van der Meulen, Roel Sanders 1 2

Geboortenaam van der Meulen, Roel Sanders
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 79 jaren, 6 maanden, 19 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1780-01-22    

onder Opeinde

3
Doop 1780-02-27 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Smallingerland, dopen, geboortejaar 1780, doopjaar 1780
Dopeling: Roelof
Geboren op 22 januari 1780 onder Opeinde
Gedoopt op 27 februari 1780 in Rottevalle
Kind van Sander Remmels en Tryntje Tabes

3
Huwelijk 1804-05-27 Rottevalle, Friesland, Nederland Getrouwd met Maike Klases

Smallingerland, huwelijken 1804
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 mei 1804 in Rottevalle
Man       : Roel Sanders afkomstig van Rottevalle
Vrouw     : Maike Klases afkomstig van Rottevalle

Kinderen:

1. Sander, geboren rond 1805 te Giekerk

2. Trijntje, geboren rond 1809 te Leeuwarden

3. Klaas, geboren november 1811

4. Klaas, geboren 23 oktober 1814
te Bergum, vader schipper

Geboorteakte Tietjerksteradeel (mairie Bergum),  1814
Aangiftedatum 25 oktober 1814, blad nr. 28
Klaas van der Meulen, geboren 23 oktober 1814
Zoon van Roel Sanders van der Meulen en Maaike Klases

5. Jan, geboren 16 april 1817,
vader schipper onder Oostermeer,
geboren te Rottevalle (?)

Geboorteakte Tietjerksteradeel, 1817
Aangiftedatum 19 april 1817, blad nr. 45
Jan van der Meulen, geboren 16 april 1817
Zoon van Roel Sanders van der Meulen en Maaike Klazes

6. Doutzen, geboren 3 februari 1820
vader Bakker te Rottevalle onder Opeinde

Geboorteakte Smallingerland, 1820
Aangiftedatum 3 februari 1820, blad nr. 12
Doutzen van der Meulen, geboren 3 februari 1820
Dochter van Roel Sanders van der Meulen en Maaike Klazes

7. Grietje, geboren 19 januari 1824
vader Bakker te Rottevalle onder Opeinde

Geboorteakte Smallingerland, 1824
Aangiftedatum 19 januari 1824, blad nr. 6
Grietje Roels van der Meulen, geboren 19 januari 1824
Dochter van Roel Sanders van der Meulen en Maaike Klazes

Maaike Klazes van der Schuit is op 23 maart 1859 overleden:

Overlijdensakte Smallingerland, 1859
Aangiftedatum 24 maart 1859, akte nr. 39
Maaike Klazes van der Schuit, overleden 23 maart 1859,
te Rottevalle, 80 jaar, vrouw
Dochter van Klaas Jans en Doutzen Rinzes
Gehuwd

"Maaike Klazes van der Schuit oud tachtig jaren,
zonder beroep, geboren onder Oostermeer,
wonende te Rottevalle onder Opeinde, gehuwd met
Roel Sanders van der Meulen, zonder beroep,
wonende aldaar, dochter van Klaas Jans en
Doutzen Rinzes beide overleden"

Maaike Klazes werd dus rond 1779 geboren.
Haar vader was schipper.
Klaas Jans en Doutsen Rinses werden op 31 januari 1800
gedoopt op belijdenis in de Doopsgezinde gemeente
van Rottevalle.

4 5 6 7
Familienamen 1811 1812-02-13 Oudega, Friesland, Nederland  

Oudega, deel 1 folio 1
Meulen, Roel Sanders van der, Rottevalle
Kinderen:
Roel 7, Trijntje 3, Klaas ¼

Roel Sanders wonende in de Rottevalle
heeft dezelve verklaard, dat hij aanneemt
de naam van "Van der Meulen" voor familienaam
dat hij heeft twee zoonen en eene dochter te weten
Roel oud zeven, Trijntje oud drie en Klaas oud
een vierde jaar, alle bij hem inwonende en heeft
deze met ons verteekend den 13 Februarij 1812
(getekend)
Roel s vdermülen

Opm:
De oudste zoon heette Sander en niet Roel.
Op 13 Februarij 1812 had Roel Sanders van der Meulen
dus drie kinderen:

1. Sander, geboren rond 1805
2. Trijntje, geboren rond 1809
3. Klaas, geboren november 1811

5
Volwassendoop 1841-09-05 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1841
Roel Sanders van der Meulen
 - Op 5 september 1841 gedoopt op belijdenis
Opm. : doorgehaald

Doopsgezinde gemeente Rottevalle en
Het Witveen

7
Diaken Doopsgezinde gemeente 1842-09-27 Rottevalle, Friesland, Nederland  

1842 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Verklaring, akte niet aanwezig
(o.a.)
- Roel Sanders van der Meulen te Rottevalle;
 betreft zijn diakenschap der
  Doopsgezinde Gemeente te Witveen en Rottevalle
27 september 1842

1
Overlijden 1859-08-10 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Smallingerland, 1859
Aangiftedatum 13 augustus 1859, akte nr. 105
Roelof Sanders van der Meulen, overleden 10 augustus 1859,
79 jaar, man
Zoon van Sander Remmelts en Trijntje Tabes
Weduwnaar

"Roelof Sanders van der Meulen, oud 79 jaren,
geboren en wonende te Rottevalle onder Opeinde,
weduwnaar van Maaike Klazes van der Schuit
overleden, Zoon van Sander Remmelts en
Trijntje Tabes, beide overleden".

Memories van Successie
Kantoor Beetsterzwaag, overl. jaar 1859

Overledene  : Roel Sanders van der Meulen
Overleden op: 11 augustus 1859
Wonende te  : Rottevalle
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

8 9

Ouders

Vader Remmelts, Sander
Moeder Tabes, Trijntje
    Broer     Hoekstra, Tabe Sanders
    Broer     van der Meulen, Remmelt Sanders
    Broer     Mulder, Hendrik Sanders
    Broer     van der Meulen, Anne Sanders
    Zus     van der Meulen, Grietje Sanders
    Zus     van der Meulen, Jitske Sanders
         van der Meulen, Roel Sanders

Bijzonderheden

Notariële archieven:

In 1817 stopte Roel Sanders van der Meulen als schipper,
wat blijkt uit het volgende:

1817 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Scheepsbrief, cessie en borgtocht
- Roel Sanders van der Meulen te Rottevalle, schuldeiser en verkoper en borg
- Jan Klases de Jong te Oostermeer, koper
- Schelte Jacobus Nietema te Rottevalle, cessionaris
13 mei 1817

Zoon Sander trouwde in 1829:

Huwelijksakte Smallingerland, 1829
Man : Sander Roels van der Meulen, oud 24 jaar, geboren te Giekerk, gemeente
Tietjerksteradeel
Ouders: Roel Sanders van der Meulen en Maaike Klazes van der Schuit
Vrouw : Feikjen Nanes Benedictus, oud 23 jaar, geboren te Rottevalle
Ouders: Nane Dictus Benedictus en Jinke Jans Nieuwenhuis
Datum : 13 juni 1829, akte nr. 27

Sander Roels van der Meulen was bakkersknecht te Rottevalle,
waar ook zijn vader bakker was.

Jinke Jans Nieuwenhuis (persoon op deze site)
was de dochter van Jan Folkerts Nijhuis en
Wipke Errits.

Na het overlijden van Roel Sanders van der Meulen vond er een boedelscheiding plaats:

1859 Drachten, notaris E. J. Attema
Boedelscheiding
- Sander Roels van der Meulen te Rottevalle; met de zijnen en verdere erfgenamen
- Roel Sanders van der Meulen, erflater
1 december 1859

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep schipper (1814), bakker te Rottevalle
 
Religion doopsgezind
 

Naaste verwanten

 1. Remmelts, Sander
  1. Tabes, Trijntje
   1. Hoekstra, Tabe Sanders
   2. van der Meulen, Remmelt Sanders
   3. Mulder, Hendrik Sanders
   4. van der Meulen, Anne Sanders
   5. van der Meulen, Grietje Sanders
   6. van der Meulen, Jitske Sanders
   7. van der Meulen, Roel Sanders

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële archieven Friesland
 2. Huwelijksakte Smallingerland
 3. Doopboek Hervormde gemeente Rottevalle
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
 5. Familienamen 1811
 6. Geboorteakte Tietjerksteradeel
 7. Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en het Witveen
 8. Overlijdensakte Smallingerland
 9. Memories van Successie Friesland