Johannis, Bokke

Geboortenaam Johannis, Bokke
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1677-02-18    
 
Doop 1677-02-18 Oudkerk, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1677
Gedoopt op 18 februari 1677 in Oudkerk
Dopeling: Bokke, zoon
   Vader: Johannes Meynerts,
tolman aan de trekweg

1
Overlijden voor 1746    
 

Ouders

Vader Meijnerdts, Johannis
Moeder Jacobs, Trijntie
         Johannis, Bokke

Families

Getrouwd Vrouw Beerents, Grietje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1700-06-16 Hallum, Friesland, Nederland  

Ferwerderadeel, huwelijken 1700
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 juni 1700 in Hallum
Bruidegom: Bokke Johannis afkomstig van Hallum
Bruid: Grietje Beerents afkomstig van Hallum

2
Belijdenis 1707-09-18    

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1707
Man: Bocke Johannes
Vrouw: Grietie Beerns
- Op 18 september 1707 belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oudkerk en Roodkerk,
lidmaten 1652-1662, 1670-1716 en 1746-1850
DTB 719 blad 38

"Den 18e 7bris 1707 is alhier des Heeren
H. Avontmael gehouden, waar toe alsdoen
sijn aangenomen op de belijdenisse
des geloofs (o.a.)

Bocke Johannis en Grietie Beerns sijn wijf"

3
  Kind.
 1. Bockes, Doetje

Naaste verwanten

 1. Meijnerdts, Johannis
  1. Jacobs, Trijntie
   1. Johannis, Bokke
    1. Beerents, Grietje
     1. Bockes, Doetje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oudkerk en Roodkerk
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Hallum
 3. Lidmatenboek Tietjerksteradeel