Sytsma, Gepke Wopkes 1

Geboortenaam Sytsma, Gepke Wopkes
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 74 jaren, 2 maanden, 14 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1772-10-09 Optwijzel, Friesland, Nederland  

Optwijzel=Twijzel

2
Doop 1772-11-08 Twijzel, Friesland, Nederland  

Gepke, dochter van Wopke Tabes en
Gerkje Sytses
Opm. De ouders wonen in Twijzel.
Mogelijk heeft de doop plaatsgevonden in
Kooten.

3
Familienaam aangenomen 1811-12-31 Buitenpost, Friesland, Nederland Sytsma

Twee broers van Gepke Wopkes namen de naam "Sytsma" aan,
Sytze Wopkes en Tabe Wopkes, beiden wonende te Twijzel
en zonder kinderen.
Gepke Wopkes gebruikte deze naam ook.

4
Belijdenis 1824-11-24 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Den 14 November zijn na vooraf op belijdenis des geloofs tot Ledematen onzer Kerk aangenomen te zijn volgens de Kerkelijke Wet bevestigd:
(o.a.:) Gepke Wobkes

5
Lidmaat 1841-04-20 Oudega, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Rottevalle:
"Den 20 April 1841 is met attestatie vertrokken Gepke Wobkes naar Oudega

Lidmatenboek Oudega, Nijega en Opeinde:
"1841 - 20 April met attestatie harer geloofsbelijdenis tot ons overgekomen Gepke Wopkes van de Rottevalle".

5 6
Overlijden 1846-12-23 Nijega, Friesland, Nederland  

Memories van Successie
Kantoor Beetsterzwaag, overl. jaar 1846

Overledene  : Gepke Wopkes
Overleden op: 23 december 1846
Wonende te  : Nijega
Tekst:
76 jr; geb. Optwijzel; gehuwd;
moeder van Sander Annes v.der Meulen, landbouwer.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Overlijdensakte Smallingerland, 1846
Aangiftedatum 24 december 1846, akte nr. 162
Gepke Wopkes, overleden 23 december 1846, 76 jaar, vrouw
Dochter van Wopke Tabes en Gerkje
Gehuwd

"Gepke Wopkes, oud zesenzeventig jaren, zonder
beroep, geboren te Optwijzel, wonende te Nijega,
gehuwd met Anne Sanders van der Meulen, dochter van
Wopke Tabes en Gerkje - beide overleden".

2 7

Ouders

Vader Tabes, Wopke
Moeder Sytses, Gerkje
         Sytsma, Gepke Wopkes
    Broer     Sytsma, Tabe Wopkes

Families

Getrouwd Man van der Meulen, Anne Sanders
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1807-11-22 Rottevalle, Friesland, Nederland  

man: Anne Sanders afkomstig van Rottevalle
vrouw: Gepke Wopkes afkomstig van Twijzel

8
  Bijz.

Anne Sanders en Gepke Wopkes waren neef en nicht,
Trijntje Tabes en Wopke Tabes waren broer en zuster.

Op 13 mei 1814 kochten Anne Sanders en Gepke Wopkes
een weiland met tuintje te Rottevalle:
Beetsterzwaag: notaris F. Tj. Posthumus,
koopakte: verkoop stuk weiland met tuintje te
Rottevalle, koopsom fl. 800.
Anne Sanders van der Meulen en Gepke
Wopkes te Rottevalle, kopers.

  Kind.
 1. van der Meulen, Sander Annes
 2. Annes, Gerkjen
 3. van der Meulen, Gerkjen Annes

Bijzonderheden

Op 2 februari 1818 verkocht Gepke Wopkes land te Optwijzel
(van haar ouders?):
Buitenpost Notaris J. Romein
koopakte,
Betreft de verkoop van land te Optwijzel,
koopsom fl. 400
- Gepke Wopkes Sytsma te Opeinde
verkoper

Op 16 juli 1821 verkocht Gepke Wopkes een huis te Optwijzel
(van haar ouders?):
Buitenpost Notaris J. Romein,
koopakte,
Betreft de verkoop van een huis te Optwijzel,
koopsom fl. 400
- Gepke Wopkes Sytsma te Rottevalle, verkoper

Naaste verwanten

 1. Tabes, Wopke
  1. Sytses, Gerkje
   1. Sytsma, Gepke Wopkes
    1. van der Meulen, Anne Sanders
     1. van der Meulen, Sander Annes
     2. Annes, Gerkjen
     3. van der Meulen, Gerkjen Annes
   2. Sytsma, Tabe Wopkes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariƫle archieven Friesland
 2. Memories van Successie Friesland
 3. Doopboek Hervormde gemeente Twijzel Kooten
 4. Familienamen 1811
 5. Lidmatenboek Rottevalle
 6. Lidmatenboek Oudega, Nijega en Opeinde
 7. Overlijdensakte Smallingerland
 8. Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle