Popkes, Roelof

Geboortenaam Popkes, Roelof
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 50 jaren, 21 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1760-04-06    
1 2
Doop 1760-04-06 Twijzel, Friesland, Nederland  

Dopeling Roel,
zoon van Popke Martens en Froukje Binnes

2
Overlijden 1810-04-28 Dantumawoude, Friesland, Nederland  

Overleden: Roelof Popkes, oud 48 jaar
Datum    : 28 april 1810
Plaats   : Dantumawoude
Opm.     : De overledene was gehuwd en laat acht kinderen na

1

Ouders

Vader Martens, Popke
Moeder Binnes, Froukje
         Popkes, Roelof

Families

Getrouwd Vrouw Vriesema, Hinke Tijmens
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1783-08-17 Dantumawoude, Friesland, Nederland  

man: Roelof Popkes afkomstig van Dantumawoude
vrouw: Hinke Tijmens afkomstig van Dantumawoude

3
  Kind.
 1. Vriesema, Hinke Roelofs

Naaste verwanten

 1. Martens, Popke
  1. Binnes, Froukje
   1. Popkes, Roelof
    1. Vriesema, Hinke Tijmens
     1. Vriesema, Hinke Roelofs

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Grietenij Dantumadeel, register der overledenen
 2. Doopboek Hervormde gemeente Twijzel Kooten
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude