de Boer, Engeltje Arents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Geboortenaam de Boer, Engeltje Arents
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan rond 80 jaren, 11 maanden, 30 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1685 Hoogeveen, Drenthe, Nederland  
2
Ondertrouw 1718-04-14 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Steven Mijlinks van Ter Wolde, oud 32 jaar
op de kijsersgragt ouders doot
geassisteert met sijn suster Luijtje Meijlinks
ende
Engeltje Arents van Hogeveen oud 33 jare,
woont als vooren ouders doot
geassisteerd met haar suster Roeloffie Arents.

Attestatie verleent om den 1 maij 1718
te Diemen te Trouwen.

 

2
Huwelijk 1718-05-01 Diemen, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Steven Meijling

Steven Meijlingh werd op 26 augustus 1685 gedoopt te Terwolde (Gelderland), zoon van Jan Meijlingh.
Zijn broer Hendrick werd op 2 maart 1684 aldaar gedoopt, zijn zuster Luijte op 8 juli 1688 idem.

Steeven Meijlingh werd op 1 april 1738 te Amsterdam begraven, Karthuizer Kerkhof.

 

2 7 3
Overlijden voor 1765-12-31    
 
Begrafenis 1765-12-31 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Ingeschrevene: Arents, Engeltje
Ingeschrevene: Meijling, Steven
Datum begrafenis: 31-12-1765
Begraafplaats: Karthuizer Kerkhof
Relatieinformatie: Weduwe

 

3

Ouders

Vader de Boer, Arent Hermens
    Zus     de Boer, Roelofjen Arents
    Zus     de Boer, Wijchertje Arents
    Zus     de Boer, Grietje Arents
         de Boer, Engeltje Arents
    Broer     de Boer, Dirk Arents

Media

Bijzonderheden

KINDEREN VAN ENGELTJE ARENTS DE BOER EN STEVEN MEIJLING,
gedoopt te Amsterdam:

I.GESINA, 18 augustus 1720
Kerk: Noorderkerk
Godsdienst: Hervormd
Vader: Mijling, Steven
Moeder: Arens de Boer, Engeltje
Getuige: Mijling, Hendrick
Getuige: Swankers, Elisabet

Hendrick Mijling was een broer van Steven Meijling, die gehuwd was met Elisabeth Swankers.
Gesina Meijling trouwde met Gerrit Lamberts, de ondertrouw vond plaats op 21 juni 1743 te Amsterdam:

"Gerrit Lamberts van Amsterdam oud 29 jaar
op de Noordermarkt geassisteert met sijn vader
Lambert Janse
en
Gesina Meijeling van Amsterdam oud 23 jaar
op Prinsegraft geassisteert met haar moeder
Engeltje Arents"

Gerrit Lamberts was de zoon van Lambert Janse en Aartje Harmens. Hij was gedoopt op 10 april 1712
te Amsterdam, Noorderkerk, zoon van Lammert Jansz Nul en Aert Harmensz.

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

1. Lambertus, 27 mei 1744, Nieuwe Kerk,
zoon van Gerrit Lambers en Gesina Mijlingh
Getuigen: Lambert Janse en Aartje Harmensz

2. Katrina, 16 oktober 1746, Eilandskerk,
dochter van Gerrit Lamberts en Gesina Mijling
Getuigen: Hendrik Mijling en Katrina Esauws

Katrina Esauws was de 3e vrouw van Hendrik Mijling.

Gesina Mijling werd op 6 september 1766 te Amsterdam begraven, Noorder Kerk en Kerkhof,
huisvrouw van Gerrit Lamberts, wonende op de Korte Prinsegragt tusschen de Haarlemmerdijk
en de Vinkestraat. Ze werd begraven in een roefbaar.

Toelichting:
Roef : Schuin toelopende, dakvormige houten kap of samenstel van latten, bij de begrafenis op de
doodkist geplaatst, ten einde het rouwlaken mooi te doen vallen.

Gerrit Lamberts werd begraven op 12 juli 1782, Noorder Kerk en Kerkhof. eveneens op de Korte
Prinsegragt tusschen de Haarlemmerdijk en de Vinke straat. Roef en baar.

II. FEMMETJE, 4 oktober 1722
Kerk: Noorderkerk
Godsdienst: Hervormd
Vader: Meijling, Steven
Moeder: Arendsz, Engeltje
Getuige: Sandman, Willem
Getuige: Arendsz, Roelofje

Roelofje Arendsz was een zuster van Engeltje Arents de Boer en gehuwd met Willem Sandman.

Femmetje werd op 7 augustus 1742 te Amsterdam begraven, Karthuizer Kerkhof:
"Femmetije Meijling".

III. JOHANNA, 20 december 1724
Kerk: Noorderkerk
Godsdienst: Hervormd
Vader: Mijling, Steven
Moeder: Arens, Engeltje
etuige: Mijling, Hendrik
Getuige: Arens, Roelofje

Johanna trouwde in 1754 met Hendrik van der Sleeden.

Inschrijvingsdatum: 19-04-1754
Naam bruidegom: [van der] Sleeden, Hendrik
Naam eerdere vrouw: [van der] Dussen, Elisabet
Naam bruid: Mijlingh, Johanna

"Hendrik van der Sleeden van Am. Wedr. van Elisabet van der Dussen
op de Haarlemmerdijk en Johanna Mijlingh van Am., oud 30 Jaar, op
de Heergragt, geassisteert met haar moeder Engeltje Arensze de Boer"

Deze Hendrik van der Sleden werd gedoopt op 5 november 1719 te Amsterdam, als zoon van
Willem van der Sleden en Anten Dirks. Bij zijn doop waren Engeltje Arents de Boer en haar man
Steven Meijling getuigen.
Anten Dirks is vermoedelijk Annetje Dirks, een nicht van Engeltje Arents de Boer. Bij het huwelijk
van zuster Grietje Arents de Boer werd vermeld, dat haar nicht Annetje Dirks er bij was. Hendrik
van der Sleeden en Johanna Meijlingh waren dus ws. achterneef en achternicht.
Hendrik van der Sleeden was eerst gehuwd met Elisabeth van der Dussen, ondertrouwd op 21 april 1746:

"Hendrik van der Sleede van A. oud 26 jaar op de Goudblomsgracht
geassisteerd met sijn moeder Anna Vrijsters en
Elisabet van der Dussen van Beloojen oud 27 jaar op de Boommarkt
ouders doot geassisteerd met Teuntje van Nek"

Zij kregen 5 kinderen, gedoopt te Amsterdam:

1. Anna Maria, 7 mei 1747, Noorderkerk,
getuigen: Pieter van der Sleede en Anna Dircks

2. Pieter, 28 mei 1749, Noorderkerk
getuigen: Pieter van der Dussen en Kristina van Teeling

3. Anna Maria, 8 augustus 1751, Noorderkerk
getuigen: Cornelis van der Dussen en Goverdina Davidson

4. Johannes, 28 juli 1752, Westerkerk
getuigen: Pieter van der Sleden en Maria van der Sleden

5. Jan Otto, 21 oktober 1753, Nieuwe Kerk
getuigen: Jurrian Slafagh en Anna van Polen (echtpaar)

Elisabeth van der Dussen werd op 20 december 1753 te Amsterdam begraven op het Karthuizer Kerkhof,
huisvrouw van Hendrik van der Sleeden.

Kinderen van Hendrik van der Sleeden en Johanna Meijling, gedoopt te Amsterdam:

1. Englina, 21 december 1755, Westerkerk, dochter van
Hendrik van der Sleeden en Johanna Mijling
getuigen: Gerrit Lamberts en Gesina Mijlingh

2. Engelina, 13 november 1757, Westerkerk, verder idem

3.Anna Maria, 25 maart 1759, Eilandskerk, verder idem

Johanna Meijlingh werd op 18 maart 1762 te Amsterdam begraven, Karthuizer Kerkhof, huisvrouw van
Hendrik van der Sleeden.

Hendrik van der Sleeden trouwde daarna met Sara Brugman te Amsterdam:
Inschrijvingsdatum: 05-08-1763
Naam bruidegom: [van der] Sleeden, Hendrik
Naam eerdere vrouw: Meijlink, Johanna
Naam bruid: Brugman, Sara
Naam eerdere man: Timmers, Jan

"Hendrik van der Sleeden, van Am. gereformeert, weduwnaar
van Johanna Meijlink op de Haarlemmerdijk en
Sara Brugman van Utregt gereform. weduwe van Jan Timmers,
woont als booven"

Hendrik van der Sleeden is in 1772 te Amsterdam begraven:
Ingeschrevene: [van der] Sleeden, Hendrik
Datum begrafenis: 15-05-1772
Begraafplaats: Eilands Kerk
-wonende op de Haarlemmerdijk

Hendrik van der Sleeden was familie van de bekende Jannes van der Sleeden, waarschijnlijk een
oom van hem.

JANNES VAN DER SLEEDEN

Hoofdpersoon in een leerconflict in de kerk in Hoogeveen in 1689-1690.

Als jong onderwijzer publiceerde hij zeventien 'ketterse' stellingen, die in strijd waren met vrijwel
alle hoofdzaken van de calvinistische leer. Hij moest zich verantwoorden voor de kerkenraad, kwam
onder censuur en werd tenslotte 'afgesneden'. Hij vertrok naar Amsterdam 'omdat de predik-heeren
te Hoogeveen hem niet wilden tolereeren'. Hij wordt wel de eerste Drentse humanist genoemd. Het
door het Humanistisch Verbond gestichte verzorgingshuis in Hoogeveen is naar hem het Jannes van
der Sleedenhuis genoemd.

Jannes van der Sleeden trouwde in 1690:

Hoogeveen, trouwboek (1682-1775; DTB 67), 1 november 1690, pagina 15
1e proclamatiedatum: 01-11-1690.
Bruidegom: Jannes Willems van der Sleeden, jongeman; herkomst: Hoge-Veen.
Bruid: Hendrikjen Arentz, weduwe; herkomst: Nieu-leussen.

Zijn vader was waarschijnlijk Wilm Christiaen van der Sleden:

Hoogeveen, trouwboek (1682-1775; DTB 67), 1 april 1684, pagina 5
Huwelijksdatum: 01-04-1684.
Bruidegom: Wilm Christiaens van der Sleden, weduwnaar; beroep: schoolmeester; herkomst: Hogeveen.
Bruid: Marrijchjen Alberts, jongedochter; herkomst: Hogeveen.

De ouders van Hendrik van der Sleeden vertrokken in 1724 met hun gezin naar Meppel. Het lidmatenboek
van Meppel vermeldt op 20 mei 1724, dat met attestatie zijn aangekomen:
"Willem van der Sleden en Antje Dirks Echtel. van Amsterdam"

Omstreeks 15 juli 1733 werd Jannes van der Sleeden in Meppel vermoord.
In het jaar daarna, in 1734, gingen Willem van der Sleeden en zijn vrouw weer naar Amsterdam:
"Op 29 november 1734 vertrokken Willem van der Sleeden en Annetje Dirks echtel. na Amsterdam"

In 1742 werd Willem van der Sleeden te Amsterdam begraven:
Ingeschrevene: [van der] Sleede, Willem
Datum begrafenis: 26-08-1742
Begraafplaats:Karthuizer Kerkhof

Antje Dirks werd in 1750 begraven:
Ingeschrevene: Dirks, Anna
Datum begrafenis: 25-09-1750
Begraafplaats: Karthuizer Kerkhof

DE FAMILIE VAN STEVEN MEIJLING:

De ouders van Steven Meijling waren Jan Meijling en NN.
Kinderen, gedoopt te Terwolde:

1. Henrick, 2 maart 1684
2. Steven, 26 augustus 1685
3. Luijte van Beek, 8 juli 1688
4. Derkjen, 16 november 1690
5. NN, 25 juni 1693
6. Janna, 23 januari 1698

Henrick Meijling en Luijtje Meijling vertrokken evenals hun broer Steven naar Amsterdam en trouwden
aldaar:

HENDIK MEIJLING ging op 22 april 1718 te Amsterdam met Anna Margrita van Wilik in ondertrouw:

"Hendrik Mijlink van Deventer oud 33 Jare op de Heregraft
ouders doot geassisteert met sijn suster Luijtje Mijlink en
Anna Margrita van Wilik van Weesel oud 28 jare op de Kijsergraft
ouders doot geassisteert met Evert de Groot
(handtekening)
Hendrick Meijlinghs
Anna Margareta von Wijlich"

Op dezelfde dag, 22 april 1718, ging te Amsterdam Hendrik Netman in ondertrouw met Clara Rochel.
Hierbij was Lijsbeth Swankes, de 2e echtgenoot van Hendrik Meijling getuige.
Hendrik Netman en Clara Rochel waren in 1723 getuige bij de doop van Anna Gesina Meijling,
dochter van Hendrik Meijling en Lijsbeth Swankers.

"Hendrik Nitman van Westhoven oud 30 jaar in de Vinkestraat geassisteert
met zijn vader Hendrik Nitman en
Clara Rochel van Coeverden oud 36 jaar op de Heregraft ouders doot
geassisteert met Lijsbet Swankes"

Op 20 juli 1719 ging Hendrik Meijling, als weduwnaar, te Amsterdam in ondertrouw met Lijsbet Swankert:

"Hendrik Mijlink van Deventer weduwnaar van Anna Margriet van Wilik
op de Prinsegraft en
Lijsbet Swankert van Amsterdam oud 34 jaar op de Oude Zijds Agterburgwal
geassisteert met haar moeder Annetje Netmans
(handtekening)
Hendrinck Meilinck
+ "

Lijsbet Swankert was gedoopt op 2 februari 1687 in de Zuiderkerk te Amsterdam, dochter van Cornelis
Swancker en Annetie Netmans, getuige: Marija Gladdingh.

Kinderen van Hendrik Meijling en Lijsbet Swankers, gedoopt te Amsterdam:

1. Jan, 5 mei 1720, zoon van Hendrik Meijlink en Elisabeth Swankes,
getuigen: Steven Meijlink en Engeltje Arents, Nieuwe Kerk.
Jan werd op 9 juni 1720 op het St. Anthonis Kerkhof te Amsterdam
begraven.

2. Anna, 21 april 1722, dochter van Hendrik Mijlink en Elisabeth Swanckers,
getuigen: Luijtje Mijlink en Steven Mijlink, Nieuwe Kerk
Anna werd op 21 juni 1722 te Amsterdam op het St. Anthonis Kerkhof begraven.

3. Anna Gesina, 17 november 1723, dochter van Hendrik Meijlingh en Elisabeth Swankers,
getuigen: Clara Roschel en Hendrik Netmans, Zuiderkerk.
Vermoedelijk was Hendrik Netmans een neef van Elisabeth Swankers.
Anna Gesina werd op 7 mei 1724 te Amsterdam op het Karthuizer Kerkhof begraven.

Elisabeth Swankers werd op 13 februari 1724 op het St. Anthonis Kerkhof te Amsterdam begraven.

Daarna was Hendrik Meijling opnieuw weduwnaar. Hij ging in 1724 in ondertrouw met Catharina Esauw:

Inschrijvingsdatum: 20-10-1724
Naam bruidegom: Meilinck, Hendrik
Naam eerdere vrouw: Swankers, Elisabet
Naam bruid: Esauw, Catharina

"Hendrik Meijlink van Deventer weduwnaar van Elisabet Swankers
op het Rusland en Catharina Esauw van Amsterdam oud 40 jaar op de
Kijsergraft, ouders doot, geassisteert met haar broeder Jacob Esauw
(handtekening)
Hendrick Meilinck"

Catrijna was gedoopt op 4 maart 1684 te Amsterdam, Nieuwe Zijds Kapel, dochter van Jan Jacobs Esau
en Margriet van Waveren. getuigen: Jan en Elisabet Vlietsert

Jan Jacobs Esau was op 17 april 1683 te Amsterdam in ondertrouw gegaan met Margaretha
van Waveren:

"Jan Jacobs Esau van Amsterdam, Schilder, oud 23 Jaren
op de Antoni Breestraat ouders dood geassisteert met
Beletjen Dirx zijn stiermoeder ende
Margareta van Waveren van Amsterdam, oud 20 Jaren op
de Heregracht ouders dood, geassisteert met Elisabeth Fort
haer moej"

Jan Jacobs Esau was de zoon van Jacob Claessen Esau, Glasemaker. Jan Jacobs Esau was
poorter van Amsterdam in maart 1688 en lid van het St. Lukasgilde van kunstenaars en
kunstambachtslieden. De St. Antoniebreestraat was in de 17e eeuw een kunstenaarsbuurt.

Kinderen van Hendrik Meijling en Catharina Esau, gedoopt te Amsterdam:

1. Jan, 2 december 1725, Zuiderkerk, zoon van Hendrick Meijling en Katrina Esau,
getuigen: Jacob Esau en Luijtie Meijlingh.
Jan is op 12 mei 1726 te Amsterdam begraven op het St. Anthonis Kerkhof,
kind van Hendrik Mijlen.

2. Jan, 10 september 1727, Zuiderkerk, zoon van Hendrick Meijlinck en Katrina Esauws
getuigen: Steeven Meijlingh en Engeltie Arents

Hendrik Mijling werd op 28 december 1750 te Amsterdam begraven, St. Anthonis Kerkhof.
Catharina Esau werd op 14 februari 1765 te Amsterdam begraven in de Noorderkerk en kerkhof:

"Catharina Esau, laatst weduwe van Hendrik Meijling
in de Nieuwstraat bij de Voorburgwal "

De tweede zoon Jan ging op 7 januari 1752 in ondertrouw met Johanna Hoeke:

"Jan Meijlink van Amsterdam, oud 24 jaar, op Wittenburg
geassisteert met sijn moeder Catrina Esau en
Johanna Hoeke van Leeuwarden, oud 32 jaar, in de
Sint Nicolaas straat, ouders doot geassisteerd met haar
suster Anna Hoeke"

Johanna Hoeke was gedoopt op 22 maart 1724 te Leeuwarden dochter van Tiete (Johannes) Hoeke, metselaar.

Kinderen van Jan Meijlink en Johanna Hoeke, gedoopt te Amsterdam:

1. Hendrik, 8 juni 1755, Westerkerk, zoon van Jan Meijling en Johanna Hoeke
Getuigen: Catharina Esau en Jacob Esau

2. Hendrik Leffert, 16 februari 1757, Noorderkerk, zoon van Jan Meijling en Johanna Hoeke
Getuigen: Leffert Henric Sweigholt en Pieternella Hoeke

3. Maragreta, 11 juni 1760, Noorderkerk, dochter van Jan Meijling en Johanna Hoeke
Getuigen: Jacobus Michiels en Catharina Hoeke

4. Gerardus, 16 januari 1765, zoon van Jan Meijling en Johanna Hoeke
Getuigen: Gerrit Lambers en Gesiena Meijling

Johanna Hoeke werd op 28 december 1779 in de Oude Kerk in Amsterdam begraven, als huisvrouw van
Jan Meijling. Jan Mijling zelf werd op 29 december 1781 in de Oude Kerk begraven.

Bij de doop van Hendrik Leffert waren Leffert Henric Sweigholt en Pieternella Hoeke getuigen. Pieternella
Hoeke was de zuster van Johanna Hoeke, zijn moeder. Hendrik Leffert Meijling is vernoemd naar deze
aangetrouwde oom, die op 17 april 1761 "Hoofdgaarder van de Wijnen, Mee en Azijn" was van Amsterdam.

Leffert Henric Sweigholt en Petronella Hoeke gingen op 17 april 1739 te Amsterdam in ondertrouw:

"Leffert Henric Sweigholt van de Jouwer oud 24 Jaar
in de Nieustraet Sijn moeder Hendrikje Leffring tot
Leeuwarden en
Pieternella Hoeke van Leeuwarden oud 27 Jaar op de
Heeregracht haar vader Tiette Hoeke tot Enkhuijsen"

Hendrik Leffert Meijling was een bekende graveur en woonde later in Groningen. In de galerij staan van hem
een tweetal mooie prenten van de Grote Markt te Groningen.

Hij overleed op 14 april 1821 in het Stadsziekenhuis in Groningen.
Overlijdensakte Groningen
Aktedatum: 16 april 1821
Aktenummer: 223

"Hendrik Lodewijk Meijling, oud 65 Jaren, Graveur, geboren
te Amsterdam, wonende te Groningen, zoon van wijlen
Jan Meijling, en leven Boekhouder, en wijlen Johanna Hoek,
woonachtig geweest te Amsterdam, zijnde de overledene,
ongehuwd, op den 14e dezer des morgens om elf uur,
overleden alhier in het Stadsziekenhuis in de Schuitemakerstraat"

De memorie van Successie te Groningen vermeldt, dat
"Hendrik Lodewijk Meijling, door de Gemeente is geälimenteerd geworden,
en geene onroerende Goederen heeft nagelaten; zijnde de roerende
van geene de minste waarde. Terwijl door dit overlijden geen
Fidei-Commis is gedevolveerd, noch eenig Vruchtgebruik is afgestorven.
Groningen, 15 september 1821"

Fidei-commis - onvervreemdbaar familie erfgoed
Devolveren - bij versterf overgaan op

LUIJTJE MEIJLING, zuster van Steven Meijling ging op 21 oktober 1729 te Amsterdam
in ondertrouw met Frederick de Heij:

"Fredrik de Heij van Doodewaard oud 33 jaar
op de Kijsersgraft, ouders dood, geassisteert met sijn
broeder Hendrik de Heij ende
Luijtje Mijling van ter Wolde oud 40 jaar op de Hijligeweg
ouders dood geassistert met haar broeders vrouw Engeltje Arents
(handtekening)
Frederick de Heij
Luijtijen Meijlijnk"

Fredrik de Heij werd op 17 augustus 1748 in de Oosterkerk te Amsterdam begraven, wonende op
"Kattenburg voor aen in de grote straet".

Op 27 oktober 1750 kocht Luijtje Meijling, weduwe van Frederik de Heij, een huis in de Geelvincksteeg
te Amsterdam.

Datum overdracht: 27-10-1750
Verkoper: Rosendaal echtgenote Jacob Belten, Hendrina
Koper: Meijling wed. Frederik de Heij, Luijtje
Straatnaam: Geelvinckssteeg
Omschrijving: Huis en erf, het tweede huis van de Reguliersdwarsstraat

Luijtje Meijling is overleden voor 17 november 1785, toen haar erfgenamen haar huis aan de Geelvincksteeg
verkochten.

Datum overdracht: 17-11-1785
Verkoper: Mijling of Muijling wed. Fredrik de Heij, Erven Luijtje
Koper: Verhoeven, Joseph
Straatnaam: Geelvinckssteeg
Omschrijving: Huis en erf, het tweede huis van de Reguliersdwarsstraat

 

Naaste verwanten

 1. de Boer, Arent Hermens
  1. de Boer, Wijchertje Arents
  2. de Boer, Dirk Arents
  3. de Boer, Roelofjen Arents
  4. de Boer, Engeltje Arents
  5. de Boer, Grietje Arents

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 2. Ondertrouwregisters Amsterdam
 3. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
 4. Encyclopedie Drenthe Online
 5. Trouwboek Hoogeveen
 6. Familie de Vries
 7. Doopboek Terwolde 1645-1811
 8. Poorterboeken Amsterdam
 9. Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
 10. Different nopende het verzoek, in der zaake van Jhr. Jan Floris grave van Nassau La Lecq hoofd-officier der stad Utrecht ... contra Gysbert Egeling, burger en coopman in wijnen binnen de gemelde stad (Google eBoek)
 11. Overlijdensregister Groningen
 12. Memories van Successie Groningen
 13. Transportakten voor 1811, Amsterdam
 14. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale