van Franiker, Hermen Willems 1

Geboortenaam van Franiker, Hermen Willems
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 77 jaren, 1 maand, 23 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1632-12-30    
 
Doop 1632-09-09 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Hermen, Soon van Willem Hermanss en Grietgen
Cornelis, wonende buijten de Catherinenpoort,
getuich de vader,  Jacobikerk

2
Huwelijk 1657-07-12 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Barbara Aarons Duerkant

"Den 21 Junij 1657
Hermannus van Franiker J.M. van Utrecht
woonende buijten de Catharinapoort
en
Barbara Arons Duerkant J.d. van Utrecht
woonende buijten de Wert
In Antonis etc den 12 Julij 1657 getrouwt"

Toelichting:
Met Antonis etc. wordt waarschijnlijk het
Anthoni Gasthuis bedoeld.

Barbara Duerkant was gedoopt op
30 januari 1638 te Utrecht:

"Berbergen, dochter van Arijen Cornelisz
en Maijgen Arijaens woonende op 't Swarte
Water
Anthonijgasthuijs buijten de Weert"

Zij was de dochter van Aaron Cornelisz Duerkant
en Maijchgen Adriaens Haes.

Maijchgen Adriaens Haes is overleden op
7 december 1657 te Utrecht:
"Maijchgen Adriaens Haes, huijsvrouwe van
Aaron Corneliss Duijrkant bij het Anthonis gasthuijs
nalatende haer man met echte mundige ende
onmundige kinderen. St. Jacob"

Aaron Corneliss Duerkant is overleden op
26 augustus 1667 te Utrecht:
"Aaron Cornelis Duerkant uit Gerechte van 't
Hoochlande naelatende mundige kinderen
begraven Jacobikerck 12 dragers"

Barbara Duerkant is overleden op 26 mei 1680
te Utrecht:
"Barbara Duerkant huijsvrouw van Herman van
Franiker buijten de Catrijnepoort, laet nae haer
man en onmondige kinderen, 12 dragers,
Jacobikerck"

3 2
Overlijden 1710-02-23 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Herman van Franick, laet na mundige kinderen
in de Lijsbetstraet, gesonken gratis,
Geertekerck

4

Ouders

Vader van Franiker, Willem Hermanss
Moeder Philips, Grietgen
    Zus     van Franiker, IJfge Willems
    Zus     van Franiker, Crijntgen Willems
    Zus     van Franiker, Maijken Willems
         van Franiker, Hermen Willems
    Zus     van Franiker, Elisabet Willems
    Zus     van Franiker, Diliaentien Willems

Bijzonderheden

Kinderen van Hermen Willems van Franiker en Barbara Aarons Duerkant,
gedoopt te Utrecht:

1. Willem, 6 april 1658, Anthonigasthuis
- woonende buijten de Catharina poorte

2. Petrus, 21 juni 1659, Anthonigasthuis

3. Maria, 16 januari 1662, Jacobikerk
- buijten de Catharijnen poort

4. Paulus, 3 september 1663, Jacobikerk
- woonende buijten de Katarijna poort

5. Emmichjen, 21 september 1664, Domkerk

6. Elisabeth, 19 november 1665, Jacobikerk
- buijten de Catharijna poort

7. Aeltjen, 26 november 1667, Catharinakerk

8. Anna, 6 juni 1669, Jacobikerk
- buijten de Catharina poort

9. Joosje, 6 oktober 1670, Jacobikerk
woonende buijten de Catharina poort

10. Anna, 12 september 1672, Jacobikerk
- woonende buijten de Catharina Poort

11. Aaron, 4 januari 1676, Anthonigasthuis
- buijten de Catharijna poort

In deze periode is er 7 keer een kind van Hermen van Franiker begraven!

Notariële akte Voogdbenoeming - over onmondige kinderen en erfgenamen
Datering: 16-07-1663
Aktenummer: 3
Datum: 16-07-1663
Notaris: J. DUERKANT
Personen:
Constituant: Herman Willemsz van Franicker
Echtgenoot: x Barbara Aarons Duerkant
Beroep: touslager
Woonplaats: buyten de Catarynepoort
Geconstitueerde: langstlevende
Geconstitueerde: Jacob Eyssens van Loosdorp, zyn zwager
Geconstitueerde: Aaron Cornelisz Duerkant, haar vader

In 1665 maakte Dirck Peters van Wijck zijn testament op. Hij was gehuwd met
Crijntgen Willems van Franiker. In dit testament werden de kinderen van de
broer en zusters van Crijntgen Willems van Franicker genoemd. Hieronder
zijn alleen de kinderen van Hermen Willems van Franiker vermeld.
Op 17 juni 1665 waren er dus 5 kinderen, Willem, Peter, Marriegen, Pauwels
en Emmichgen. Tot voogden werden Hermen Willems van Franiker, Jacob
van Loosdorp, gehuwd met Elisabeth Willems van Franiker, en Jacob van Breukelen,
gehuwd met Diliaentien Willems van Franiker, benoemd.

Notariële akte Testament
Datering: 17-06-1665
Aktenummer: 65
Datum: 17-06-1665
Soort akte: Testament
Notaris: J. DUERKANT
Personen:
Testateur: Dirck Petersz van Wyck

Kinderen Herman Willemsz van Franicker:
Erfgenaam: Willem Hermansz van Franicker
Erfgenaam: Peter Hermansz van Franicker
Erfgenaam: Marriegen Hermans van Franicker
Erfgenaam: Pauwels Hermansz van Franicker
Erfgenaam: Emmichgen Hermans van Franicker

Bijzonderheden:
met benoeming van Herman van Franicker,
Jacob van Loosdorp en Jacob van Breuckelen  tot voogden

Barbara Aarons Duerkant was de nicht van haar zwager Jacob van Breukelen,
getrouwd met Diliaentien van Franiker. Hun moeders waren zusters:
Maijchgen Adriaens Haes en Grietge Adriaens Haes.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep touslager (1663)
 

Naaste verwanten

 1. van Franiker, Willem Hermanss
  1. Philips, Grietgen
   1. van Franiker, IJfge Willems
   2. van Franiker, Crijntgen Willems
   3. van Franiker, Maijken Willems
   4. van Franiker, Hermen Willems
   5. van Franiker, Elisabet Willems
   6. van Franiker, Diliaentien Willems

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële akten Utrecht
 2. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 3. Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
 4. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811