Hoitema, Homme Foppes

Geboortenaam Hoitema, Homme Foppes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 61 jaren, 9 maanden, 6 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1749-04-28    
 
Doop 1749-04-28 Hommerts, Friesland, Nederland  

Dopeling Homme, kind van Foppe Hommes en Antie Gerbens

1
Overlijden 1811-02-03 Hommerts, Friesland, Nederland  

Wymbritseradeel overlijden/begraven 1811
Overleden: Homme Foppes Hoitema, oud 62 jaar
Datum    : 3 februari 1811
Plaats   : Hommerts
Opm.     : De overledene was gehuwd

2

Ouders

Vader Hoitema, Foppe Hommes
Moeder Gerbens, Antie
         Hoitema, Homme Foppes
    Broer     Hoitema, Bauke Foppes

Families

Getrouwd Vrouw Halbes, Froukje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1784-06-20 Langweer, Friesland, Nederland  

man: Homme Foppes Hoijtema afkomstig van Langweer
vrouw: Froukjen Halbes afkomstig van Langweer

3
  Bijz.

Op 14 april 1785 werd te Langweer hun eerste kind Antje geboren en volgende kinderen te Hommerts.
Tjitske werd op 15 oktober 1787 te Hommerts geboren.

  Kind.
 1. Hoytema, Antje Hommes
 2. Hoitema, Tjitske Hommes
 3. Hoitema, Halbertje Hommes
 4. Hoitema, Fopkjen Hommes
 5. Hoitema, Foppe Hommes
 6. Huitema, Halbe Hommes
 7. Huitema, Tjitse Hommes

Naaste verwanten

 1. Hoitema, Foppe Hommes
  1. Gerbens, Antie
   1. Hoitema, Homme Foppes
    1. Halbes, Froukje
     1. Hoytema, Antje Hommes
     2. Hoitema, Tjitske Hommes
     3. Hoitema, Halbertje Hommes
     4. Hoitema, Fopkjen Hommes
     5. Hoitema, Foppe Hommes
     6. Huitema, Halbe Hommes
     7. Huitema, Tjitse Hommes
   2. Hoitema, Bauke Foppes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
 2. Grietenij Wymbritseradeel register van overledenen
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Boornzwaag