van Cuijlenburgh, Cornelis 1

Geboortenaam van Cuijlenburgh, Cornelis
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1731-12-02    
2
Doop 1731-12-02 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Cornelis, zoon van Cornelis van
Cuijlenborgh en Catrina Bonebakker
Echtelieden
gereformeerd Catharijnekerk
L. Smeesteeg
doopboek 11, pag. 172

2
Koop van een huis 1754-03-30 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Op 30 maart 1754 kocht Cornelis van Cuylenburg
een huysinge c.a. westzijde Choorstraat.

1
Overlijden voor 1802-06-18    
 
Begrafenis 1802-06-18 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland  

In de huwelijksbijlagen van 1828 van zijn kleinzoon
Johannes Eliza van Cuijlenburgh werd het begraven
van Cornelis van Cuijlenburgh vermeld:

"Uit het Begraafregister van de Groote Kerk
is geëxtraheerd, dat in het jaar 1802
op den 8sten Junij begraven is het lijk van
Cornelis van Cuylenburg"

Begraafboek 's- Gravenhage:

"Dingsdag den 8de Junij 1802 begraven in 't graff naast de
cathesatie Cornelis van Cuijlenburg
komt voor graff 19 . - 14. -
Van Echten met koetsier
(in de kantlijn) Solvit"

3a 4

Ouders

Vader van Cuijlenburgh, Cornelis
Moeder Bonebacker, Catharina
         van Cuijlenburgh, Cornelis
    Broer     van Cuijlenburgh, Zeger
    Broer     van Cuijlenburgh, Johannes
    Zus     van Cuijlenburgh, Johanna
    Broer     van Cuijlenburgh, Jacobus
    Broer     van Cuijlenburgh, Abraham

Families

Getrouwd Vrouw van Senderen, Anna Elizabeth
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1756-04-25 Utrecht, Utrecht, Nederland  
5
Huwelijk 1756-05-11 Utrecht, Utrecht, Nederland  

1756 11 Meij in de Catharina kerk
getroud door D(ominee) Du Foret

Cornelis van Cuijlenborg J.M. en
Anna Elisabeth van Senderen J.D.

5
  Kind.
 1. van Cuijlenburgh, Cornelis
 2. van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
 3. van Cuijlenburgh, Catharina
 4. van Cuijlenburgh, Abraham
 5. van Cuijlenburgh, Johannes
 6. van Cuijlenburgh, Fransois Willem
 7. van Cuijlenburgh, Francoisa

Media

Bijzonderheden

Notariële akte
Aktenummer: 2
Datum: 06-11-1789
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: Z. C. VAN LEENE
Personen:
Verkoper: Willem Jan Morison
Koper: Rutger Bouwman
onroerend goed: huyzinge zynde vanouds eene broodbakkerye met kelder
onder het Musiecqcollegie; oz Marieplaats
Bijzonderheden: belast met plecht f 800,- ten behoeve van het kapittel van
St. Pieter en met plecht f 200,- ten behoeve van Cornelis van Cuylenburg

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep beeldhouwer
6

Naaste verwanten

 1. van Cuijlenburgh, Cornelis
  1. Bonebacker, Catharina
   1. van Cuijlenburgh, Cornelis
    1. van Senderen, Anna Elizabeth
     1. van Cuijlenburgh, Cornelis
     2. van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
     3. van Cuijlenburgh, Catharina
     4. van Cuijlenburgh, Abraham
     5. van Cuijlenburgh, Johannes
     6. van Cuijlenburgh, Fransois Willem
     7. van Cuijlenburgh, Francoisa
   2. van Cuijlenburgh, Zeger
   3. van Cuijlenburgh, Johanna
   4. van Cuijlenburgh, Jacobus
   5. van Cuijlenburgh, Johannes
   6. van Cuijlenburgh, Abraham

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële akten Utrecht
 2. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 3. Huwelijksbijlagen Breukelen-St. Pieters
   • Datum: 1828-09-26
   • Pagina: Huweliksbijlagen 1812-1842, image 304-314
 4. Begraven kosten 's-Gravenhage 1782-1811 Groote Kerk
 5. Trouwboek Utrecht
 6. Pieter A. Scheen: Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950