Roeloffs, Cornelis

Geboortenaam Roeloffs, Cornelis
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 76 jaren, 6 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1698-12-26    
1
Doop 1698-12-26 Hemelum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1698
Dopeling: Cornelis
Gedoopt op 26 december 1698 in Hemelum,
Mirns en Bakhuizen
Kind van Roeloffs en niet genoemde moeder

1
Belijdenis 1721-02-16 Oudemirdum, Friesland, Nederland  

Cornelis Roeleffs, Schoolmeester

2
Overgekomen naar Hemelum 1725-08-10 Hemelum, Friesland, Nederland  

10 augustus 1725
Cornelius Roeloffs van Oudemirdum

3
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Hemelum, Friesland, Nederland  

Cornelis Roelofs,
Aangebodene Capitalen: 4
Personen: 6
Hemelum

4
Quotisatie 1749 Hemelum, Friesland, Nederland  

Cornelis Roeloffs, Hemelumer Oldeferd
               Plaats:  Hemelum
         Omschrijving:  schoolmeester
           Gezin volw:  3 en kind: 3
              Aanslag:  46-14-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Hemelumer Oldeferd, fol. 2

5
Overlijden 1775    
6

Ouders

Vader Oostervelt, Roeloff Cornelius
Moeder Ottes, Aafke
    Zus     Roeloffs, Antje
         Roeloffs, Cornelis
    Zus     Roeloffs, Sieds
    Zus     Roeloffs, Rinsk

Families

Getrouwd Vrouw Minnes, Grietje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1727-01-19 Hemelum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1727
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 januari 1727 in Hemelum
Man : Cornelis Roeloffs
Vrouw : Grietje Minnes

Toelichting:
Cornelis Roeloffs en Grietje Minnes waren
neef en nicht. Cornelis Roeloffs was de zoon van
Aafke Ottes en Grietje Minnes was de dochter van Menno Ottes.

Op 19 januari 1727 trouwden Cornelis Roeloffs en zijn zuster
Sijts op dezelfde dag:

"Den 19en Ianuarius 1727
Cornelis Roeloffs met Grietje Minnes
Durk Iacobs met Sijts Roeloffs"

7
  Bijz.

Uit De schoolmeesters van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
in de loop der tijden 1600-1950, Fryske Akademy, online publicatie
(geverifiëerd 16 mei 2015):

Op 10 augustus 1725 kwam de attestatie uit Oudemirdum
binnen van Cornelis Roelofs, schoolmeester. Hij was
in Hemelum in mei 1725 in functie getreden tegen
een jaarlijks tractement van 112 gulden. Hij trouwde
te Hemelum op 19 januari 1727 met Grietje Minnes
en op 19 november 1727 werd hun zoon Roelof geboren.
Op 20 februari 1728 werd Grietje Minnes aangenomen
als lidmaat van de Kerk. Op 27 maart 1735 werd hun tweeling
Otte en Wypk gedoopt, die beide echter spoedig
overleden zijn. Op 6 december 1737 werd hun dochter
Aafke geboren en op 17 april 1739 werd hun zoon Minne gedoopt,
die echter korte tijd later overleed. Op 13 maart 1743 kregen
zij weer een dochter, Wipk, en op 19 juni 1746 werd hun zoon
Minne gedoopt.
Cornelis Roelofs werd in Hemelum nog als schooldienaar genoemd
in augustus 1733, in november 1741 en ook nog in 1762.
Het traktement was onveranderlijk 112 c.g. (caroliguldens) per
jaar. In 1750 was hij al dorprechter en in de jaren na 1763
was hij ook nog kerkvoogd. Hij is tot aan zijn dood - in 1775 -
schoolmeester geweest.

Overzicht van de kinderen:

1. Roeloff
Geboren op 19 november 1727 in Hemelum
Gedoopt op 23 november 1727
Zoon van Cornelis Roeloffs, schoolmeester en Grietje Minnes

2. Otte
Gedoopt op 27 maart 1735
Zoon van Cornelis Roeloffs, schoolmeester en niet genoemde moeder

3. Wijpk
Gedoopt op 27 maart 1735
Dochter van Cornelis Roeloffs, schoolmeester en niet genoemde moeder

Opmerking: Wijpk en Otte zijn tweelingen

4. Aaffke
Geboren op 6 december 1737 in Hemelum, Mirns en Bakhuizen
Gedoopt op 8 december 1737
Dochter van Cornelis Roeloffs, schoolmeester en Grietje Minnes

5. Minne
Geboren in Hemelum
Gedoopt op 17 april 1740
Zoon van Cornelis Roeloffs, schoolmeester en niet genoemde moeder

6. Wipk
Geboren op 13 maart 1743
Gedoopt op 17 maart 1743
Dochter van Cornelis Roeloffs, schoolmeester en Grietje Minnes

7. Menne
Geboren in Hemelum
Gedoopt op 19 juni 1746
Zoon van Cornelis Roelofs en niet genoemde moeder

  Kind.
 1. Cornelis, Roelof
 2. Cornelis, Aaf

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep schoolmeester, dorprechter, kerkvoogd
6

Naaste verwanten

 1. Oostervelt, Roeloff Cornelius
  1. Ottes, Aafke
   1. Roeloffs, Antje
   2. Roeloffs, Cornelis
    1. Minnes, Grietje
     1. Cornelis, Roelof
     2. Cornelis, Aaf
   3. Roeloffs, Sieds
   4. Roeloffs, Rinsk

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
 2. Lidmatenboek Oudemirdum
 3. Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
 4. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 5. Quotisatie 1749
 6. De schoolmeesters van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde in de loop der tijden, 1600-1950
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen