van Starbergen, Pieter Jansz 1 2 3 4

Geboortenaam van Starbergen, Pieter Jansz
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1622-08-20 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Pieter Jansz van Sterbergen J.g. van Delff
nu wonende tot Haerlem
Jannitgen Jacobsdr J.d. wonende mede
tot Haerlem

3
Huwelijk 1622-09-11 Haarlem, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Jannitgen Jacobsdr

23 augustus 1622
Pieter van Starbergen J.g. van Delft woonende op 't Sparen met
Janneken Jacobs Jdr. van Haerlem woonende in de Groote Houtstraet
getrout den 11e Septembr.

Er boven staat in het trouwboek, doorgestreept, met als datum 21 augustus 1622:
"Pieter Janssen van Sterbergen, J.g. van Delft, woonende op 't Sparen
met Janneke Jacobs, J.d. van Haerlem woonende in Groote Houtstraet"

Janneken Jacobsdr was een dochter van de Haarlemse burgemeester Jacob Jansz Guldewagen en Adriaentgen Jansdr.
Zie de Bijzonderheden.

2

Ouders

Vader van Starbergen, Jan Willemsz
    Zus     van Starbergen, Maria Jansdr
    Zus     van Starbergen, Wijventgen Jansdr
         van Starbergen, Pieter Jansz

Media

Bijzonderheden

Dochter Maria trouwde in 1647 met Johan Wijgans, zoon van Anthoni Wijgans en Elisabeth Berkmans:

Ondertrouw Leiden:

" Den 22 augusti 1647
Johan Wijgans jongman uijt 's Gravenhage wonende op 't Steenschuijr
met
Maria van Sterbergen jongedr. van Haerlem wonende aldaer, is niet gecompareert, maer attestatie van haer overgebracht.
(in de kantlijn:) Den 24 dito een attestatie van Haerlem overbrengen"

Ondertrouw Haarlem:

"Den 25en Augusti 1647:

Johan Wijgans J.g. uijt 's Gravenhage wonende tot Leijden met
Maria van Sterbergen J.d. van Haerlem wonende in de Peuselaerssteeg
Testes:
Sponsi, Abraham Tristram wonende tot Voorburg
Sponsae, mater Jannetien Jacobsdr
(in de kantlijn:)
Attestatie van Leijden, attestatie gegeven op Leiden den 11 September Anno 1647."

Zij trouwden in de Nieuwe Kerk te Delft!

Trouwboek Delft, Nieuwe Kerk:

"Johan Wijgants Jongman van 's Graven-Hage woonende tot Leijden
Maria van Sterbergen J.d. van Haerlem
Getrouwt 18 september 1647 op attestatie van Leiden ende Haerlem"

Werd dit huwelijk ingezegend door haar oom Jacobus Dissius?

Kinderen, gedoopt te Leiden:

1. Anthoni., 14 juni 1648
zoon van Johan Wijgans en Maria van Sterbergen
getuigen: Mr. Johan van Werelickhoven, Sr. Abram Tristram,
Johanna van Beuwen

2. Elijzabeth, 8 april 1650
dochter van Johan Wijgans en Maria Sterbergen
getuigen: Jacobus Dissius, Johanna Guldewagen,
Elizabet Berkmans

Toelichting:
Jacobus Dissius was een aangetrouwde oom van Maria van Sterbergen. Johanna Guldewagen was haar moeder.
Elizabet Berkmans was de moeder van Johan Wijgans.

3. Abigael, 26 maart 1652
dochter van Johan Wijgans
getuigen: Niclaes Rooclaes, Hermannus Piso,
Abigael van Ee

4. Pieter, 6 juni 1658
zoon van Johan Wijgans en Maria van Steenbergen
getuigen: Claes Verruijt, Josephus Rousse,
Catarina van den Hooch

De volgende notariƫle akte uit Noordwijk geeft nadere informatie over de schoonouders van Pieter Jansz van Starbergen:

http://www.hogenda.nl/
Rechterlijk Archief van Noordwijk no. 172.
36v. 20-7-1632. Foyt van Sijp notaris te Leiden,

Gedeelte akte:
"compareerde mede nog Jan Jacobszn. Guldewagen schilder eerst voor hem zelve en als
procuratie hebbende van Abraham Stoffelszn. coopman te Amsterdam man en voogd van Trijntje
Jacobsdr., Pieter Jacobszn. Ruychaver gehuwd met Hendrickje Jacobsdr. en Jannetje Jacobsdr.
wede Pieter Janszn. Starbergen, elk voor hen zelve en vervangende Cornelia Jacobsdr. JD ongehuwd
wonende Noordwijk hun zuster, kinderen van wijlen Jacob Janszn. Guldewagen burgemeester van Haerlem
die een zoon was van Jan Bartelmeeszn. en Jannetje Pietersdr., volgens procuratie verleden voor burgemeesters
van Haerlem van 4-6-1632"

In 1651 liet Jannitgen Jacobsdr van Guldewagen een akte opmaken, waarin werd vermeld, dat zij haar schoonzoon
Johan Wijgans benoemde tot procureur om de haar toekomende erfenis van haar overleden ongehuwde zuster Cornelia
te innen.

Datum 1651
Bron Notarieel archief
Eerste persoon Johanna van Guldenwagen
Archiefnr 0506
Archief van notaris Frans Doude, 1639-1664
Inventarisnummer 628
Folio 146
Image 260 en 261

Zie Media/Galerij

Naaste verwanten

 1. van Starbergen, Jan Willemsz
  1. van Starbergen, Maria Jansdr
  2. van Starbergen, Wijventgen Jansdr
  3. van Starbergen, Pieter Jansz

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
 2. Trouwboek Haarlem (Nederlands hervormd)
 3. Trouwboek Delft
 4. Doopboek Leiden (Gereformeerd)