Huitema, Anne 1 2 3

Geboortenaam Huitema, Anne
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 82 jaren, 5 maanden, 16 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1860-10-27 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Geboorteakte Leeuwarden, 1860
Aangiftedatum 29 oktober 1860, akte nr. 354
Anne Huitema, geboren 27 oktober 1860
Zoon van Foppe Huitema en Gepke van der Meulen

4
Huwelijksafkondiging 1894-07-08 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Eerste afkondiging

Anne Huitema, van beroep schipper, oud 33 jaren,
wonende te Nieuwer Amstel, zoon van Foppe Huitema,
schipper, en Gepke van der Meulen, aldaar
en
Eva Frederika Adriana van Laar, van beroep
zonder, oud 23 jaren, wonende alhier,
dochter van Matthijs van Laar, schipper
en van Elisabeth Jongsma, alhier

5
Huwelijk 1894-08-02 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Eva Frederika Adriana van Laar

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: reg.19;fol.26v
Datum: 02-08-1894
Bruidegom Anne Huitema
Leeftijd: 33
Geboorteplaats: Leeuwarden
Bruid Eva Frederika Adriana van Laar
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Rotterdam
Vader bruidegom Foppe Huitema
Moeder bruidegom Gepke van der Meulen
Vader bruid Matthijs van Laar
Moeder bruid Elisabeth Gerarda Jongsma
Nadere informatie beroep Bg.:schipper;
beroep vader Bg.:schipper;beroep vader Bd.:schipper

Eva Frederika Adriana was op 13 januari 1871 te
Rotterdam geboren, dochter van Matthijs van Laar
en Elisabeth Gerarda Jongsma.

Kinderen van Anne en Eva waren:

1. Eva Frederika Adriana, geboren 11 november 1894
te Amsterdam, aldaar overleden op 27 november 1899.

2. Gepke, geboren te Amsterdam 17 maart 1897

"Anne Huitema, van beroep schipper, oud 37 jaren,
wonende alhier, heeft verklaard, dat op 17 dezer des middags
ten twaalf ure in het huis Smalesteeg 10 in deze gemeente
is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit
zijn Echtgenoote Eva Frederika Adriana van Laar
zonder beroep wonende alhier
aan welk kind wordt gegeven de voornaam van Gepke"

"de aangever verklaarde niet te kunnen schrijven".

6 7 8
Overlijden 1943-04-12 Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland  

Overledene   Anne Huitema  , leeftijd  82
Vader Foppe Huitema
Moeder Gepke van der Meulen
Weduwnaar/weduwe Eva Frederika Adriana van Laar

Plaats Delft
Datum overlijden 12-04-1943

 

Opmerkingen wonende te Vlaardingen

9

Ouders

Vader Huitema, Foppe Halbes
Moeder van der Meulen, Gepke Sanders
    Zus     Huitema, Trijntje Foppes
    Broer     Huitema, Sander
    Broer     Huitema, Halbe
         Huitema, Anne
    Zus     Huitema, Johannes
    Zus     Huitema, Hiltje
    Zus     Huitema, Afke
    Zus     Huitema, Susanna
    Broer     Huitema, Homme
    Broer     Huitema, Sander
    Broer     Huitema, Homme
    Zus     Huitema, Froukje
    Zus     Huitema, Eelkje
    Zus     Huitema, Froukje
    Zus     Huitema, Eelkje
    Zus     Huitema, Froukje

Media

Bijzonderheden

Anne Huitema was getuige in de volgende rechtzaak:

Nieuwe Gorinchemse Courant, 28 maart 1912, p 1/4:

Dordrecht, 22 maart 1912.
Heden werden o.a. de volgende zaken behandeld:

DIEFSTAL

Hilbert van der M., 27 jaar, schippersknecht
te Gorinchem was ten laste gelegd, diefstal van
suiker ten nadeele van de fabriek, 'Hollandia'.
Hij was knecht aan boord van de 'Labor' en
met die boot werd geregeld suiker vervoerd van
de fabriek 'Hollandia' te Gorinchem naar de
afdeeling dier fabriek te Vlaardingen.
Bekl. bekende. Telkens had hij hoeveelheden
suiker weggenomen en die opgeborgen. Hij had
de suiker van onder de buikdelling gehaald en
was van meening dat hij dit wel doen mocht.
Te Rotterdam wilde hij het gestolene verkoopen
bij een opkooper, toen hij werd gesnapt.
De agent van politie W. B. Fontein te Rot-
terdam zag bekl. aldaar met een pak op de rug
loopen en bij een opkooper ingaan. Het pak lag
reeds op de bascule, toen get. hem arresteerde.
Die opkooper, Emanuel de Vries, 25 jaar, thans
slager verklaarde, dat de zak nog niet open is
geweest.
De pres. noemde het gelukkig dat get. het
beroep van 'opkooper' vaarwel had gezegd.
De Vries verklaarde, dat hij vroeger 'van alles'
kocht.
De kapitein van de 'Labor' Pieter Kok te
Vlaardingen, deelde mede, dat de zakken, waarin
de suiker zit wel eens gescheurd zijn. Daardoor
komt er wel suiker in de buikdelling terecht.
Bekl. had geen permissie die weg te scheppen
en hij heeft nooit geweten, dat hij dat deed.
ANNE HUITEMA, 51 jaar, knecht op de 'Labor'
verklaarde, dat bekl. wel eens suiker heeft op-
geveegd; 't was vuile suiker. Get. begreep wel,
dat hij geen suiker uit de buikdelling mocht
nemen.
De heer A. J. Wittermans, directeur van de 'Hol-
landia"te Gorinchem, verklaarde dat de zakken
wel eens scheurden. De ter terechtzitting aan-
wezige suiker achtte hij nog wel bruikbaar.
De heer C. H. Wagenaar Hummelink te 's-Gra-
hage, directeur der Naamlooze Vennootschap,
waaraan de fabrieken te Gorinchem en Vlaar-
dingen behooren, verklaarde hetzelfde.
De ambtenaar van het O.M. vond het onaan-
nemelijk, dat deze suiker alleen onbruikbaar op-
veegsel is. Daarom is dit feit ernstige diefstal
en requireerde hij 3 maanden gevangenisstraf.

Dochter Gepke Huitema trouwde in 1920 te Rotterdam:

Bruidegom Martinus Drop , geb. Vlaardingen
28 jaar
Vader Martinus Drop
Moeder Petronella Dijkshoorn
Bruid Gepke Huitema , geb. Amsterdam 23 jaar
Vader Anne Huitema
Moeder Eva Frederika Adriana van Laar

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 02-06-1920

"Martinus Drop, oud 28 jaren, brievenbesteller, geboren en wonende te Vlaardingen,
meerderjarige zoon van Martinus Drop, en Petronella Dijkshoorn, beiden overleden".

"Gepke Huitema, oud 23 jaren, zonder beroep, geboren te Amsterdam, wonende alhier,
doch binnen de laatste zes maanden te Vlaardingen, meerderajrige dochter van
Anne Huitema, schippersknecht, en Eva Frederika Adriana van Laar, zonder beroep,
beiden wonende te Vlaardingen".

"Ten opzichte van de ouders van de bruid heeft de tusschenkomst van den kantonrechter
plaatsgehad (Zie Galerij).
De afkondiging van dit huwelijk is alhier en te Vlaardingen onverhinderd geschied
op 22 Mei dezes jaars.
Als getuigen waren aanwezig Willem Drop, oud 39 jaren, voorzitter van den centralen Bond
van transportarbeiders, wonende alhier en Jacobus Drop, oud 34 jaren, vischhandelaar,
wonende te Amersfoort, broeders van de echtgenoot".

Martinus Drop was te Vlaardingen geboren op 21 augustus 1891,
zoon van Martinus Drop en Petronella Dijkshoorn

Martinus Drop was een jongere broer van Willem Drop, vakbondsbestuurder en SDAP-kamerlid, geboren
22 augustus 1880 te Vlaardingen.

Naaste verwanten

 1. Huitema, Foppe Halbes
  1. van der Meulen, Gepke Sanders
   1. Huitema, Trijntje Foppes
   2. Huitema, Sander
   3. Huitema, Halbe
   4. Huitema, Anne
   5. Huitema, Johannes
   6. Huitema, Hiltje
   7. Huitema, Afke
   8. Huitema, Susanna
   9. Huitema, Homme
   10. Huitema, Sander
   11. Huitema, Homme
   12. Huitema, Froukje
   13. Huitema, Eelkje
   14. Huitema, Froukje
   15. Huitema, Eelkje
   16. Huitema, Froukje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Nieuwe Gorinchemse Courant
 2. Huwelijksakte Rotterdam
 3. Huwelijksbijlagen Rotterdam
 4. Geboorteakte Leeuwarden
 5. Huwelijksafkondigingen Amsterdam
 6. Burgerlijke stand Huwelijk Amsterdam
 7. Geboorteakte Rotterdam
 8. Tienjarentafels Amsterdam
 9. Delft, akte jaar 1943, nummer 239