Douma, Frans Douwes

Geboortenaam Douma, Frans Douwes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 69 jaren, 1 maand, 27 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1844-08-02 Bergum, Friesland, Nederland  

Frans Douwes Douma,
zoon van Douwe Feddes Douma
en Aukje Heinzes Kooistra

1
Overlijden 1913-09-29 Groningen, Groningen, Nederland  
 

Ouders

Vader Douma, Douwe Feddes
Moeder Kooistra, Aukje Heinzes
         Douma, Frans Douwes

Families

Getrouwd Vrouw Westra, Froukje Douwes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1872-05-18 Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland  

Frans Douwes Douma
leeftijd: 27
geboorteplaats: Bergum
vader: Douwe Feddes Douma
moeder: Aukje Heinzes Kooistra
Froukje Douwes Westra
leeftijd: 29
geboorteplaats: Leeuwarden
vader: Douwe Gaatzes Westra
moeder: Trijntje Gerrits Mulder

2
  Bijz.

Op 20 juli 1875 werd een kwitantie opgemaakt
bij notaris L. W. van Kleffens:

1875 Metslawier, notaris L.W. van Kleffens
Kwitantie
- Gerben Gaatzes Westra te Leeuwarden
- Gaatse Douwes Westra te Leeuwarden
- Kornelis Potgieter te Leeuwarden
- Frans Douwes Douma te Garijp, gehuwd met Froukje Douwes Westra
- Wybe Fransen te Leeuwarden, gehuwd met Geeske Douwes Westra
- Gaatse Klases Westra te Grijpskerk
- Aldert Minnes Noordewier te Niezijl

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 104062
Repertoirenr.: 1070 d.d. 20 juli 1875

Opm: Frans en Froukje woonden in 1875 dus in Garijp.
Gerben Gaatzes Westra: oom van Froukje
Gaatse Douwes Westra: broer van Froukje
Geeske Douwes Westra: zuster van Froukje
Gaatse Klases Westra: neef van Froukje
Deze laatste kwam uit Grijpskerk, waar Frans en Froukje
later ook woonden.

Bij de geboorte van hun zoon Gaatze in 1881 woonden ze
in (Friesch) Stroobos.

In 1897 bij het huwelijk van hun zoon Douwe woonden ze
in Gaarkeuken en was Frans nog steeds olieslagersknecht.
In 1898 waren Frans en Froukje arbeiders en woonden ze in Grijpskerk.
In 1902 was Frans arbeider bij het 2e huwelijk van zoon Douwe.
In 1906 was hij lijstenmaker (huwelijk Gaatze).

  Kind.
 1. Douma, Douwe Franzes
 2. Douma, Trijntje Franzes
 3. Douma, Aukje Franzes
 4. Douma, Gaatze

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Olieslagersknecht, arbeider (1902), lijstenmaker (1906)
3

Naaste verwanten

 1. Douma, Douwe Feddes
  1. Kooistra, Aukje Heinzes
   1. Douma, Frans Douwes
    1. Westra, Froukje Douwes
     1. Douma, Douwe Franzes
     2. Douma, Trijntje Franzes
     3. Douma, Aukje Franzes
     4. Douma, Gaatze

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Geboorteregister Tietjerksteradeel
 2. Huwelijksregister Tietjerksteradeel
 3. Geboorteakte Achtkarspelen