Heineman, Claas Boris 1 2 3 4 5 6

Geboortenaam Heineman, Claas Boris
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 78 jaren, 10 maanden, 6 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1736-02-26    
 
Doop 1736-02-26 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1736
Gedoopt op 26 februari 1736 in Koudum
Dopeling: Claas, zoon
   Vader: Borrus Heijneman
  Moeder: Jel Edsgers

7
Belijdenis 1761-04-26 Warns, Friesland, Nederland  

Claas Heineman

8
1e Huwelijk voor 1772-12-07   Getrouwd met Minkie IJeges

Kind:

1. Jel
Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1772,
doopjaar 1773
Geboren op 7 december 1772 in Warns
Gedoopt op 3 januari 1773 in Warns en Scharl
Dopeling: Jel, dochter
Vader: Claas Boris
Moeder: Minkie IJeges

Vermoedelijk was Minkie IJeges een dochter
van Yege Wiepkes en Trijn Annes:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1733
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 februari 1733 in Warns
Bruidegom: Yege Wijpkes
Bruid: Trijn Annes afkomstig van Warns

Hemelumer Oldeferd: Omschrijvinge van familiën
in Friesland, 1744
Gemeente Hemelumer Oldeferd, Warns

Yge Wijpkes
Toegezegde bijdrage £ 3:0:0
Aantal personen: 6

Hemelumer Oldeferd Quotisatie 1749
Plaats: Warns

Omschrijving : zeevarende
Perso(o)n(en): Yge Wypkes
Aant. volw. : 3
Aant. kind. : 4
Aanslag : 11:13:00

9 10 11 12
2e Huwelijk 1780-12-17 Warns, Friesland, Nederland Getrouwd met Grietie Hendriks

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1780
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 december 1780 in Warns
Bruidegom: Claas Borus afkomstig van Warns
Bruid: Grietie Hendriks afkomstig van Warns

Grietie Hendriks was gedoopt in 1754:

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1754
Gedoopt op 18 augustus 1754 in Warns en Scharl
Dopeling: Grietie, dochter
Vader: Hendrik Thoolen

Zij was de dochter van:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1752
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 december 1752 in Warns
Bruidegom: Hendrik Toolen afkomstig van Warns
Bruid: Jantie Arends afkomstig van Warns

Kinderen van Claas Borus en Grietie Hendriks:

1. Borus
Geboren op 17 oktober 1781 in Warns
Gedoopt op 11 november 1781 in Warns en Scharl
Dopeling: Borus, zoon
Vader: Claas Borus
Moeder: Grittie Hendriks

2. Hendrik
Geboren op 6 januari 1784
Gedoopt op 1 februari 1784 in Warns en Scharl
Dopeling: Hendrik, zoon
Vader: Klaas Bores
Moeder: Grietje Hendriks

Grietje Hendriks is in 1827 te Warns overleden:

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1827
Aangiftedatum 8 november 1827,
blad nr. 40 (suppl. nr. 1-4)
Overleden: Grietje Hendriks Dubling,
op 7 november 1827, 73 jaar, vrouw
Weduwe

"Grietje Hendriks Dubling, geboren in en
zonder beroep gewoond hebbende te Warns,
oud 73 Jaren, weduwe van Klaas Boris Heineman,
in leven Bakker, insgelijks te Warns gewoond
hebbende en aldaar overleden, en Dochter van
Hendrik Tholen, in Leven Zeeman, en Jantjen Aants
zonder beroep insgelijks te Warns gewoond
hebbende en aldaar overleden,
- overleden te Warns in No. 14"

10 9 13
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795 Warns, Friesland, Nederland  

Warns, No. 17
Klaas Borus
3 Perzoonen
1 Mansperzoon boven de 60 jaar
1 Mansperzoon onder de 16 jaar
1 van 't Vrouwlijk geslagt
1 Huwelijk
3 gereformeerd
3 gealimenteerd

14
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805 Warns, Friesland, Nederland  

Warns
Klaas Borus
Gehuwd
1 kinds kind
3 zielen
Gereformeerd

15
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810 Warns, Friesland, Nederland  

Warns No. 24
Klaas Boris
3 Getrouwd
1 kind
Geriform

16
Familienamen 1811-12-29 Warns, Friesland, Nederland  

Stavoren, deel 1 folio 52
Heineman, Klaas Bores, Warns
Kinderen:
Yge 41, Noordwegen, Jeltje 38, Jantje 36,
beiden Leeuwarden

"Klaas Bores Heineman, wonende te Warns,
heeft dezelve verklaard, dat hij aanneemt de
naam van HEINEMAN voor familie-naam.
Dat hij heeft Een Zoon genaamd IJge oud
41 Jaar in Noordwegen wonende En Twee
Dogters als Jeltje oud 38 jaar en Jantje oud
36 Jaar, beide wonende te Leeuwarden,
En heeft deze met ons vertekend, Stavoren
den 29 december 1811
(handtekening)
Klaas Bores Heineman"

Opmerking:

IJge is dus geboren rond 1770,
Jeltje rond 1773 en Jantje rond 1775,
alledrie kinderen uit het eerste huwelijk
van Claas Boris Heineman.
Dit huwelijk heeft dus vermoedelijk plaatsgevonden
voor 1770. Minkie IJeges is overleden tussen
1775 en 1780.

17
Overlijden 1815-01-01 Warns, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Stavoren, 1815
Aangiftedatum 2 januari 1815, blad nr. 2
Overleden: Klaas Boris Heineman,
op 1 januari 1815, 82 jaar, man
Opm.:Nalatende drie kinderen

"Klaas Boris Heineman, wonende te
Warns, 82 jaaren, Nalatende drie kinderen
met namen IJge, Jente en Jel,
overleden te Warns No. 23"

18

Ouders

Vader Heineman, Borrus Claases
Moeder Edsgers, Jel
    Zus     Heineman, Janke Boris
         Heineman, Claas Boris
    Broer     Heineman, Evert Borres
    Zus     Heineman, Eeuw Borres
    Zus     Heineman, Franske Borres
    Zus     Heineman, Binkje Borus
    Zus     Heineman, Jel Boris

Bijzonderheden

Leeuwarder courant, 24 augustus 1765:

"Men praesenteert uit der hand te verkopen, een welgeschikte
BAKKERY bestaande in een nieuwe Oven van 5 jaren, twee nieuwe
Troggen, een nieuwe Builmolen, 4 kopere Plaaten, 4 Meelkisten,
2 Baktafels, 20 nieuwe Meelzakken, 1 halflopen 1 vierendeel
en andere na advenant, eenige Borden, Schotels, een Braak,
en meer andere gereedschappen : wie daar aan gadinge maakt,
kan zig adresseere by CLAAS HEINEMAN tot Warns geleegen
by Stavoren. "

Toelichting:
In de builmolen werd het meel gezeefd.
Halflopen en vierendeel waren inhoudsmaten voor droge waren.
In Friesland was een half lopen 41,8 liter en een vierendeel 20,9 liter.
na advenant - navenant, overeenkomstig
Braak - toestel voor het kneden van deeg.

Dochter Jeltje Klazes Heineman is in 1822 overleden:

Overlijdensakte Leeuwarden, 1822
Aangiftedatum 1 april 1822, akte nr. 191
Overleden: Jeltje Klazes Heineman, op 30 maart 1822, 51 jaar, vrouw

"Jeltje Klazes Heineman, oud 51 jaren, breidster,
geboren te Warns, woonachtig te Leeuwarden,
dochter van Klaas Broers Heineman en Maria
IJmkje Priegel, overleden te Leeuwarden in het
huis nr. Veertien Letter D"

Dochter Jantje Klazes Heineman trouwde in 1803:

Leeuwarden, huwelijken 1803
Vermelding: Ondertrouw op 23 september 1803
Bruidegom: Albartus de Wit afkomstig van Leeuwarden
Bruid: Jantje Clases Heineman afkomstig van Leeuwarden

Leeuwarden, huwelijken 1803
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 oktober 1803
Bruidegom: Albartus de Wit afkomstig van Leeuwarden
Bruid: Jantje Clases Heineman afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : getrouwd in de Galileeër kerk

Kinderen:

1. Joannes
Gedoopt op 20 februari 1804 in Leeuwarden
Dopeling: Joannes
Vader: Albertus de Wit
Moeder: Jantje Heinema
Doopheffer: Anna Catharina Boerebag

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Nieuwestad Leeuwarden, doop 1692-1812

2. Minke
Gedoopt op 13 oktober 1809 in Leeuwarden
Dopeling: Minke
Vader: Albertus de Wit
Moeder: Joanna Hyneman
Aanwezig: Cornelia Klebag
Opmerking: De dopeling is 3 jaar

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Grote Kerkstraat Leeuwarden, doop 1753-1812

3. Juliana
Gedoopt op 20 februari 1810 in Leeuwarden
Dopeling: Juliana, dochter
Vader: Albertus de Wit
Moeder: Joanna Thecla Heyneman
Aanwezig: Cornelia Klebach

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Grote Kerkstraat Leeuwarden, doop 1753-1812

4. Klaas
Overlijdensakte Leeuwarden, 1814
Aangiftedatum 18 juni 1814, akte nr. 334
Overleden: Klaas de Wit, op 18 juni 1814, 1 jaar, man,
geboren te Leeuwarden
Vader: Albertus de Wit
Moeder: Jantje Clases Heinema

Albertus de Wit is in 1831 te Leeuwarden overleden:

Overlijdensakte Leeuwarden, 1831
Aangiftedatum 19 april 1831, akte nr. 170
Overleden: Albertus de Wit, op 18 april 1831, 58 jaar, man
Gehuwd

"Albertus de Wit, oud 58 jaren, Timmerknecht, geboren te
Amersfoort, wonende te Leeuwarden, Man van Johanna Heineman,
en Zoon van Johannes de Wit en van Jantje (zijnde de toenaam
zijner Moeder onbekend), beide overleden"

Jantje (Johanna) Heineman is in 1839 te Leeuwarden overleden:

Overlijdensakte Leeuwarden, 1839
Aangiftedatum 30 januari 1839, akte nr. 40
Overleden: Johanna Heineman, op 30 januari 1839, 64 jaar, vrouw
Weduwe

"Johanna Heineman, oud 64 jaren, zonder beroep, geboren te Stavoren,
wonende te Leeuwarden, weduwe van Albertus de Wit, en Dochter
van Klaas Heineman (zijnde de voor- en toenaam haren Moeder onbekend)
beide overleden"

Aangever o.a.
"Johannes Wolfslag, oud 32 jaren, Schoonzoon van de overledene,
timmerman, woonachtig te Leeuwarden"

Opmerking:
Johannes Wolfslag was gehuwd met dochter Minke de Wit:

Huwelijksakte Leeuwarden, 1830
Bruidegom: Joannes Wolfslag
Bruid: Minke de Wit
Datum: 6 juni 1830, akte nr. 94

Minke de Wit was vernoemd naar haar grootmoeder Minkie IJeges.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Bakker
 

Naaste verwanten

 1. Heineman, Borrus Claases
  1. Edsgers, Jel
   1. Heineman, Janke Boris
   2. Heineman, Claas Boris
   3. Heineman, Evert Borres
   4. Heineman, Eeuw Borres
   5. Heineman, Franske Borres
   6. Heineman, Binkje Borus
   7. Heineman, Jel Boris

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Leeuwarder Courant
 2. Overlijdensakte Leeuwarden
 3. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 5. Doopboek Leeuwarden R.K.
 6. Huwelijksakte Leeuwarden
 7. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 8. Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
 9. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 10. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 11. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 12. Quotisatie 1749
 13. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 14. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
 15. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
 16. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
 17. Familienamen 1811
 18. Overlijdensakte Stavoren