Gabriëls, Tjerk

Geboortenaam Gabriëls, Tjerk
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 47 jaren, 1 maand, 12 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1701-11-20    
 
Doop 1701-11-20    

Smallingerland, dopen, doopjaar 1701
Dopeling: Tzjerk
Gedoopt op 20 november 1701
Zoon van Gabriël Lippis en niet genoemde moeder

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1640-1707
Inventarisnr. : DTB 626

1
Ondertrouw 1734-10-30 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1734
Vermelding: Ondertrouw op 30 oktober 1734
Man       : Tjerk Gabriëls afkomstig van Leeuwarden
Vrouw     : Hendrikjen Tjeerds afkomstig van Leeuwarden

2
Huwelijk 1734-11-14 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1734
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 november 1734
Man       : Tjerk Gabriëls afkomstig van Leeuwarden
Vrouw     : Hendrikjen Tjeerds afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : getrouwd in de Galileeër kerk

Kinderen, gedoopt te Leeuwarden:

1. Gabriel, 26 augustus 1735
2. Hendricus, 28 november 1736
vader: Tjerk Gabriel Leenhuis
3. Rienck, 6 mei 1739
4. Fredrik, 26 oktober 1740
5. Harmen, 2 december 1742

Leeuwarden overlijden/begraven 1745
Begraven: een kind van Tjerk Gabriels
Datum   : 7 februari 1745
Plaats  : Oldehoofsterkerk, begraven bij de Oldehoofsterkerk

6. Harmen, 18 oktober 1748

3 4 5
Quotisatie 1749 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Tjerk Gabriëls, Leeuwarden
                 Wijk:  Keimpemaespel
         Omschrijving:  dienaar van de criminele justitie
           Gezin volw:  3 en kind: 4
              Aanslag:  18-9-0
            Verhoging:  3
             Vermogen:
                 Bron:  Leeuwarden, fol. 160

6
Overlijden na 1749    
 

Ouders

Vader Lieppes, Gabriël
Moeder Riencks, Martjen
    Broer     Gabriels, Lieppe
    Broer     Gabriëls, Harmen
         Gabriëls, Tjerk

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep dienaar van de criminele justitie
 

Naaste verwanten

 1. Lieppes, Gabriël
  1. Riencks, Martjen
   1. Gabriels, Lieppe
   2. Gabriëls, Harmen
   3. Gabriëls, Tjerk

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
 2. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 4. Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
 5. Register van begravenen of overledenen Leeuwarden
 6. Quotisatie 1749