Hijlkes, Sijtse

Geboortenaam Hijlkes, Sijtse
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 44 jaren, 8 maanden, 15 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1678-12-26 Lemmer, Friesland, Nederland  
1
Doop 1678-12-26 Lemmer, Friesland, Nederland  

26 december 1678
"Hielke Feijkes heeft sijn kind laaten doopen,
een soon genaemt Sietze"

1
1e Huwelijk 1699-05-14 Lemmer, Friesland, Nederland Getrouwd met Hijlck Gerrits

Trouwregister Hervormde gemeente IJlst
Datum: 03-05-1699
Soort akte: attestatie afgegeven
Bijzonderheden: met attestatie naar Lemmer
Bruidegom Sytse Hijlkes wonende te Lemmer
Bruid Hijlck Gerrits wonende te IJlst

Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
Datum: 14-05-1699
Plaats: Lemmer
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Sijdse Hijlkes wonende te Lemmer
Bruid Hijlk Gerrijts wonende te Ylst

Hijlk Gerrijts was op 14 april 1678 gedoopt te Lemmer:

Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga
Datum: 14-04-1678
Plaats: Lemmer
Dopeling Hielk
Vader Gerrit Rienks (mr. schuitmaker en diaken te Lemmer)

Gerrit Rincks was op 23 april 1665 getrouwd met Aeltie Meijnes.

Kind, gedoopt te Lemmer:

Gerrijt, 28 april 1700, zoon van Sijdse Hijlkes
Doopheffer: Aeltje Meines, in plaats van haar zwager S.H.

Toelichting:
zwager = schoonzoon

2
2e Huwelijk 1703-03-06 Joure, Friesland, Nederland Getrouwd met Sijtske Jetses

Trouwregister Hervormde gemeente Joure Westermeer Snikzwaag
Datum: 06-03-1703
Plaats: Joure
Soort akte: attestatie afgegeven
Bijzonderheden: attestatie naar Lemmer
Bruidegom Sytse Hylkes wonende te Lemmer
Bruid Sytske Jetses wonende te Joure

Kinderen, gedoopt te Joure:

1. ...., gedoopt op 6 januari 1704,
kind van Sijtse Hijlkes en Sijts Jetses

2. Jeltje, 15 maart 1705, dochter van Sijtse Hijlkes en Sijts Jetses

Kinderen, gedoopt te Lemmer:

3. Rigstje, 17 oktober 1706, dochter van Sijdtse Hijlkes
Doopheffer: grootmoeder van vaderszijde

4. Rigstje, 15 april 1708, dochter van Hijlke Sijtses
Doopheffer: Tryn Jenties, grootmoeder van vaders zijde, huisvrouw van Hijlke Feites

5. Geeltie, 27 november 1712, zoon van Sijtse Hijlkes

6. Geeltie, 25 augustus 1715, zoon van Sijtse Hijlkes
Doopheffer: Aeltje Rinkes, huisvrouw van Lammert Jelgers

7. Jetske, 2 mei 1717, dochter van Sijtske Hijlkes

8. Rigtie, 17 december 1719, dochter van Sijtse Hijlkes
Doopheffer: Trijn Jenties

9. Hijlke, 31 augustus 1721, zoon van Sijtse Hijlkes

10. Jetske, 12 september 1723, dochter van Sijtse Hijlkes

3 4 1
Belijdenis 1705-01-22 Joure, Friesland, Nederland  

"Den 22 januari 1705 sijn op een nieuw na drie weeckse onderwijsinge tot de gemeenschap van Christi kercke aengenomen:
(o.a.):
Sijtse Hijlkes en Sijtske Jetses
Echteluijden obierunt"

5
Attestatie 1707-02-06 Lemmer, Friesland, Nederland  

"Op Attestatie van de Jour
Sijtse Hijlkes en Sijtsie Jetses
Egtelieden in de Lemmer"

6
Overlijden na 1723-09-12    
 

Ouders

Vader Feijtes, Hijlcke
Moeder Jenties, Trijntie
    Broer     Broeksma, Cornelis Hijlkes
         Hijlkes, Sijtse
    Broer     Hijlkes, Feijte
    Broer     Hijlkes, Jentie
    Zus     Hijlkes, Tiet
    Broer     Broeksma, Jenne Hijlkes
    Zus     Hijlkes, Peerk
    Broer     Hijlkes, Botte

Naaste verwanten

 1. Feijtes, Hijlcke
  1. Jenties, Trijntie
   1. Broeksma, Cornelis Hijlkes
   2. Hijlkes, Sijtse
   3. Hijlkes, Feijte
   4. Hijlkes, Jentie
   5. Hijlkes, Tiet
   6. Broeksma, Jenne Hijlkes
   7. Hijlkes, Peerk
   8. Hijlkes, Botte

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
 2. Trouwregister Hervormde gemeente IJlst
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
 4. Doopboek Hervormde gemeente Joure, Westermeer, Snikzwaag
 5. Lidmatenboek Joure
 6. Lidmatenboek Lemsterland