Jansen, Aafke Rinkes

Geboortenaam Jansen, Aafke Rinkes
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 31 jaren, 6 maanden, 16 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1803-01-30 Molkwerum, Friesland, Nederland  
1
Doop 1803-02-27 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1803,
doopjaar 1803
Dopeling: Aafke
Geboren op 30 januari 1803 in Molkwerum
Gedoopt op 27 februari 1803 in Molkwerum
Dochter van Rinke Jans en Wijpk Sijmons

1
Huwelijk 1821-09-27 Koudum, Friesland, Nederland  

Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd, 1821
Man   : Lammert Eelkes Wouters, boer, oud 25 jaar,
geboren te Koudum
Ouders: Eelke Wouters en Grietjen Lammerts
Vrouw : Aafke Rinkes Jansen, oud 18 jaar,
geboren te Molkwerum
Ouders: Rinke Jans en Wypkjen Symens
Datum : 27 september 1821, akte nr. 15

Opm.  : Bruid ondertekent met met "Janszen"

Vermoedelijk te Koudum getrouwd.

Gedeelte akte:

- En Aafke Rinkes Jansen, oud Agttien Jaren,
geboren onder Molkwerum van bedrijf Dienstmeid
wonende te Koudum, minderjarige Dochter van
Rinke Jans, van bedrijf Boer, en van Wijpkjen
Sijmens Echtelieden, hebbende gewoond onder
Molkwerum; de eerstgenoemde onder Molkwerum,
en de laatstgenoemde te Koudum overleden-

2
Overlijden 1834-08-15 Hemelumer Oldeferd (Koudum), Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1834
Aangiftedatum 15 augustus 1834, akte nr. 43
Aaf Rinkes Jansen, overleden 15 augustus 1834,
31 jaar, vrouw
Gehuwd

3

Ouders

Vader Jansz, Rinke
Moeder Bouma, Wypk Simons
    Zus     Jansen, Jantje Rinkes
    Broer     Jansz, Simon Rinkes
    Zus     Jansen, Janke Rinkes
    Broer     Janszen, Jan Rinkes
         Jansen, Aafke Rinkes
    Zus     Janszen, Sied Rinkes

Naaste verwanten

 1. Jansz, Rinke
  1. Bouma, Wypk Simons
   1. Jansen, Jantje Rinkes
   2. Jansz, Simon Rinkes
   3. Jansen, Janke Rinkes
   4. Janszen, Jan Rinkes
   5. Jansen, Aafke Rinkes
   6. Janszen, Sied Rinkes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
 2. Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
 3. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd