Vriesema, Hinke Roelofs

Geboortenaam Vriesema, Hinke Roelofs
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden rond 75 jaren, 7 maanden, 18 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1785 Dantumawoude, Friesland, Nederland  
1
Familienamen 1811 rond 1811 Dantumawoude, Friesland, Nederland  

Haar moeder Hinke Tymens neemt de
naam Vriesema aan voor zichzelf en haar kinderen:
o.a. Hinke oud 27 jaar, wonende te Bergum.

2
Overlijden 1860-08-19 Bergum, Friesland, Nederland  

"Hinke Roelofs Vriesema, oud vijfenzeventig jaren,
zonder beroep, geboren te Dantumawoude, wonende
te Bergum, weduwe van Fedde Douwes Douma,
dochter van Roelof Popkes en Hinke Martens,
beide overleden".

1

Ouders

Vader Popkes, Roelof
Moeder Vriesema, Hinke Tijmens
         Vriesema, Hinke Roelofs

Families

Getrouwd Man Douma, Fedde Douwes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijksafkondiging 1808-05-15 Bergum, Friesland, Nederland  

3e proclamatie,
man: Fedde Douwes afkomstig van Bergum
vrouw: Hinke Roelofs afkomstig van Bergum

3
Huwelijk na 1808-05-15    
3
  Kind.
 1. Douma, Douwe Feddes

Naaste verwanten

 1. Popkes, Roelof
  1. Vriesema, Hinke Tijmens
   1. Vriesema, Hinke Roelofs
    1. Douma, Fedde Douwes
     1. Douma, Douwe Feddes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijdensakte Tietjerksteradeel
 2. Familienamen 1811
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Bergum