Oenes, Romck

Geboortenaam Oenes, Romck
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Volwassendoop 1680-05-16 Rijperkerk, Friesland, Nederland  
1
Belijdenis 1681-11-13 Hardegarijp, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1681
  Man: Beern Ewerts
Vrouw: Romckien Oenes
Woonplaats: Hardegarijp
 - Op 13 november 1681 zij belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Rijperkerk en Hardegarijp,
lidmaten 1658-1732 en 1772-1830
DTB 722 blad 12

2
Lidmaat tussen 1710 en 1733 Wanswerd, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Ferwerderadeel, 1710
Romk Oenes
Woonplaats: Wanswerd
Weduwe van Berent Everts
 - Op 10 augustus 1710 lidmaat

Lidmatenboek Ferwerderadeel, 1715
Romk Oenes
Woonplaats: Wanswerd
Weduwe van Berent Everts
 - Op 10 februari 1715 lidmaat

Lidmatenboek Ferwerderadeel, 1720
Romk Oenes
Woonplaats: Wanswerd
Weduwe van Berent Everts
 - Op 3 november 1720 lidmaat

Lidmatenboek Ferwerderadeel, 1733
Romk Oenes
Woonplaats: Wanswerd
Weduwe van Berent Everts
 - Op 14 juni 1733 lidmaat

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Wanswerd en Jislum,
lidmaten 1686-1721 en 1733-1747
DTB 243 blad 42

3
Stemkohieren 1728 Oudkerk, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Oudkerk (Tietjerksteradeel)

Stem nr. 2, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Juffers Heerda, eigenaar
Beern Ewerts weduwe, gebruiker

4
Overlijden na 1733-06-14    
 

Families

Getrouwd Man Everts, Beern
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1680-05-16 Rijperkerk, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, huwelijken 1680
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 mei 1680 in Rijperkerk
Bruidegom: Beern Ewerts afkomstig van Rijperkerk
Bruid: Romck Oenes afkomstig van Bergum
Opmerking : Romck ook gedoopt

1
Lidmaten voor 1692    

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1692
Man: Beern Ewerts
Vrouw: Romck Oenes
- Voor 1692 vertrokken

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Rijperkerk en Hardegarijp, lidmaten 1658-1732 en 1772-1830
DTB 722 blad 34

2
Lidmaten na 1693-02-24 Wanswerd, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Ferwerderadeel, 1693
Man: Beern Everts
Vrouw: Romk Oenes
Woonplaats: Wanswerd
- Op 24 februari 1693 ingekomen

Lidmatenboek Ferwerderadeel, 1695
Man: Berent Everts
Vrouw: Romk Oenes
Woonplaats: Wanswerd
- Op 17 november 1695 lidmaat

Lidmatenboek Ferwerderadeel, 1700
Man: Berent Everts
Vrouw: Romk Oenes
Woonplaats: Wanswerd
- Op 25 augustus 1700 lidmaat

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Wanswerd en Jislum, lidmaten 1686-1721 en 1733-1747
DTB 243 blad 2

3
  Kind.
 1. Beerents, Grietje

Naaste verwanten

  1. Oenes, Romck
   1. Everts, Beern
    1. Beerents, Grietje

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
 2. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 3. Lidmatenboek Ferwerderadeel
 4. Stemkohieren Friesland