van der Burch, Marritgen Adamsdr

Geboortenaam van der Burch, Marritgen Adamsdr
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan rond 87 jaren, 4 maanden, 21 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1545    
1a
2e Huwelijk voor 1581   Getrouwd met Gijsbrecht van der Cruijce

Gijsbrecht van der Cruse werd genoemd in de
volgende notariƫle akte:

[21-6-1577 tot 9-1-1581]: Tweede rekening door
Hendrick Aemsz. van der Burch over de nagelaten
goederen van zijn moeder Ariaentgen Willemsdochter.
Hij noemt hierin zijn broers Willem, Boeckel en Adam
en zijn zusters Trijntge (ongehuwd) en Maritgen,
gehuwd met Gijsbrecht van der Cruse.

Bron: Genealogie Meeldijk - Genealogie Online.

Dit huwelijk werd ook vermeld in het testament
van haar zoon Adam Jacobsz Vossenhol op
21 december 1612. Gijsbrecht van der Cruijce
was toen al overleden.

In de verkoopakte van 13 januari 1615, opgemaakt na
het overlijden van haar zuster Catarijna werd Maritgen
genoemd als weduwe van Jacob Lodewijcxs. Dit zou
kunnen betekenen, dat Maritgen een derde keer is
getrouwd met Jacob Lodewijcxs. Of misschien is deze Jacob
Lodewijcxs dezelfde als Jacob Vossehol, haar eerste
echtgenoot.

 
Haardstedegeld 1600 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

"VIe quartier

Maritgen Aemen weduwe van Gijsbrecht
van de Cruijsse deur heur angeven
haertsteden III"

Eronder staat vermeld haar zuster Arijaentgen:

"Arijaentgen Aemen weduwe van Doe
Jacobsz van der Stolck deur heur angeven
haertsteden I "

2a
Doopgetuige 1626-04-05 't Woudt, Zuid-Holland, Nederland  

Op 5 april 1626 werd haar achterkleinkind Maria gedoopt in 't Woudt, dochter van dominee Jacobus Dissius. Hij vermeldde de volgende tekst in het doopboek:

"1626
Den 5 April gedoopt van D. Peltio ons kint, een dochter,
den naem gegeven Maria, getuijgen waren Maijchien Salinger
ende Adam Jacobsz mijn oom"

Toelichting:
Waarschijnlijk heeft Jacobus Dissius na 1632 deze tekst geschreven en het woord Salinger ( Salicher) toegevoegd.

3
Overlijden voor 1632-05-22    
 
Begrafenis 1632-05-22 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Begraafakte
plaats Delft
datum 22-05-1632
kerk Nieuwe Kerk
Overledene
Maritgen Adams van der Burch
Oosteinde

4

Ouders

Vader van der Burch, Adam Hendriksz
Moeder Willemsdr., Ariaentgen
         van der Burch, Marritgen Adamsdr
    Zus     van der Burch, IJtgen Adamsdr
    Broer     van der Burch, Willem Adamsz
    Broer     van der Burch, Boeckel Adamsz
    Zus     van der Burch, Catarijna Adamsdr
    Broer     van der Burch, Heijndrick Adamsz
    Broer     van der Burch, Jacob Adamsz
    Broer     van der Burch, Reijer Adamsz
    Zus     van der Burch, Margriet Adamsdr
    Zus     van der Burch, Aechgen Adamsdr
    Zus     van der Burch, Adriaentgen Adamsdr

Families

Getrouwd Man Vossenhol, Jacob
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk na 1570-04-12    

Weesakte Delft
Inventarisnr. 00409
Folio 58 - 60
Image 3 - 6
datum: 4 oktober 1558
Adam Hendriks van der Burch

datum: 12 april 1570

"Op huijden den XIIen April anno XVen LXX Quam voor Schepenen ende weesmeesteren van Delft Willem Adamsz ende Maritge Adamsdr als nu mondich
en hebbende haer jaeren ende bekenden hen wel voldaen te zijn van heur vaders bewesen erfve ende overmaeckinge van dien, zoe dat hier voor te register staet, bedancken hen de goede voldoeninghe ende die voochden van haer administratie handelinge ende anbrenginge, Doen daervan de zelfen bij desen absolute quijtscheldinge van als. Verleden voor Adriaen Jansz van der Meer ende Cornelis Woutersz van der Burch Schepenen, Adriaen Adriaensz en Sasbout Cornelisz weesmeesteren"

Toelichting

Uit het bovenstaande gedeelte van de weesakte blijkt dat Maritje Adamsdr pas na 12 april 1570 is getrouwd, omdat zij hier als ongehuwde wordt vermeld.

1
  Kind.
 1. Vossenhol, Pietertje Jacobsdr
 2. Vossenhol, Adam Jacobsz

Naaste verwanten

 1. van der Burch, Adam Hendriksz
  1. Willemsdr., Ariaentgen
   1. van der Burch, IJtgen Adamsdr
   2. van der Burch, Willem Adamsz
   3. van der Burch, Catarijna Adamsdr
   4. van der Burch, Heijndrick Adamsz
   5. van der Burch, Jacob Adamsz
   6. van der Burch, Reijer Adamsz
   7. van der Burch, Margriet Adamsdr
   8. van der Burch, Aechgen Adamsdr
   9. van der Burch, Adriaentgen Adamsdr
   10. van der Burch, Marritgen Adamsdr
    1. Vossenhol, Jacob
     1. Vossenhol, Pietertje Jacobsdr
     2. Vossenhol, Adam Jacobsz
   11. van der Burch, Boeckel Adamsz

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Weesakten Delft
   • Datum: 1558-10-04
   • Pagina: Inventarisnr 00409, folio, 580, image 3
 2. Haardstedengeld Delft
   • Datum: 1600
   • Pagina: Inventarisnr. 00589, folio 185, image 188
 3. Doop-, trouwboek, kerkenraadshandelingen 't Woudt
 4. Begraafboek Delft