van Dinckstee, Lucas Hendriks 1

Geboortenaam van Dinckstee, Lucas Hendriks
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1679-02-09 Hasselt, Overijssel, Nederland  

Bij de ondertrouw van Lucas Hendriks en Jannetje Jans
op 18 mei 1707 is als leefijd van Lucas Hendriks
39 jaar aangegeven.
Daarvan uitgaande zou hij geboren moeten zijn tussen
18 mei 1666 en 17 mei 1667.
Waarschijnlijk klopt hier de leeftijd niet.

2
Doop 1679-02-09 Hasselt, Overijssel, Nederland  

Luckaes, zoon van Hendrick Karsten
en Geertien Luckaes

2
Ondertrouw 1708-05-18 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Jannetje Jans

"Den 18 Maij 1708
Hasselt
Lucas Hendrikse van Hasselt aldaar
woonende binnelantsvaarder oud 39
Jaren ouders doot geasst. met Jan van Wijk
en
Jannetje Jans van Hasselt oud 39 Jaren
In de Goudblomstraat ouders doot Geasst.
met Lijsbeth van Galen"

Jannetje Jans is overleden voor
7 december 1709.  Op 7 december 1709
werd Lucas weduwnaar genoemd.
De leeftijd van bruid en bruidegom is
vermoedelijk 29 jaar en niet 39 jaar.

3 1
Huwelijksafkondiging 1709-12-07 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Lukas Dingsteed W. Hasselt en
Roelofjen Bruinis Zwartsluis
met attestatie naar Hasselt.

4
2e Huwelijk 1709-12-22 Hasselt, Overijssel, Nederland Getrouwd met Roelofjen Bruinis

22 december alhijer getrout
Lucas Dinghstede Wedr. te Hasselt en
Roelofien Bruins J.D. van de Zwartsl.

Roeloffien is (vermoedelijk) op 29 april 1667
gedoopt te Zwartsluis als dochter van Jan Bruijnis
en Anderissien Albert in de Schans.

Van Lucas en Roeloffien zijn geen kinderen bekend.

Roeloffien Bruinis is overleden voor
6 september 1730, toen Lucas met
Anna Dorsefan trouwde.

5 1
Huwelijksafkondiging 1739-08-15 Hasselt, Overijssel, Nederland  
5
3e Huwelijk 1739-09-06 Hasselt, Overijssel, Nederland Getrouwd met Anna Dorsefan

"Ondertrouwt den 15 augustus 1739
Lucas van Dingstede weduwnaar van
Roelofje Bruins, geb. en woon. te Hasselt
en
Anna Dorsefan J.D. geb. en woon. te
Hasselt
getrout den 6den september alhier 1739"

Anna Dorsefan is gedoopt op 24 januari 1706
te Hasselt als dochter van Anna de Swabe.
Zij was een onecht kind:
"Anna on-egt (dochter van) ...... en Anna de Swabe".

Haar vader was waarschijnlijk Pierre-Ernest D'Orsinfaing,
een krijgsbevangene te Hasselt van Belgische afkomst
(geboren in Villers-sur-Semois 1672),
luitenant in het regiment Montfort in Spaanse dienst,
later (1706) kapitein in dat regiment in Franse dienst.
Hij was gevangengenomen in de Slag bij Hochstädt
in 1704 tijdens de Spaanse Successieoorlog (1701-1713).

Kinderen van Lucas en Anna, gedoopt
in Hasselt:

1. Hendrik Lucas, gedoopt 18 september 1740.

2. Willem, gedoopt 6 juni 1742.

3. Lucas gedoopt 4 augustus 1745,
zoon van Lucas van Dingstede obiit (gestorven)
en Anna Dorsanfan
getuige Grietje van Veen.

Lucas werd geboren na het overlijden van
zijn vader en naar hem vernoemd.
Zijn portret staat in de Galerij. Hij was gehuwd
met Zwaantje Noest in 1769 te Hasselt:

"Ondertrouwt den 28 junij 1769 solvet 3 gl
Lucas van Dingstee J.M. gebore en wonende
te Hasselt en
Zwaantje Noest J.D. gebore en wonende alhier
alhier getrouwt den 23 Juli 1769"

5 2 1
Overlijden voor 1745-03-28    
 
Begrafenis 1745-03-28 Hasselt, Overijssel, Nederland  

Den 28 maert is begraven
luijkes van dinst ste

1
Volkstelling Hasselt 1748 Hasselt, Overijssel, Nederland  

2e kwartier, nr. 82:
Huisgesien: Anna Dorsefans of de we(d)uwe Dinghsteede
Kinders boven 10 jaar: Hendrick van Dinghsteede en
Luckas van Dinghsteede
Bij in wo(o)nder: Anna de Swaabe (moeder van Anna Dorsefan)

Opm: Zoon Willem is vermoedelijk al voor 1748 overleden.

6

Ouders

Vader Dinckstee, Hendrick Karsten
Moeder Luckensen, Geertien
    Broer     Dinckstee, Karst Hendriks
         van Dinckstee, Lucas Hendriks
    Zus     Dinckstee, Hijllegien Henrix

Media

Bijzonderheden

Lucas was karveelschipper.
Karveel: naam van een klein snelzeilend schip,
met gladde huid, vroeger in Spanje en Portugal (caravela)
ook gebruikt voor andere zeilschepen.

Lucas van Dincksteede staat tweemaal vermeld in het
uitgebreide rechterlijk archief van Hasselt:
(in 1727) dat hij op 25 april 1726 tachtig zwijnen had geladen
en (in mei 1733) dat hij Berent Conderinck voor schelm
uitgescholden had "en een schobbejack schoel en daer nogh veel
aender scheltwoorden, die hem niet betaemden te zeggen".

Zoon Lucas van Dingstee trouwde met Zwaantje Noest, die de dochter
was van Jochem Noest en Adamina Visscher. Zij waren getrouwd in 1732 te Hasselt:

"Ondertrouwt den 30 April 1732
Jochem Noest J.M. geboren te Meppelt en
wonende te Hasselt en
Adamina Visscher J.D. geboren te Zwol en
wonende te Hasselt
Alhier getrouwt den 25 Maij 1732"

Jochem Noest was op gedoopt op 14 maart 1703
te Meppel, zoon van Egbert Berents Noest en
Catalena Jans Buckings.
Adamina Visscher was de dochter van Adam Jans Visscher
en Swaentjen Janssen, die in 1683 in Zwolle waren getrouwd:

"ondertrouw 3 februari 1683
Adam Janssen Vischer j.m. capitein des armes onder
capitein Haersolte en
Swaentjen Janssen j.d. op 't Eylant"
Vermoedelijk getrouwd rond 21 februari 1683,
de trouwdatum staat niet vermeld.

Kinderen, gedoopt te Hasselt:

1. Adam, 21 oktober 1736
2. Ecbert, 26 september 1738
3. Hermanna, 25 september 1739
4. Katarina, 11 februari 1742
5. Swaantje, 8 november 1744
getuige: Janna Visser
6. Adam, 19 maart, 1747

Volkstelling Hasselt 1748:

Hasselt, 2e kwartier, no. 5:
Jogem Noest
Kinderen onder de 10 jaar: Harmanna Noest, Kattrina Noest,
Swantien Noest en Adaem Noest

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep karveelschipper, gildemeester

Karveel: naam van een klein snelzeilend schip,
met gladde huid, vroeger in Spanje en Portugal (caravela)
ook gebruikt voor andere zeilschepen.

1 7

Naaste verwanten

 1. Dinckstee, Hendrick Karsten
  1. Luckensen, Geertien
   1. Dinckstee, Karst Hendriks
   2. van Dinckstee, Lucas Hendriks
   3. Dinckstee, Hijllegien Henrix

Voorouders

Bronverwijzing

 1. O. Schutte: De Familie van Anna Dorsefan, vrouw van Lucas van Dingstee te Hasselt
 2. Doopboek Hasselt
 3. Ondertrouwregisters Amsterdam
 4. Trouwboek Zwartsluis
 5. Trouwboek Hasselt
 6. Volkstelling Hasselt 1748
 7. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale