Gros, Benedictus

Geboortenaam Gros, Benedictus
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1642-12-04    
 
Doop 1642-12-04 Groningen, Groningen, Nederland  

Op 4 december 1642 lieten Valentijn Gross en
Gebbeke Allerts een zoon dopen: Benedictus.
Ze woonden toen aan de Brede Markt.
Valentijn Gross was rustmeester.

"Solis den 4en Decembris MK
Benedictij, soon van Valentijn Gross rustmeester
enGebbeke Allerts E.L. Ant Brede M(Arkt)"

Toelichting:

Solis - zondag
MK - Martinikerk
Rustmeester - naar hoogduits "rustmeister",
opziener over het krijgsgereedschap

1
Huwelijk voor 1666    

Kinderen, gedoopt te Groningen:

1. Aeltien, 24 november 1666, dochter van
Benedictus Gros en Anneke Claesses op Schoolholm
A-Kerk

2. Velten, 3 november 1668, zoon van Benedictus Gros
en Anneke Claesses achter de muir
A-Kerk

Toelichting:

Schoolholm - Van Akerkhof tot Gedempte Zuiderdiep.
Genoemd naar de middeleeuwse 'Der A-scole' bij de Akerk.
Holm betekent 'hoogte'. Men woont dan ook 'op de Schoolholm '

1
Belijdenis 1670-12-01 Delfzijl, Groningen, Nederland  

Ledematen Delfzijl:

Nieuwe Ledematen usitato ordine opgenoomen
den 7 Septemb. des jaars 1670 om den 11 daer aen
volgende te moogen communicieren
(o.a.)
Met getuigenissen van andere plaetzen
Annetjen Claessen H. van Benedictus Cros
sergiant van d’heer cap. Asserhuis

Nieuwe communicanten op ende aengenoomen
den 1 December om op den 4 dito te moogen
communiceeren Benedictus Gros, sergiant onder
d’heer capitain Asserhuijs

Over capiteijn Asserhuijs vermeldt het lidmatenboek:

Op den 2 kersdach anno 1652 des heeren h. aventmal
gehouden en toegelaten d’erentveste en manhafte
Lodewijck Asserhuis luitenant van den heer commandeur
en juffer Elijsabet van Merck sijn huisvrouw

2

Ouders

Vader Gross, Valentijn
Moeder Allerts, Gebbeke
    Broer     Gros, Antoni
         Gros, Benedictus

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Sergiant (1670)
 

Naaste verwanten

 1. Gross, Valentijn
  1. Allerts, Gebbeke
   1. Gros, Antoni
   2. Gros, Benedictus

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Groningen
 2. Lidmatenboek Delfzijl