Appelhof, Sijtze Gerrits

Geboortenaam Appelhof, Sijtze Gerrits
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 62 jaren, 4 maanden, 13 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1764-04-29 Eestrum, Groningen, Nederland  
1 2
Doop 1764-04-29    

Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1764
Dopeling: Sytse
Gedoopt op 29 april 1764 in Oostermeer, Eestrum
Kind van Gerrit Sytses en niet genoemde moeder

1
Belijdenis 1791-03-02 Augustinusga, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Achtkarspelen, 1791
Sytze Gerrits
 - Op 2 maart 1791 belijdenis

Hervormde gemeente Augustinusga

3
Familienamen 1811 1811-12-22 Augustinusga, Friesland, Nederland  

Augustinusga, deel 1 folio 24
Appelhof, Sytze Gerrits, Augustinusga
Kinderen:
Klaas 22
Kindskinderen:
Antje 1

"gecompareerd zijnde Sijtze Gerrits woonende
te Augustinusga heeft dezelve verklaart, dat hij
aanneemt den naam van Appelhof voor familienaam
en dat hij heeft een zoon als Klaas 22 Jaar oud
kleindogter Antje oud 1 Jaar en wonende te
Augustinusga
22 December 1811".

Opm:
Appelhof is de Friese benaming voor appelboomgaard.

4
Overlijden 1826-09-11 Augustinusga, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1826
Aangiftedatum 11 september 1826, blad nr. 29
Sytze Gerrits Appelhof, overleden 11 september 1826,
62 jaar, man
Gehuwd

"Sijtze Gerrits Appelhof van beroep landbouwer
oud 62 jaren, geboren te Eestrum wonende te
Augustinusga, gehuwd met Antje Klazes, boerin
wonende aldaar; zoon van wijlen Gerrit Sijtzes en
Antje Alles in leven echtelieden gewoonde hebbende
te Eestrum".

Jan Gerrits Appelhof, halfbroeder van Sijtze Gerrits
Appelhof is comparant.

2

Ouders

Vader Sijtzes, Gerrit
Moeder Alles, Antje
         Appelhof, Sijtze Gerrits

Families

Getrouwd Vrouw Klazes, Antje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1785-05-22 Augustinusga, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, huwelijken 1785
Vermelding: Derde proclamatie op 22 mei 1785
Man : Sytse Gerrits afkomstig van Oostermeer
Vrouw : Antje Clases afkomstig van Augustinusga

Achtkarspelen, huwelijken 1785
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 mei 1785 in Augustinusga
Man : Sytze Gerrits afkomstig van Oostermeer
Vrouw : Antje Clazes afkomstig van Augustinusga

5 6
  Kind.
 1. Appelhof, Klaas Sijtzes

Bijzonderheden

Op de perceelinformatie uit 1832 staat Sytse Gerrits Appelhof vermeld
als eigenaar van een boomgaard te Augustinusga.
Bron: http://watwaswaar.nl

Naaste verwanten

 1. Sijtzes, Gerrit
  1. Alles, Antje
   1. Appelhof, Sijtze Gerrits
    1. Klazes, Antje
     1. Appelhof, Klaas Sijtzes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 2. Overlijdensakte Achtkarspelen
 3. Lidmatenboek Achtkarspelen
 4. Familienamen 1811
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Augustinusga