Sipkes, Intie

Geboortenaam Sipkes, Intie
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1681-10-09    
 
Doop 1681-10-09    

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1681
Dopeling: Intie
Gedoopt op 9 oktober 1681 in Warns en Scharl
Zoon van Sipke IJnties en niet genoemde moeder

1
Huwelijk 1710-03-16 Warns, Friesland, Nederland Getrouwd met Hijl Jans

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1710
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 maart 1710 in Warns
Man       : Yntie Sipkes
Vrouw     : Hijl Jans afkomstig van Warns

2
Stemkohieren 1728 Warns, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Warns (Hemelumer Oldeferd)
Stem nr. 9, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Yntje Sipkes, eigenaar voor 1/2, en gebruiker voor
     't geheel
Pieter Poulus de Jong kinderen, eigenaar voor 1/2

Stemkohier 1728 Warns (Hemelumer Oldeferd)
Stem nr. 24 en 25, aantal stemmen: 2

Zakelijk gerechtigden:
Scholte Jans, eigenaar voor 1/2
Yntje Sipkes, eigenaar voor 1/2
Scholte Sipkes, gebruiker

Stemkohier 1728 Warns (Hemelumer Oldeferd)
Stem nr. 55 en 56, aantal stemmen: 2

Zakelijk gerechtigden:
Gerryt Jans, eigenaar voor 1/2
Yntje Sipkes, als man en voogd van Hielkje / Hylk
     Jans, eigenaar voor 1/2
Gerryt Douwes, gebruiker

3
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Warns, Friesland, Nederland  

Intie Sipkes
Aanbevolene Capitalen: 5
Personen: 2
Warns

4
Quotisatie 1749 Warns, Friesland, Nederland  

Quotisatiekohieren 1749

Intie Sipkes, Hemelumer Oldeferd
               Plaats:  Warns
         Omschrijving:  bijsitter en koemelker
           Gezin volw:  2
              Aanslag:  39-19-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Hemelumer Oldeferd, fol. 18

5

Ouders

Vader IJntjes, Sipke
Moeder Leuwes, Leeuwe
         Sipkes, Intie
    Broer     Sipkes, Scholte
    Zus     Sipkes, Aelk
    Zus     Sipkes, Uilk

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep bijsitter en koemelker (1749)
 

Naaste verwanten

 1. IJntjes, Sipke
  1. Leuwes, Leeuwe
   1. Sipkes, Intie
   2. Sipkes, Scholte
   3. Sipkes, Aelk
   4. Sipkes, Uilk

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 3. Stemkohieren Friesland
 4. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 5. Quotisatie 1749