Schuuring, Geertje 1 2 3 4

Geboortenaam Schuuring, Geertje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 70 jaren, 8 maanden

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1854-09-05 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  
5
Doop 1854-10-01 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Geertje, dochter van Harm Jans Schuuring en Aaltje van Eijken

5
1e Huwelijk 1883-10-27 Zwartsluis, Overijssel, Nederland Getrouwd met Geert Terwal

Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie: Historisch Centrum Overijssel
Toegangnr: 123
Inventarisnr: 14251
Gemeente: Zwartsluis
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 22
Datum: 27-10-1883
Bruidegom Geert ter Wal
Leeftijd: 66
Geboorteplaats: Zutphen
Bruid: Geertje Schuring
Leeftijd: 29
Geboorteplaats: Zwartsluis
Vader bruidegom: Hilke ter Wal
Moeder bruidegom: Hillegin Jans Bosman
Vader bruid: Harm Jans Schuring
Moeder bruid: Aaltje van Eijken
Nadere informatie Beroep Bg.: koopman;
weduwnaar van Jakoba de Goede

Getuigen (o.a.):

Jan Schuuring, oud 45 jaren, schipper, broeder van de comparante
Meindert de Jonge, oud 31jaren, schippersknecht, zwager van
de comparante

Opmerking: Meindert de Jonge was getrouwd met Leuntje Schuring.

 

Kind:
Hillegien, geboren op 24 mei 1885 te Tiel,
gedoopt 31 augustus 1885 te Gouda,
overleden op 17-jarige leeftijd op
16 december 1901 te Rotterdam, in een huis
aan de Coolsingel:

Gedeelte akte:

"Hillegien ter Wal, oud zeventien jaren, geboren
te Tiel, wonende alhier, zonder beroep, dochter van
Geert ter Wal overleden en Geertje Schuring, zonder
beroep, wonende alhier"

Geert Terwal, schipper, is op 12 juli 1887 te
Zaltbommel overleden:

"Geert ter Wal, echtgenoot van Geertje Schuring, eerder
van wijlen Jakoba de Goede, Schipper, zoon van Hilke ter Wal
en Hillegin Jans Bosman, beiden overleden, oud 69 jaar,
geboren te Zutphen, laatselijk gewoond hebbende te
Zwartsluis, overleden des voormiddags om acht uur
(aan boord in de haven)"

6 7 8
2e Huwelijk 1890-08-09 Zwartsluis, Overijssel, Nederland Getrouwd met Reinder Smit

Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie: Historisch Centrum Overijssel
Toegangnr: 123
Inventarisnr: 14251
Gemeente: Zwartsluis
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 16
Datum: 09-08-1890
Bruidegom Reinder Smit
Leeftijd: 30
Geboorteplaats: Zwartsluis
Bruid: Geertje Schuring
Leeftijd: 35
Geboorteplaats: Zwartsluis
Vader bruidegom: Jannes Smit
Moeder bruidegom: Trijntje Corporaal
Vader bruid: Harm Jans Schuring
Moeder bruid: Aaltje van Eijken
Beroep Bg.: schippersknecht;
beroep vader Bg.: arbeider; weduwe van Geert ter Wal

Getuigen (o.a.)

Jannes Smit, oud 63 jaren, arbeider, vader van de comparant
Jan Schuring, oud 50 jaren, beurtschipper, broeder van de comparante
Meindert de Jonge, oud 38 jaren, schippersknecht, zwager van de comparante

Opmerking: Jan Schuring ondertekende met "Jan Schuuring"!

Kinderen:

1. Trijntje. Zij is geboren op 8 juni 1892 te Rotterdam
in een huis aan de Zalmhaven, dochter van
Reinder Smit, schipper.
Zij is overleden op 11 juli 1893 te IJsselmonde,
13 maanden oud, vader bootwerker.

2. Aaltje, geboren 13 oktober 1893 te IJsselmonde

Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)
Algemeen: Gemeente: IJsselmonde
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 121
Aangiftedatum: 14-10-1893
Kind: Aaltje Smit
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 13-10-1893
Geboorteplaats: IJsselmonde
Vader: Reinder Smit
Moeder: Geertje Schuring

Aaltje trouwde op 21 juni 1916 te Rotterdam
met Cornelis Wilhelmus Sapelli:

Gedeelte akte:

"Cornelis Wilhelmus Sapelli, oud vierentwintig jaren,
glazenwasscher, geboren en wonende alhier,
meerderjarige zoon van Johannes Joseph Sappelli,
oud zevenenzestig jaren, borstelmaker, en Cornelia
Wilhelmina Molkenboer, oud drie en zestig jaren,
zonder beroep, beiden wonende alhier en
Aaltje Smit, oud twee en twintig jaren, zonder beroep,
geboren te IJsselmonde, wonende alhier, meerderjarige dochter
van Reinder Smit, oud zeven en vijftig jaren, los werkman,
en Geertje Schuring, oud een en zestig jaren, zonder beroep,
beide wonende alhier"

Cornelis Wilhelmus Sapelli was geboren op 25 september 1891
te Rotterdam.
Zijn vader Johannes Joseph Sappelli was geboren op 4 maart 1849
te Rotterdam, zoon van Fidel Sappelli en Johanna Adriana Swart.
Fidel Sappelli, een zeeman, trouwde op 8 juni 1836 met Johanna Adriana Swart.
Hij was rond 1791 geboren te Stockholm in Zweden, zoon
van Johan Sappelli en Maria Rosa .....
(De geslachtsnaam van wijlen zijn moeder was aan Fidel niet bekend!)

Zie de rubriek Bijzonderheden.

9 6 10 11 12 1 13
Overlijden 1925-05-05 Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland  

"Geertje Schuring, oud zeventig jaren,
geboren te Zwartsluis, wonende alhier, zonder
beroep, eerder weduwe van Geert ter Wal,
laatst echtgenoote van Reinder Smit, dochter
van Harm Jans Schuring en Aaltje van Eijken,
beiden overleden"

7 13

Ouders

Vader Schuuring, Herm Jans
Moeder van Eijken, Aaltje Jacobs
    Zus     Schuuring, Grietje
    Broer     Schuuring, Jan
    Zus     Schuuring, Jentje
    Broer     Schuuring, Jacob
    Zus     Schuuring, Leuntje
         Schuuring, Geertje

Media

Bijzonderheden

Waar kwam Fidel Sappelli, grootvader van Cornelis Wilhelmus Sappelli vandaan
en waar en wanneer was hij geboren?

Bij de huwelijksakten van het huwelijk van Fidel Sappelli en
Johanna Adriana Swart in 1836 is een Akte van Bekendheid.
Een gedeelte hiervan is hieronder weergegeven:
(zeven personen, meest zeelieden, verklaarden het volgende:)

"De welken verklaarden van zeer nabij te kennen den persoon van Fidel Sappelli
van beroep Zeeman en woonachtig binnen deze stad en dat het hun bekend is
dat dezelve nu ongeveer tien jaren geleden met een Zweedsch Schip, hetwelk
eene reis uit Zweeden naar Smirna had gedaan, en van daar aan Order naar
deze Stad was opgezeild, hier ter Stede is opgekomen, en bij het repatrieren
van het zelve schip, in deze Stede is achtergebleven. -

Dat zij Deposanten door een achter een volgende Omgang met dezelven Fidel Sappelli,
en vertrouwelijk verkeer zoo wel uit hem zelven als van andere zijner
landgenoten meermalen hebben verstaan, dat dezelve van zijn eerste kindsheid,
en toen hij maar acht of tien Jaren oud was, zich aan de Zeevaart had geweid. -

Dat de aanhoudende beoefening van die professie voor hem gebiedend gevorderd
werdt, door dien zijne Moeder in zijne eerste leeftijd was overleden, en hij
in zijne geslacht werdt verpleegd door persoonen voor wien zijn onderhoud
uit hoofde hunner bekrompen bestaan middelen, zeer bezwarend was,
terwijl in zijn vijfjarigen leeftijd deszelfs vader almede Zeeman, eene reis
heeft ondernomen naar Noord Amerika, op welke hij is overleden. -

Dat zij Deposanten, verder weten, dat gemelde Sappelli, veele maalen, maar
bijzonder in het laatste afgelopen Jaar met den meesten aandrang de
Geestelijkheid der Protestantsche Gemeente in Stockholm heeft aangezocht
om hem te doen toekomen eenig bewijsschrift van zijnen Doop of geboorte,
doch zonder eenig gunstig gevolg.
Dat ook aan hem die niet dan in zijne eerste zeereizen en dat nog wel
twee of driemalen, weder te Stockholm is geweest, geheel onbekend is,
of nog iemand zijner namaagschap daar ter plaats woonachtig is,
en hem alzoo alle anderen middelen ontbreken, om naasporingen te laten doen,
opzichtens de mogelijkheid om eenig authentiek bewijs zijner geboorte te verkrijgen,
't welk hem in deze ogenblikken nodig is overteleggen, alzoo dezelve voornemens is
het bij hem beraamde Huwelijk te doen voltrekken.

Dat zij Deposanten intusschen door redenen als hiervoor zijn opgegeven, eene zekere
en tevens redelijksh. Overtuiging wegens de geboorte en herkomst van dikwijls
gemelde Fidel Sappelli bezeten, als eene Zaak die notoir en zeker is, bij
deze verklaren. -

Dat de persoon omtrent wien zij hier voor hebben gedeclareerd, is genaamd
Fidel Sappelli, dat hij Zeeman van beroep is, en sedert tien Jaren gedomicilieerd
binnen deze Stad. -
Dat dezelve is geboren te Stockholm, in het Koningrijk Zweeden, in of omtrent
den Jare 1791. -
Dat zijn vader Joan Sappelli, in leven Zeeman, op een reize naar Amerika,
aan boord van het Schip op het welk die zich bevond, is overleden,
en dat zijne moeder Maria Rosa, Welkers geslacht naam hen Deposanten
zoo wel als den Rekwirant is onbekend, in de eerste leeftijd van den
Rekwirant te Stockholm buiten bepaald beroep, is overleden. "

Opmerking:
Smirna - Smyrna - Oud-Griekse stad, de stad heet nu Izmir en ligt
in het huidige Turkije.
(bron wikipedia.org)
Namaagschap - nauwe bloedverwantschap

Fidel Sappelli is overleden op 10 november 1870 te Rotterdam,
oud 62 jaren en 8 maanden, echtgenoot van Johanna Adriana Swart
zijnde geweest opzigter in een fabriek, geboren te Milaan en
wonende alhier, zoon van Johan Sappelli en van Marie Rosa, beide
te Milaan overleden.

Opmerking:
De gegevens in de overlijdensakte over de leeftijd en de herkomst
kloppen niet met de bovenstaande Akte van Bekendheid.
Helaas staat de leeftijd van Fidel Sappelli niet vermeld in de geboorte- en overlijdensaktes
van zijn kinderen, aangezien hij in veel gevallen "door het doen van zeereizen verhinderd
was in persoon aangifte te doen".

GEZINSKAART REINDER SMIT (ROTTERDAM)

De gezinskaart met Reinder Smit als hoofdbewoner biedt extra informatie:

Reinder Smit, afkomstig van Zwartsluis, vestigde zich op 20 maart 1892 te Rotterdam, geloof NH,
beroep schippersknecht, op het adres Zalmhaven 8.
Na gewoond te hebben op het adres Vredenkade 13 vertrok het gezin op 27 maart 1893 naar IJsselmonde.
Op 27 augustus 1894 vestigde hij zich vanuit IJsselmonde weer te Rotterdam in de Eendrachtsstraat 62,
beroep bootwerker.
Na vele adressen verhuisde hij op 31 maart 1926 na het overlijden van zijn vrouw Geertje naar het
Gem. Tehuis voor Ouden van Dagen in de Oostervantstraat 17 te Rotterdam.
Op 27 maart 1938 overleed Reinder Smit te Rotterdam (aktedatum 29 maart 1938).

Naaste verwanten

 1. Schuuring, Herm Jans
  1. van Eijken, Aaltje Jacobs
   1. Schuuring, Grietje
   2. Schuuring, Jan
   3. Schuuring, Jentje
   4. Schuuring, Jacob
   5. Schuuring, Leuntje
   6. Schuuring, Geertje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksakte Rotterdam
 2. Overlijdensakte Rotterdam
 3. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
 4. Rotterdamse gezinskaarten (1880-1941)
 5. Doopboek Christelijk Gereformeerde Kerk Zwartsluis 1838-1893
 6. Huwelijksakte Zwartsluis
 7. Stamboom Terwal
 8. Overlijdensakte Zaltbommel
 9. Gegevens Jan Schuuring 1993
 10. Geboorteakte IJsselmonde
 11. Overlijdensakte IJsselmonde
 12. Geboorteakte Rotterdam
 13. Overlijdensakte Rotterdam