Hinnes, Hinke

Geboortenaam Hinnes, Hinke
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1714-01-21    
1
Doop 1714-01-21 Oudega, Friesland, Nederland  

Dopeling: Hinke,
kind van Hinne Eyntes en niet genoemde
moeder

1

Ouders

Vader Eyntes, Hinne
Moeder Jacobs, Janke
         Hinnes, Hinke

Families

Getrouwd Man Harmens, Wybren
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijksafkondiging 1733-08-01 Oudega, Friesland, Nederland  

man: Wybren Harmens afkomstig van Opeinde
vrouw: Hincke Hinnes afkomstig van Opeinde,
1e proclamatie

2
Huwelijk na 1733-08-01    
2
Belijdenis 1740-02-14 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1740
Man: Wybbren Harmens
Vrouw: Hinke Hennis
Woonplaats: Rottevalle
- Op 14 februari 1740 belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oudega, Nijega en Opeinde,
lidmaten 1640-1697 en 1701-1743
DTB 626 blad 77

3
Lidmaten 1747-09-03 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1747
Man: Wibren Harmens
Vrouw: Hinke Hinnes
- Op 3 september 1747 ingekomen van Oudega

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Rottevalle,
lidmaten 1724-1850
DTB 631 blad 34

3
  Kind.
 1. Wybrens, Aattje

Naaste verwanten

 1. Eyntes, Hinne
  1. Jacobs, Janke
   1. Hinnes, Hinke
    1. Harmens, Wybren
     1. Wybrens, Aattje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
 3. Lidmatenboek Smallingerland