Hoytema, Lulof Hoytes 1a

Geboortenaam Hoytema, Lulof Hoytes
Geslacht mannelijk

Ouders

Vader Hoytema, Hoyte Goslicks
Moeder Hiddema, Eesck
         Hoytema, Lulof Hoytes

Families

Getrouwd Vrouw van Epema, Rints
  Kind.
 1. Hoytema, Hoyte Lulofs

Media

Bijzonderheden

In 1473 was hij te Oudega Grietman van Wymbritseradeel buitendijks.

Naaste verwanten

 1. Hoytema, Hoyte Goslicks
  1. Hiddema, Eesck
   1. Hoytema, Lulof Hoytes
    1. van Epema, Rints
     1. Hoytema, Hoyte Lulofs

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Jr.Mr. M. de Haan Hettema en Mr. A. Van Halmael jr.: Stamboek van den Frieschen adel (1846)
   • Datum: 1846
   • Pagina: Aantekeningen - Hoytema, blz. 144