Ouwes, Simke

Geboortenaam Ouwes, Simke
Geslacht vrouwelijk

Families

Getrouwd Man Sibrens, Taeke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1667    

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1667
Man : Taeke Sibrens
Vrouw: Simke Ouwes
Woonplaats: Eestrum
- In 1667 lidmaat

Hervormde gemeente Oostermeer, Eestrum

1
  Kind.
 1. Teekes, Grietie

Naaste verwanten

  1. Ouwes, Simke
   1. Sibrens, Taeke
    1. Teekes, Grietie

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Tietjerksteradeel