ten Dam, Dooitje Pieters

Geboortenaam ten Dam, Dooitje Pieters
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 64 jaren, 10 maanden, 19 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1779-03-23 Koudum, Friesland, Nederland  
 
Doop 1779-04-04 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1779,
doopjaar 1779
Geboren op 23 maart 1779 in Koudum
Gedoopt op 4 april 1779 in Koudum
Dopeling: Dooitje, zoon
   Vader: Pieter Tjemmes
  Moeder: Antje Dooitses

1
Huwelijk 1806-06-15 Koudum, Friesland, Nederland Getrouwd met Bauk Jans

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1806
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 juni 1806
 Bruidegom: Dooijtje Pieters afkomstig van Koudum
     Bruid: Bauk Jans afkomstig van Koudum

Bauk Jans was de dochter van Jan Hantjes en
Fopjen Watses:

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1786, doopjaar 1786
Geboren op 3 september 1786 in Koudum
Gedoopt op 10 september 1786 in Koudum
Dopeling: Bauk, dochter
   Vader: Jan Hantjes
  Moeder: Fopjen Watses

Kinderen:

1. Geboren op 25 mei 1807 in Koudum
Gedoopt op 31 mei 1807 in Koudum
Dopeling: Antje, dochter
   Vader: Dooitje Pieters
  Moeder: Bauk Jans

2. Geboren op 26 maart 1810
Gedoopt op 1 april 1810 in Koudum
Dopeling: Jan, zoon
   Vader: Dooitje Pieters
  Moeder: Bauk Jans

3. Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
(mairie Koudum), 1814
Aangiftedatum 27 augustus 1814, blad nr. 46
Pieter ten Dam, zoon, geboren 24 augustus 1814
 Vader: Dooitje Pieters ten Dam, Landbouwer
te Koudum
Moeder: Bauk Jans
Getuigen (o.a.)
Jan Jacobs Deinum, oud 55 Jaren, arbeider,
woonachtig te Koudum (gehuwd met Uilkje
Pieters ten Dam)

4. Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
(mairie Koudum), 1815
Aangiftedatum 25 november 1815, blad nr. 64
Fopje ten Dam, dochter, geboren 24 november 1815
 Vader: Dooitje Pieters ten Dam, Landbouwer
te Koudum
Moeder: Bauk Jans

5. Geboorteakte Hemelumer Oldeferd, 1823
Aangiftedatum 30 augustus 1823, blad nr. 58
Pieter ten Dam, zoon, geboren 27 augustus 1823
te Koudum
 Vader: Dooitje Pieters ten Dam, boer te Koudum
Moeder: Bauk Jans

2 1 3
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum No. 61
Dooitje Pieters
3 getrouwden
1 kind
Geriformt

4
Koopakte 1811-02-04 Koudum, Friesland, Nederland  

1811 Koudum, notaris G. Keuchenius
Koopakte
Betreft een huis te Koudum, koopsom fl. 120
- Holk Sybrens te Koudum
- Dooitje Pieters te Koudum
4 februari 1811

5
Familienamen 1812-01-06 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum, deel 1 folio 55
Dam, Dooytje Pieters ten, Koudum
Kinderen:
Jan 1 3/4, Antje 4

"Dooijtje Pieters wonende te Koudum heeft
dezelve verklaard, dat hij aanneemt de naam
van TEN DAM voor famille naam dat hij heeft
een Zoon en een Dochter te weten Jan oud
1 3/4 Jaar Antje oud 4 Jaren beide wonende
te Koudum en heeft deze met ons getekend
den 6 januarij 1812
(handtekening)
D. P. T. Dam"

6
Koopakte 1819-05-11 Koudum, Friesland, Nederland  

1819 Koudum, notaris G. Keuchenius
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis, hok, erf en groede te Koudum
- Dooitje Pieters ten Dam te Koudum, verkoper
- Bauk Jans te Koudum, verkoper
- Ymberd Hylkes Bakker te Koudum, koper
- Bauk Sipkes te Koudum, koper
 11 mei 1819

5
Boedelscheiding 1821-02-11 Koudum, Friesland, Nederland  

1821 Koudum, notaris G. Keuchenius
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van een zathe en landen met huis,
schuur en hieming te
Koudum
- Lykle Tjommes Elzinga te Molkwerum
- Douwe Jelgers Bouma te Sneek
- Bauk Jans te Koudum
- Dooitje Pieters ten Dam te Koudum
11 februari 1821

5
Overlijden 1844-02-11 Hindeloopen, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Hindeloopen, 1844
Aangiftedatum 12 februari 1844, blad nr. 2
Overleden: Dooitje Pieters ten Dam,
op 11 februari 1844, 64 jaar, man
Gehuwd

"Dooitje Pieters ten Dam, oud 64 jaren, geboren
te Koudum en laatst gewoond hebbende te Hindeloopen,
Landbouwer van beroep, echtgenoot van Bauk Jans,
zonder beroep, aldaar wonende, en Zoon van wijlen
Pieter Tjemmes en van Antje Dooitjes, in tijden echte-
lieden te Koudum gewoond hebbende en aldaar overleden"

Memories van Successie
Kantoor Bolsward, overl. jaar 1844

Overledene  : Dooitje Pieters ten Dam
Overleden op: 11 februari 1844
Wonende te  : Hindeloopen
Tekst:
64 jaar (geboren te Koudum); landbouwer; man van Bauk Jans;
vader van Jan, boer Stavoren, Fopje (weduwe van Ype Hendriks de Koe),
dienstmeid aldaar, Antje,
idem en minderjarige Pieter Dooitjes ten Dam.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

7 8
Overlijden 1856-07-10 Koudum, Friesland, Nederland Bauk Jans de Jong

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1856
Aangiftedatum 11 juli 1856, akte nr. 58
Overleden: Bauk Jans de Jong, op 10 juli 1856,
69 jaar, vrouw
Weduwe

"Bauk Jans de jong, geboren en zonder beroep
gewoond hebbende te Koudum, oud 69 Jaren,
weduwe van Dooitje Pieters van Dam, dochter
van Jan Hantjes en Fopjen Watzes, beide overleden
in tijden echtelieden"

 

Kantoor Bolsward, overl. jaar 1856

Overledene  : Bauk Jans de Jong
Overleden op: 10 juli 1856
Wonende te  : Koudum
Tekst:
weduwe van Dooitje Pieters ten Dam; moeder van
wijlen Jan (1e man van Barber Blom, thans vrouw van Klaas Buma,
te Stavoren; vader van minderjarige Baukje, Jacob en Jan Jans ten Dam),
wijlen Pieter (man van Dieuwer Wiebes Hunia, winkeliersche Hindeloopen;
vader van minderjarige Wiebe, Sybrig en Bauk Pieters
ten Dam) en Fopje Dooitjes ten Dam (vrouw van Pieter G. Deinum, schipper
aldaar).

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

9 8

Ouders

Vader Tjemmes, Pieter
Moeder Dooitses, Antje
    Zus     ten Dam, Uilkje Pieters
    Broer     ten Dam, Tjemme Pieters
    Zus     ten Dam, Fokeltje Pieters
         ten Dam, Dooitje Pieters

Naaste verwanten

 1. Tjemmes, Pieter
  1. Dooitses, Antje
   1. ten Dam, Uilkje Pieters
   2. ten Dam, Tjemme Pieters
   3. ten Dam, Dooitje Pieters
   4. ten Dam, Fokeltje Pieters

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
 3. Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
 4. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
 5. Notariƫle archieven Friesland
 6. Familienamen 1811
 7. Overlijdensakte Hindeloopen
 8. Memories van Successie Friesland
 9. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd