth Neeringhs, weduwe van H. Eeckholt, voor in een notariële akte:

Kampen Notarieel RAK 96 FOLIO: 166v DATUM: 23-01-1671
onderwerp Borgstelling
onroerend goed n.v.t.
comparanten
Bulter, Jan Berentsz - Borg
Kerkhoven, Daniel van - Aanvrager
Neringen, Elisabeth van - Begunstigde - Wed. H. Eeckholt
samenvatting
Op verzoek van Daniel van Kerkhoven, heeft comparant zich borg gesteld
voor Elisabeth van Neringen om met geen ander gerecht te spreken dan met
het Kamper gerecht en afspraken na te komen.

Kinderen van Matthijs Savarij en Susanna Neeringh, gedoopt in Amsterdam:

1. Johannus, 25 mei 1642, Oude Kerk
getuigen: Jan Neering en Anna van Nuerenburch

2. Anna, 9 juli 1643, Oude Kerk
getuigen: Pieter van Delft en Elisabet Rins

3. Matthijs, 21 augustus 1644, Oude Kerk
getuigen: Guert Pieters Achterraet (?) en
Juffrou Marija Willemot (vrouw van Guillame va Neurenburch)

4. Elijsabet, 26 september 1645, Oude Kerk
getuigen: Coenraet van Delft en Elisabet Neerings

5. Susanna, 5 september 1647, Nieuwe Kerk
getuige: Nicolaes Boudewijnss

6. Jacobus, 16 mei 1649, Oude Kerk
getuigen: Johannes van Nuerenburch en Geertruij Neering

In 1648 hebben Matthijs Savry en Susanna Nerings Jansdr.
de volgende kinderen: Johannes, Matthijs, Elisabeth en Susanna.
Anna, de oudste dochter is dus jong overleden.

Susanna Neringhs overleed in 1649 te Amsterdam:

ingeschrevene: Neringhs, Susanna
datum begrafenis: 15-11-1649
begraafplaats: Wester Kerk
Straatnaam: Oude Schans

Op 11 juli 1653 was Matthijs Savary borg voor Pieter van Delft, zijn stiefvader.

In 1654 kocht Matthijs Savarij het huis van zijn stiefvader:

datum overdracht: 29-04-1654
verkoper: [van] Delft, Pieter
koper: Savarij, Mathijs
straatnaam: Brouwersgracht
straatnaam in bron: Brouwersgracht (NZ)
omschrijving: Huis en erf

Op 6 oktober 1661 was Matthijs Savry van Dordrecht, koopman, poorter van Amsterdam.

In 1668 ging Matthijs Savarij in ondertrouw met Elisabeth Lambinon te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 27-04-1668
naam bruidegom: Savareij, Mathijs
naam bruidegom: Saverij, Mathijs
naam eerdere vrouw: Nering, Susanna
naam bruid: Lambinon, Elisabeth

(In de kantlijn:)
"hij W(ees)camer voldaen
Sij vaders Cons(ent) goet"

"Matthijs Savarij van Dordrecht coopman, wed.
van Susanna Nering, woont op de Brouwersgracht en
Elisabeth Lambinon van Dordrecht, oud 44 Jaren,
geassisteert haer v.... woont uts (als boven)
(handtekening)
Mathijs Savareij
Elisabeth Lambinon"

Matthijs Savarij werd in 1670 te Amsterdam begraven:

ingeschrevene: Savareij, Matthijs, Brouwersgracht
naast de Keizerskroon
datum begrafenis: 01-03-1670
begraafplaats: Wester Kerk

Opmerking:
De gevelsteen "De Keizerskroon" bevindt zich tegenwoordig op het adres Brouwersgracht 114-118.

Op 1 april 1670 werden er twee voogden aangesteld over de 4 minderjarige kinderen
van Matthijs Savary, coopman Mr. Petrus Valckenier, advocaat, en de meerderjarige zoon Johannes Savary.

Na dit overlijden verkochten Elisabeth Lambinon en de kinderen van Matthijs Savareij
het huis aan de Brouwersgracht:

datum overdracht: 22-07-1670
verkoper: Savareij, Wed. Matthijs en de Erven Matthijs Savareij
koper: [ten] Cate, David
straatnaam: Brouwersgracht
straatnaam in bron: Brouwersgracht (NZ)
omschrijving:
De Goudsbloem uithangend, huis en erf,
tussen Binnen Brouwersstraat en Prinsengracht

Huwelijken van kinderen van Coenraet van Delft:

Op 19 februari 1666 ging Maria van Delft, dochter van Coenraet van Delft
in ondertrouw met Adriaen van Helsdingen:

inschrijvingsdatum: 19-02-1666
naam bruidegom: [van] Helsdingen, Adriaan
naam bruid:[van] Delft, Maria

"Adriaen van Helsdingen van den Briel wijncoper oud 27 jare
ouders doot geast. met sijn oom en voogt Jacobus van Helsdingen
woont opt Rockin en
Maria van Delft van A. oud 20 jare ouders doot geast. met
haer moij Anna de Leeuw woont in de Houttuijnen"

Opmerking:
Moij - tante

Adrijaen van Helsdinge is te Amsterdam begraven op
24 april 1666 (Westerkerk).

Als weduwe van Adriaen van Helsdingen trouwde Maria van Delft
met Philips de Gols:

inschrijvingsdatum: 21-03-1671
naam bruidegom: [de] Gols, Philips
naam eerdere vrouw: [van de] Water, Maria
naam bruid: [van] Delft, Maria
naam eerdere man: [van] Helsdingen, Adrian

(In de kantlijn:)
"hij en sij hebben den 25 maert 1671
de weescamer voldaan
mans doot goed ingebr."

"Filip de Gols van A. Administeur ter weescamer wedr. van
Maria van de Water woont op de Heeregragt ende
Maria van Delft van A. wed. van Adrian van Helsdingen
woont op 't Water
(handtekening)
Philips de Gols
Maria van Delft"

Opmerking: "Opt Waeter" was een gedeelte van het Damrak.

Philips de Gols was op 16 februari 1662 in ondertrouw gegaan met
Maria van de Water te Amsterdam:
"Philips de Gols van Londen boechouder 25 j. geas. met sijn
moeder Helena Boot op de Blomgracht"

Op 13 oktober 1667 ging Anna van Delft, dochter van Coenraet
van Delft in ondertrouw met Martinus Sourmans:

inschrijvingsdatum: 13-10-1667
naam bruidegom: Soermans, Martinus
naam bruidegom: Sourmans, Martinus
naam eerdere vrouw: Coopman, Johanna
naam bruid: [van] Delft, Anna

"Martinus Sourmans predicant tot Goudria van Wou...
wedr. van Johanna Coopman en
Anna van Delft van A. 26 jaeren geassisteert met
haer moij Anna de Leuwe woont in de Houttuijnen"

Opmerking:
Ds. Martinus Soermans, predikant, gedoopt Woudrichem op 17 november 1638,
overleden 1705.
Goudria - Goudriaan - gemeente ten zuiden van Schoonhoven in het midden
van de Alblasserwaard

Anna van Delft is in 1673 begraven te Amsterdam:

ingeschrevene: [van] Delft, Anna
datum begrafenis: 16-02-1673
begraafplaats: Wester Kerk

"Anna van Delft in de Houttuijnen No 92
int middelparck geruijmt f 8 "

Op 31 oktober 1670 ging Dirk van Delft, zoon van Coenraet
van Delft in ondertrouw met Elisabeth Savarij, dochter van
Matthijs Savarij:

inschrijvingsdatum: 31-10-1670
naam bruidegom: [van] Delft, Dirk
naam bruid: Savareij, Elisabeth
naam bruid: Savrij, Elisabeth

"Dirk van Delf van A. koopman out 24 jaar ouders doot
geassisteert met Elisabet Lambinon sijn meuije
woont op Droogbak ende
Elisabet Savrij van A. out 24 Jaar ouders doot
geassisteert met Jacob Valckenier haer voogt op
d'egelantiersgragt
(handtekening)
Dirck van Delft
Elisabeth Savareij"

Naaste verwanten

 1. Harmens, Adriaen
  1. Pietersdr, Gielijsgen
   1. van Delft, Claes Adriaensz
   2. van Delft, Pieter Adriaensz
    1. van Steenwinckel, Maayke Willems
     1. Pieters, Neeltje
     2. van Delft, Willem Pieters
   3. van Delft, Harman Adriaens
   4. van Delft, Magdaleentgen Adriaensdr
   5. van Delft, Dirk Adriaens

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 2. Ondertrouwregisters Amsterdam
 3. andredenhaan - van Neurenburg
 4. Doopboek Dordrecht, Waalse Gemeente
 5. Kampennotarieel.nl
 6. Full text of "Oud Holland"- Internet Archive
 7. Zerkenlijst Onze Lieve Vrouwe of Buitenkerk te Kampen
 8. P.J. Blok en P.C. Molhuysen: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
   • Pagina: deel 7, blz 835
 9. Predikanten
 10. Doopboek Dordrecht (Nederlands Hervormd)
 11. http://d-compu.dyndns.org/genbook/Overige%20Genealogie%C3%ABn/witt_de.htm
 12. Trouwboek Dordrecht, Waalse gemeente
 13. Transportakten voor 1811, Amsterdam
 14. Dominees.nl - Diemen
 15. Trouwboek Delft
 16. Het Glashuis - Ernest Kurpershoek
 17. Trouwboek Amsterdam Nieuwe Kerk Nederlands Hervormd
 18. The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories
   • Pagina: Maire, Johannes le