Martens, Jaad

Geboortenaam Martens, Jaad
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte      

dochter van Marten Douwes

Collectie Pieter Nieuwland:

Jaad Martens
dochter van Marten Douwes
tr. 1. Oenkerk (ond. ald. 3 maart 1670) Jacob Rienks,
v Oenk., zij v Garijp,
tr. 2. Johannes Franses, als lidm. aangen. te Oenkerk
27 mei 1670, idem 30 aug.1689 (of 1690),
1696 erfg. v zuster Roelofke, woont
dan te Driesum

1
1e Huwelijk na 1670-03-03   Getrouwd met Jacob Rienicks

Tietjerksteradeel, huwelijken 1670
Vermelding: Eerste proclamatie op 3 maart 1670
Man       : Jacob Rienicks afkomstig van Oenkerk
Vrouw     : Jad Martens afkomstig van Garijp

2
Belijdenis 1670-05-27 Oenkerk, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1670
Man: Jacob Rienicks
Vrouw: Jad Martens
Woonplaats: Oenkerk
- Op 27 mei 1670 zij belijdenis

3
Overlijden 1713-08-03 Wouterswoude, Friesland, Nederland  
4

Ouders

Vader Douwes, Marten
         Martens, Jaad

Families

Getrouwd Man Franses, Johannes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1671-01-29    
5
Belijdenis 1689-08-30 Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1689 of 1690
- Op 30 augustus 1689 of 1690 belijdenis

"Johannes Fransen en Jaad Martens"

3
Lidmaten 1697 Wouterswoude, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Dantumadeel, 1697
Man: Johannes Fransen
Vrouw: Jaad Martens
- In 1697 lidmaat te Wouterswoude
- Op 3 augustus 1713 zij overleden
- Op 25 maart 1715 hij overleden

4
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Oenkerk:

1. Frans, 29 januari 1671
2. Frans, 6 november 1672
3. Antie, 7 maart 1675
4. Auckien, 24 december 1676
5. Sytscke, 1 januari 1679

gedoopt te Janum:

6. Marten, 27 juli 1684

Dantumadeel, dopen, doopjaar 1684
Dopeling: Marten
Gedoopt op 27 juli 1684 in Janum
Zoon van Johannes Fransen, tolman en Tjaad Martens

  Kind.
 1. Johannes, Frans

Naaste verwanten

 1. Douwes, Marten
  1. Martens, Jaad
   1. Franses, Johannes
    1. Johannes, Frans

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Collectie Pieter Nieuwland
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
 3. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 4. Lidmatenboek Dantumadeel
 5. Doopboek Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns