Ligtendonk, Aaltjen Hermens 1 2 3 4 5 6

Geboortenaam Ligtendonk, Aaltjen Hermens
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 58 jaren, 10 maanden, 18 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1760-05-11    
7
Doop 1760-05-11 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Aaltjen, dochter van Harmens Ligtendonker en Jentjen Antonij
getuige Maria Antonij

7
Ondertrouw 1783-09-13 Purmerend, Noord-Holland, Nederland  

"De Heeren Commissarissen der Huwelijks Zaken hebben op Heden den 13e September 1783 behoorlijk ingewilligt om in de Kerke deezer Stad te werden gegeven de Huwelijkse Geboden van Thomas van de Berg, weduwnaar van deeze Stad met Aaltje Ligtendonk, J.D. te Swartsluijs"

Op 12 september 1783 werd voor dit huwelijk betaald impost/belasting 4e classe, 6 gulden.

1 5
Ondertrouw 1783-09-19 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  
8
1e Huwelijk 1783-10-12 Zwartsluis, Overijssel, Nederland Getrouwd met Thomas van den Berg

Thomas van den Berg, weduwnaar van Purmerende
Aaltje Ligtendonk, J.D. van Zwartsluis

Thomas van den Berg was op 17 juni 1744 gedoopt te Zwartsluis, zoon van Hendrik van den Berg en Arnoldina Schenkelaars. Zijn grootouders waren Thomas Schindelaar en Regina Engberts Winter. Thomas van den Berg was weduwnaar van Eefje Kool. Zij waren op 11 mei 1766 te Purmerend getrouwd. Zie de Bijzonderheden voor meer informatie over Thomas van den Berg.

Thomas van den Berg werd op 13 maart 1797 te Purmerend begraven. De impost was 4e classe, 3 gulden. Volgens het lidmatenboek van Purmerend was hij overleden op 6 maart 1797.

8 7 1 5 3
Belijdenis 1785-06-03 Purmerend, Noord-Holland, Nederland  

Aaltje Ligtendonk, belijdenis 3 junij 1785

3
2e Huwelijk 1798-03-25 Purmerend, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Jacob Reijer

"De Commissarissen der Huwelijkse Zaaken hebben op heeden den 10 Maart Anno 1798 Extra-ordinair behoorlijk ingewilligt om van de Puije deezer stadhuijze te werden gegeeven, de Huwelijkse Geboden van
Jacob Reijer, weduwnaar
met
Aaltje Ligtendonk, weduwe
Beijde woonende in deeze Stad,

Haar 1e gebod 11 maart 1798
Haar 2e gebod 18 maart 1798
Haar 3e gebod 25 maart 1798

De bovenstaande Personen zijn aan huis getrouwd ten overstaan van de hoofd-schout Jan Gors van der Voren, Jan de Flines en Gerrit Heijn, Scheepenen, den 25e Maart 1798,
Mij present R. Visscher, secretaris"

Toelichting:
R. Visscher - Rijn Adriaans Visscher

Voor het huwelijk moest een impost/belasting betaald worden in de 3e classe: 12 gulden.

Evangelisch Lutherse trouwboek geeft aan dat er ook getrouwd is in de Evangelisch Lutherse kerk:

"Den 18, 25 maart en 1 april 1798
Jacob Reijser, laatst weduwenaar, geboren van Betgeried
met
Aaltje Ligtendonk, weduwe van Thomas van den Berg, geboortig
van Zwartsluis
NB. in onze kerk hier getrouwd"

Jacob Reijer was afkomstig van Wirtemberg (Würtemberg) in Duitsland. Als plaats wordt genoemd Betgeried. Jacob was volgens de overlijdensadvertentie bij zijn overlijden op 8 oktober 1799 omtrent 46 jaar oud. Dus hij is geboren rond 1753.

Jacob Reijer was weduwnaar van Grietje Moes. Zij waren op 22 december 1782 te Purmerend getrouwd. Meer informatie over Jacob Reijer en zijn verdere familie staat bij de Bijzonderheden.

Jacob Reijer is op 8 oktober 1799 te Purmerend overleden door een noodlottig ongeluk. Zie de Media/Bijzonderheden.
Hij werd op 10 oktober 1799 te Purmerend begraven. Het begraafboek vermeldt:
"Lijk van Jacob Rijer in de 2e classe ƒ 15 - - "

9 5 10
Overlijden 1819-03-30 Purmerend, Noord-Holland, Nederland  

- ten vier uren overleden, in 't Gasthuis te Purmerend in de Koestraat wijk B numero 56
Zie de rubriek Media/Galerij

11
Begrafenis 1819-04-01 Purmerend, Noord-Holland, Nederland  

1819 1 april, no. 292, lidmaat
Aaltje Ligtendonk
oud jaren
Een kerkegraf ƒ 15, --
't gemeene kleed ƒ 3, --
Totaal ƒ18, --

4

Ouders

Vader Ligtendonk, Hermen Klaas
Moeder Antonis, Jentje
    Zus     Ligtendonk, Wijgertje Herms
    Broer     Ligtendonk, Hendrikus Harmens
    Zus     Ligtendonk, Aaltjen Harmens
    Broer     Ligtendonk, Klaas Hermens
    Zus     Ligtendonk, Aeltien Hermens
         Ligtendonk, Aaltjen Hermens
    Broer     Ligtendonk, Hendricus Herms
    Broer     Ligtendonk, Klaas Hermens

Media

Bijzonderheden

Gegevens betreffende Thomas van den Berg, de eerste echtgenoot van Aaltje Hermens
Ligtendonk:

Thomas van den Berg was de zoon van Hendrik Jans van den Berg en Arnoldina
Schendelaars. Zijn ouders waren getrouwd in Zwartsluis op 22 december 1743.
Op 6 maart 1744 betaalde Hendrik Jans van den Berg zijn "burgeregt als getroud zijnde
an een burgerdochter Arnoldina Schendelaars met een somme van ƒ 4, --".
Arnoldina Schendelaar was de dochter van Thomas Schendelaar en Regina Winter, die
op 8 augustus 1713 te Zwartsluis waren getrouwd, beiden afkomstig uit Zwartsluis.
Regina Winter was gedoopt te Zwartsluis op 10 februari 1689, dochter van Engbert Winter
en Hillegien Arents.

In Zwartsluis werden gedoopt, als kinderen van Hendrik van den Berg en Arnoldina Schendelaar:

1. Thomas, 17 juni 1744, getuige: Geertruijt Schendelaar
2. Reginna, 26 december 1745, getuige Geertruijt Schendelaar

In Purmerend werden gedoopt:

3. Geesje, 25 april 1751, dochter van Hendrik van den Berg en Diena Schelnaar, getuige Neeltje Jacobs
4. Geesje, 17 januari 1754, dochter van Hendrik van den Berg en Arnolda Dina Scheldenaar,
getuige Neeltje Pieters

Thomas van den Berg deed op 28 februari 1766 belijdenis te Purmerend, samen met
zijn moeder Arnoldina Schendelaars en zijn zuster Regina van den Berg. Zij woonden
op 't Nieuwlant.

Thomas van den Berg trouwde vervolgens op 11 mei 1766 te Purmerend met
Eefje Kool:

"Tomas van den Berg, J.M. geboren te Zwartsluis, dog nu wonende
in deeze Stad
met Eefje Kool, J.D. geboren en wonende in deeze stad

- in de kerk getrouwt door Do. A. Snethlage"

Toelichting:
Albertus Snethlage was predikant te Purmerend van 1760 tot 1768.

Voor het huwelijk werd in de 4e classe: 6 gulden impost/belasting betaald.

Eefje Kool deed op 27 februari 1767 belijdenis te Purmerend, wonend op
de Hoornsetraat.

Kinderen, gedoopt te Purmerend:

1. Regina, 21 september 1769

2. Maartje, 7 maart 1771
Maartje van den Bergh, een kind, werd begraven te Purmerend in een
eigen graf op 23 juli 1771, kosten f 3, - -

3. Maartje, 12 november 1778

4. Maartje, 13 december 1781

Op 15 november 1766 werd het huwelijk van Regina van den Berg, zuster van Thomas
van den Berg, en Ide T'Jaars Immen, afkomstig van Jeverland in Oostfriesland,
in het Evangelisch Luthers trouwboek van Purmerend vermeld.
De impost/belasting van 6 gulden, 4e classe, voor dit huwelijk werd betaald op
28 september 1766.

Regina van den Berg is overleden bij de geboorte van een
tweeling in 1767. Het doopboek van Purmerend NH vermeldt:

Zondag 17 mei 1767:
"Eda 't Jaars Immen
Regina van den Berg obiiit
(Twee kinderen:) Hendrik en Regina
Getuijgen: Arnoldina Schendelaars en Eefje Kool"
De dag tevoren op 16 mei 1767 was Regina van den Berg begraven in een
kerkegraf, kosten ƒ 10,- -.

Eefje (Eva) Kool is overleden op 10 april 1782 te Purmerend.
Arnoldina Schendelaars is overleden op 10 april 1790 te Purmerend.
Regina van den Berg, dochter van Thomas van den Berg, deed op
30 november 1792 belijdenis te Purmerend. Zij trouwde op 6 april 1794
te Purmerend met Roelof Zent.
Geesje van den Berg, zuster van Thomas, was op 2 mei 1773 te Purmerend
getrouwd met Jan Jacobsz. Zij is overleden op 20 oktober 1802 te Purmerend.

Gegevens Jacob Reijer, tweede echtgenoot van Aaltje Hermens Ligtendonk:

Jacob Reijer trouwde eerst met Willempie van Eijk in 1778 te Purmerend.
Zij kwamen beiden uit Weesp en gingen daar op 8 augustus 1778 in ondertrouw:

"Jacob Reijer Jongman Uijt het Wirteburgse en woonende alhier
met
Willempie van Eijck Jonge dogter van Weesp en woonende meede alhier
Actum Weesp 8 augustus 1778"

Impost/Gaardersregisters Purmerend:

"29 augustus 1778
Jacob Reijer J.M. uijt Wittenburg
met Willempje van Eijk J.D. van Weesp
voor bijde in de 4e classe ƒ 6, - - "

Trouwboek NH Purmerend:

"Jacob Rijer J.M. met Willempje van Eijk, J.D.
beide woonende tot Weesp, en komende
met betoog van Weesp dat de geboden aldaar
onverhindert gegaan zijn, zijn alhier op den 30ste
Augustus 1778 in de kerk getrouwt door de
Do. P. van IJssum"

Toelichting:
Petrus van IJssum was van 1749 tot 1779 predikant te Purmerend.

Willempje van Eijk werd op 9 november 1779 te Purmerend begraven,
impost 4e classe ƒ 3, --.

Het tweede huwelijk van Jacob Reijer was met Grietje Moes in 1782 te Purmerend.
Trouwboek NH Purmerend:

"De Heeren Commissarissen der Huwelijkse Zaken hebben op Heden
Den 6 Desember 1782 behoorlijk ingewilligt, om in de Kerke deezen
Stad, te werden gegeven de Huwelijkse Geboden van
Jacob Reijer, weduwnaar in deeze Stad
met
Grietje Moes, J.D. geboren te Dwingeloo, dog nu wonende in deeze Stad

haar 1e Gebod, den 8sten desember 1782
haar 2e Gebod, den 15e dito
haar 3e Gebod, den 22e dito

De bovenstaande personen getrouwt ten overstaan van de Heeren
Peereboom, Hoofdofficier, Suidema en van der Burgh schepenen
in dato als boven
mij present C. van Neck"

Toelichting:
Laurens Peereboom was Hoofdofficier van Purmerend. Hij is op 7 juli 1787
te Purmerend overleden. Berend Suidema en Syvert van der Burgh waren
schepenen.
Hr. en Mr. Cornelis van Neck, raad en voorzittend burgemeester te Purmerend,
is overleden tussen 3 en 4 februari 1785.

Het trouwboek van de Evangelisch Lutherse Gemeente vermeldt het volgende:

"Den 8, 15 en 22 December 1782
Jacob Reijner, weduwnaar van Betgeried
met
Grietje Moens J.D. van Dwingeloo in het Drentsche
Deesen zijn in huis door het Gerecht getrouwd"

Op 5 december 1782 was voor dit huwelijk een Impost van 6 gulden, 4e classe, betaald.

Grietje Moes was gedoopt op 17 juni 1753 te Dwingeloo, dochter van Jan Roelofs Moes
en Trientjen Jannes Winters. Getuige was Annigjen Winters.

Kinderen van Jacob Reijer en Grietje Moens, gedoopt Evangelisch Luthers te Purmerend:

1. Trijntje, geboren 25 december 1782, gedoopt 29 december 1782
Privatim. Doopattest afgegeven 20 juni 1805

Toelichting:
Trijntje werd drie dagen na de huwelijksbevestiging geboren!
privatim - particulier, persoonlijk

2. Johanna Margaretha, geboren 26 augustus 1784, gedoopt 29 augustus 1784
getuige Marretje Moens. Doopattest afgegeven 20 juni 1805.

Toelichting:
Marretje Moes was een zuster van Grietje Moes. Zij was gedoopt op 31 mei 1764
te Dwingeloo.

3. Maartje, geboren 8 december 1785, gedoopt 11 december 1785
getuige Maartje Moens

4. Johan, geboren 17 april 1787, gedoopt 22 april 1787
getuige Hendrina Christina Beije

5. Maartje, geboren 14 juni 1788, gedoopt 15 juni 1788
privatim.

6. Ferdinand, geboren 7 november 1789, gedoopt 8 november 1789
getuige Marretje Moens. Doopattest afgegeven 20 juni 1805

7. Lijsje, geboren 21 december 1790, gedoopt 25 december 1790
getuige Margaretha Catharina. Doopattest afgegeven 20 juni 1805, Brinkman

Toelichting:
Van vier kinderen, Trijntje, Johanna Margaretha, Ferdinand en Lijsje, werd
in 1805 een doopattest afgegeven. Zij waren dus de vier voorkinderen van
Jacob Reijer, die Aaltje Ligtendonk in de rouwadvertentie van 1799 noemt.

Grietje Moes overleed op 2 juni 1795 te Purmerend. Zij werd begraven op
8 juni 1795, impost 3e classe, ƒ. 6 - - .

In 1799 sloeg het noodlot toe, zoals in het volgende verhaal "Purmerend ingekwartierd"
wordt verteld:

"Vijfduizend soldaten binnen de stadsmuren

Op 4 oktober 1799 trekt een contingent van 5000 Nederlandse soldaten Purmerend
binnen onder aanvoering van luitenant-generaal Daendels. De soldaten moeten de
stad verdedigen tegen een inval van het Engels-Russische leger dat zich bij Castricum
ophoudt. De stad wemelt van de soldaten die worden ingekwartierd bij de bewoners.
De Purmerenders moeten de soldaten niet alleen een slaapplaats aanbieden, maar
worden ook op kosten van de plaatselijke bevolking ‘gefourageerd’, ofwel van eten
en drinken voorzien.

Jager bij slager ondergebracht

Een van de Purmerenders die een soldaat ingekwartierd krijgt is Jacob Reijer, slager
van beroep en wonende in de Peperstraat 33. Bij Reijer wordt een Hollandse jager
ondergebracht. Een jager is een achttiende-eeuwse benaming voor een lichte
infanterist, een voetsoldaat die wordt ingezet voor verkenningswerk en die als
scherpschutter kan optreden.

Tragisch ongeval

Op 8 oktober om vier uur in de namiddag vindt een droevig ongeluk plaats. Om de
tijd te doden hangt de soldaat wat rond in de slagerij. Hij speelt met zijn musket.
Door een onhandigheid gaat deze plotseling af. Ongelukkigerwijs raakt de kogel de
slager die hierdoor dodelijk gewond raakt. De per abuis afgevuurde kogel verlaat
zelfs het pand en komt aan de overzijde van de straat terecht in de smalle opening
tussen de percelen van papier- en boekhandel Broedelet en Rijkenberg (thans
Deitmers en Daalmeijer, huisnummers 38 en 40). Gelukkig wordt hier niemand
door de kogel getroffen."

Bron: Oneindig Noord-Holland (https://onh.nl/verhaal/purmerend-ingekwartierd)
Overgenomen met toestemming, 28 mei 2018

Naaste verwanten

 1. Ligtendonk, Hermen Klaas
  1. Antonis, Jentje
   1. Ligtendonk, Wijgertje Herms
   2. Ligtendonk, Hendrikus Harmens
   3. Ligtendonk, Aaltjen Harmens
   4. Ligtendonk, Klaas Hermens
   5. Ligtendonk, Aeltien Hermens
   6. Ligtendonk, Aaltjen Hermens
   7. Ligtendonk, Hendricus Herms
   8. Ligtendonk, Klaas Hermens

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Purmerend NH
 2. Doopboek Purmerend NH
 3. Lidmatenboek Purmerend NH
 4. Begraafboek Purmerend NH
 5. Impost/Gaarderregisters, 1707 - 1812, Purmerend
 6. Burgerschap Zwartsluis
 7. Doopboek Zwartsluis
 8. Trouwboek Zwartsluis
 9. Trouwboek Purmerend Schepenbank (1790-1811)
 10. Trouwboek Purmerend Evangelisch Luthers
 11. Overlijdensakten Pumerend