Wagenaar, Sierd Halbes 1 2

Geboortenaam Wagenaar, Sierd Halbes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 63 jaren, 5 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1755-09-14 Bergum, Friesland, Nederland  
3
Doop 1755-09-14 Bergum, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1755
Dopeling: Sierd
Gedoopt op 14 september 1755 in Bergum
Kind van Halbe Zierds en niet genoemde moeder

4
Ondertrouw 1781-11-02 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1781
Vermelding: Ondertrouw op 2 november 1781
Man       : Sierd Halbes afkomstig van Leeuwarden
Vrouw     : Anna Jans afkomstig van Leeuwarden

5
Huwelijk 1781-11-28 Leeuwarden, Friesland, Nederland Getrouwd met Anna Jans van der Veen

Leeuwarden, huwelijken 1781
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 november 1781
Man       : Sierd Halbes afkomstig van Leeuwarden
Vrouw     : Anna Jans afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : getrouwd in de Westerkerk

Kinderen van Sierd Halbes en Anna Jans,
geboren en gedoopt te Leeuwarden:

1. Halbe, geboren 31 oktober 1783,
gedoopt 26 november 1783

2. Jan, geboren 20 februari 1785,
gedoopt 16 maart 1785

3. Wytske, geboren 1 oktober 1786,
gedoopt 18 oktober 1786

4. Sytse, geboren 26 mei 1788,
gedoopt 11 juni 1788

5. Anna, geboren 2 mei 1790,
gedoopt 19 mei 1790

6. Sytske, geboren 20 september 1792,
gedoopt 12 oktober 1792

7. Froukje, geboren 10 april 1795,
gedoopt 29 april 1795

8. Geeske, geboren 31 maart 1797,
gedoopt 19 april 1797

9. Fedde, geboren 6 juni 1799,
gedoopt 26 juni 1799

10. Elisabeth, idem, tweelingzuster

Anna Jans van der Veen is op 10 oktober 1819
te Leeuwarden overleden:

"Antje Jans van der Veen, oud twee en zestig
jaren en zes maanden, geboren te Augustinusga,
woonachtig te Leeuwarden, weduwe van Sierd
Halbes Wagenaar en dochter van Jan van der Veen
en Wijtske Vierssen (?)".

Uit het bovenstaande is af te leiden, dat Anna geboren is
rond april 1757 te Augustinusga.
Haar ouders waren waarschijnlijk Jan Feddes van der Veen
en Wytske Goffes.
Haar broer Goffe Jans nam op 27 december 1811 te
Augustinusga de naam aan van "Van der Veen".

6 7 3 8
Testament 1818-06-28 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

1818 Leeuwarden, notaris J.D. van der Plaats
Testament
- Sierd Halbes Wagenaar te Leeuwarden

Bron:
Toegangsnr.  : 26
Inventarisnr.: 75012
Repertoirenr.: 134 d.d. 28 juni 1818

9
Overlijden 1818-09-20 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Memories van Successie

Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1818

Overledene  : Sierd Halbes Wagenaar
Overleden op: 20 september 1818
Wonende te  : Leeuwarden
Tekst:
voerman (Hoeksterkerkhof A.47); man van Anna Jans v.der Veen (erft
vruchtgebruik); vader van Halbe, dienstknecht, Wytske (vrouw van Tjalling
Pieter de Wilde, koopman Hallum),
Anna (vrouw van Johannes Feenstra, voerman),
Froukje en minderjarige Fedde en Elisabeth Sierds Wagenaar.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Overlijdensakte:

"Sierd Halbes Wagenaar, oud vierenzestig jaren, voerman,
geboren te Bergum, man van Anna Jans van der Veen,
zoon van Halbe Sierds en Antje Jans".

1 3

Ouders

Vader Sierds, Halbe
Moeder Jans, Antje
    Zus     Halbes, Grietje
    Zus     Halbes, Dievertje
         Wagenaar, Sierd Halbes
    Zus     Halbes, Froukje
    Zus     Halbes, Hiltje

Bijzonderheden

Memories van Successie

Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1819

Overledene : Antje Jans van der Veen
Overleden op: 10 oktober 1819
Wonende te : Leeuwarden
Tekst:
Hoeksterkerkhof A.47; weduwe van Sierd Halbes Wagenaar, in leven voerman
(overleden 20/9/1818: ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan hun kinderen);
moeder van Halbe, dienstknecht, Wytske (vrouw van Tjalling Pieter de Wilde,
koopman Hallum), Anna (vrouw van Johannes J. Feenstra, voerman), Frouwkje en
minderjarige Fedde en Elisabeth Sierds Wagenaar (voogd is zwager Tjalling).

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Na het overlijden van Sierd Halbes Wagenaar en zijn vrouw werden hun bezittingen verkocht,
zoals blijkt uit het onderstaande bericht uit de Leeuwarder Courant
van 7 januari 1820:

"Mr. D. Fockema, Notaris te Leeuwarden, zal op Maandag den 17 Januarij 1820, ten 4 uren
na den middag, in het Heeren Logement, op den Wirdumerdijk, te Leeuwarden,
bij den finalen palslag verkoopen:
(o.a):
Eene Huizinge met Stallinge voor 10 Koeijen en 4 Paarden, in de Wijdesteeg bij de
Hoeksterpoort; aldaar wijk A, no. 47.
Waarop geboden is f 1375,-00.
Een Wagenhuis met Bleek, over het vorig perceel; beide nagelaten door
Sierd Halbes Wagenaar en terstond te aanvaarden.
Waarop geboden is f 340,-00. "

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep voerman (1818)
 

Naaste verwanten

 1. Sierds, Halbe
  1. Jans, Antje
   1. Halbes, Grietje
   2. Halbes, Dievertje
   3. Wagenaar, Sierd Halbes
   4. Halbes, Froukje
   5. Halbes, Hiltje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Memories van Successie Friesland
 2. Archief Leeuwarder Courant
 3. Overlijdensakte Leeuwarden
 4. Doopboek Hervormde gemeente Bergum
 5. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 7. Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
 8. Familienamen 1811
 9. Notariƫle archieven Friesland