Sytsma, Gepke Wopkes 1

Geboortenaam Sytsma, Gepke Wopkes
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 74 jaren, 2 maanden, 14 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1772-10-09 Optwijzel (Twizel)  

Optwijzel=Twijzel

2
Doop 1772-11-08 Twijzel  

Gepke, dochter van Wopke Tabes en
Gerkje Sytses
Opm. De ouders wonen in Twijzel.
Mogelijk heeft de doop plaatsgevonden in
Kooten.

3
Familienaam aangenomen 1811-12-31 Buitenpost Sytsma

Twee broers van Gepke Wopkes namen de naam "Sytsma" aan,
Sytze Wopkes en Tabe Wopkes, beiden wonende te Twijzel
en zonder kinderen.
Gepke Wopkes gebruikte deze naam ook.

4
Overlijden 1846-12-23 Nijega  

Memories van Successie
Kantoor Beetsterzwaag, overl. jaar 1846

Overledene  : Gepke Wopkes
Overleden op: 23 december 1846
Wonende te  : Nijega
Tekst:
76 jr; geb. Optwijzel; gehuwd;
moeder van Sander Annes v.der Meulen, landbouwer.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Overlijdensakte Smallingerland, 1846
Aangiftedatum 24 december 1846, akte nr. 162
Gepke Wopkes, overleden 23 december 1846, 76 jaar, vrouw
Dochter van Wopke Tabes en Gerkje
Gehuwd

"Gepke Wopkes, oud zesenzeventig jaren, zonder
beroep, geboren te Optwijzel, wonende te Nijega,
gehuwd met Anne Sanders van der Meulen, dochter van
Wopke Tabes en Gerkje - beide overleden".

2 5

Ouders

Vader Tabes, Wopke
Moeder Sytses, Gerkje
         Sytsma, Gepke Wopkes
    Broer     Sytsma, Tabe Wopkes

Families

Gehuwd Man van der Meulen, Anne Sanders
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1807-11-22 Rottevalle  

man: Anne Sanders afkomstig van Rottevalle
vrouw: Gepke Wopkes afkomstig van Twijzel

6
  Bijz.

Anne Sanders en Gepke Wopkes waren neef en nicht,
Trijntje Tabes en Wopke Tabes waren broer en zuster.

Op 13 mei 1814 kochten Anne Sanders en Gepke Wopkes
een weiland met tuintje te Rottevalle:
Beetsterzwaag: notaris F. Tj. Posthumus,
koopakte: verkoop stuk weiland met tuintje te
Rottevalle, koopsom fl. 800.
Anne Sanders van der Meulen en Gepke
Wopkes te Rottevalle, kopers.

  Kind.
 1. van der Meulen, Sander Annes
 2. van der Meulen, Gerkjen

Bijzonderheden

Op 2 februari 1818 verkocht Gepke Wopkes land te Optwijzel
(van haar ouders?):
Buitenposst Notaris J. Romein
koopakte,
Beterft de verkoop van land te Optwijzel,
koopsom fl. 400
- Gepke Wopkes Sytsma te Opeinde Groninger (?),
verkoper

Op 16 juli 1821 verkocht Gepke Wopkes een huis te Optwijzel
(van haar ouders?):
Buitenpost Notaris J. Romein,
koopakte,
Betreft de verkoop van een huis te Optwijzel,
koopsom fl. 400
- Gepke Wopkes Sytsma te Rottevalle, verkoper

Naaste verwanten

 1. Tabes, Wopke
  1. Sytses, Gerkje
   1. Sytsma, Gepke Wopkes
    1. van der Meulen, Anne Sanders
     1. van der Meulen, Sander Annes
     2. van der Meulen, Gerkjen
   2. Sytsma, Tabe Wopkes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariƫle archieven
 2. Memories van Successie Friesland
 3. Doopboek Hervormde gemeente Twijzel Kooten
 4. Familienamen 1811
 5. Overlijdensakte Smallingerland
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle